Polityka prywatności

Affinity Information Technology, sro („AIT”, „my” lub „nas”) szanuje Twoją prywatność i odpowiednio traktuje wszystkie Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Gromadzimy tylko minimalną ilość danych osobowych, która jest niezbędna do realizacji celu Twojej interakcji z nami; nie sprzedajemy ich osobom trzecim; i używamy ich tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Administrator danych

AIT jest administratorem Twoich danych osobowych. AIT jest słowacką spółką zarejestrowaną pod numerem 44 169 990 z siedzibą pod adresem Svätoplukova 21, 040 01 Koszyce, Słowacja.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z niniejszą Polityką prywatności lub jakimkolwiek aspektem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Jakie informacje o Tobie zbieramy i jak je uzyskujemy

Gromadzimy informacje o Tobie w następujący sposób:

 • poprzez korzystanie z naszej strony internetowej,
 • gdy kontaktujesz się z nami, prosząc o informacje o naszych produktach lub usługach za pośrednictwem naszych formularzy zapytań online,
 • podczas rejestracji konta,
 • kiedy zostawiasz komentarze na naszych stronach internetowych.

Gromadzimy następujące dane osobowe na Twój temat:

 • adres e-mail,
 • nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, numer rejestracyjny firmy (jak rejestrujesz się jako firma),
 • informacje związane z płatnościami, jednak nie zbieramy ani nie przetwarzamy w inny sposób żadnych danych dotyczących Twoich kart kredytowych,
 • informacje techniczne z twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach lub korzystania z naszych usług lub w związku z materiałami i komunikatami, które wysyłamy do ciebie drogą elektroniczną i
 • wszelkie inne informacje dotyczące Ciebie, które nam przekażesz (na przykład z treści, które umieszczasz na naszych stronach internetowych).

Informacje o korzystaniu z witryny są gromadzone za pomocą plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu zbierania standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o Twoim zachowaniu. Informacje te są następnie wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny i tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, a powyższe witryny podpowiedzą, jak usunąć pliki cookie z przeglądarki. Należy pamiętać, że w kilku przypadkach niektóre funkcje naszej witryny mogą z tego powodu nie działać. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie, których używamy, można znaleźć Tutaj.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby dostarczać Ci nasze usługi i produkty,
 • ulepszania naszych usług i produktów oraz ich działania, w tym tworzenia nowych,
 • w celu udostępniania i ulepszania naszych stron internetowych,
 • aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przetworzenia lub spełnienia Twoich wymagań, zapewnienia obsługi klienta, aktualizacji i innych informacji dotyczących naszych usług,
 • przeprowadzać ankiety,
 • w celu promocji naszych usług i produktów oraz w celach marketingowych,
 • do wykonywania i obrony naszych praw oraz do przestrzegania wszystkich obowiązków prawnych lub regulacyjnych wynikających z obowiązującego prawa,
 • w celu wykrywania, zapobiegania lub badania nielegalnych działań, takich jak oszustwa, oszustwa socjotechniczne lub inne przestępstwa.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie zależała od celów, które zebraliśmy i dla których musimy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej następujących podstaw prawnych:

 • wykonania jakiejkolwiek umowy zawartej między Tobą a nami i wynikających z niej zobowiązań lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego,
 • mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu rozwoju naszej działalności, marketingu, udostępniania i ulepszania naszych witryn i usług, wypełniania naszych obowiązków regulacyjnych, kontaktowania się z Tobą zgodnie z obowiązującym prawem, wykonywania i obrony naszych praw, zapewnienia nam bezpieczeństwa fizycznego i elektronicznego oraz ochrony naszej własności (wszystko w takim zakresie, w jakim nadrzędny charakter w poszczególnych przypadkach wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów nie mają Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności),
 • Twoją uprzednią zgodę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy, gdy mamy do tego stałą, uzasadnioną potrzebę biznesową (na przykład w celu świadczenia usługi, o którą prosiłeś lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).

Jeśli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowamy Twoje danych osobowych i odizolować je od dalszego przetwarzania do momentu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

Jak udostępniamy gromadzone przez nas informacje

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody, chyba że jest to konieczne do przetworzenia Twojego zamówienia, spełnienia Twojej prośby, wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami oraz ulepszenia naszych usług i produktów lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Udostępniamy informacje i wykorzystujemy:

Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane w bezpiecznych centrach danych DigitalOcean na serwerach zlokalizowanych we Frankfurcie w Niemczech. DigitalOcean opublikował oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa, które można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.digitalocean.com/security/ . Niestety przesyłanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na nasze strony internetowe; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i wszelkim innym nadużyciom.

Twoje prawa

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 • Prawo do nieprzekazywania nam swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że bez Twoich danych osobowych możemy nie być w stanie zapewnić Ci w zadowalający sposób lub w ogóle niektórych funkcji naszej strony internetowej, żądanych informacji i niektórych naszych usług.    
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli wystąpią prawnie uzasadnione podstawy.
 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych dokonanego przed datą otrzymania przez nas takiego wycofania ani nie uniemożliwia nam przetwarzania Twoich danych osobowych na innej właściwej podstawie prawnej, w szczególności w związku z wykonywaniem i obrona naszych praw zgodnie z obowiązującym prawem i wypełnianie naszych obowiązków prawnych.
 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeśli wystąpią uzasadnione podstawy.
 • Prawo do otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony (przenośność danych).

Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o podanie określonych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Ponadto, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z Twoimi prawami do ochrony danych wynikającymi z obowiązującego prawa i/lub nie odnieśliśmy się odpowiednio do Twoich obaw, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w Twoim kraju .

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji. Jeśli dowiesz się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Przetwarzanie zebranych przez nas adresów e-mail w celach marketingowych przed 25 maja 2018 r

Należy pamiętać, że adresy e-mail, które zebraliśmy od Państwa w celach marketingowych przed 25 maja 2018 r., będziemy nadal przetwarzać. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w celu marketingu bezpośredniego. Masz prawo sprzeciwić się takiemu postępowaniu.

Możesz również zrezygnować z marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w każdym otrzymanym od nas e-mailu.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie i od czasu do czasu. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, powiadomimy Cię za pomocą najbardziej odpowiednich środków, biorąc pod uwagę znaczenie takich zmian.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych po zmianie niniejszej Polityki prywatności podlega zmienionej Polityce prywatności.

Obowiązuje od 25 maja 2018 r