Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Affinity Information Technology, s.r.o. (dále jen "AIT", "my" nebo "nás") respektuje vaše soukromí a podle toho zachází se všemi vašimi osobními údaji.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a jinak zpracováváme vaše osobní údaje. Shromažďujeme pouze minimální množství osobních údajů, které je nezbytné k naplnění účelu vaší interakce s námi; neprodáváme je třetím stranám; a používáme je pouze tak, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů

AIT je správcem vašich osobních údajů. AIT je slovenská společnost s registračním číslem 44 169 990 a sídlem na adrese Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovensko.

Pokud máte jakýkoli dotaz v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo s jakýmkoli aspektem našeho zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je získáváme.

Informace o vás shromažďujeme následujícími způsoby:

 • prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek,
 • když nás kontaktujete s žádostí o informace o našich produktech nebo službách prostřednictvím našich online poptávkových formulářů,
 • při registraci účtu,
 • když zanecháte komentáře na našich webových stránkách.

Shromažďujeme o vás následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • název společnosti, adresa společnosti, registrační číslo pro DPH, registrační číslo společnosti (jak se registrujete jako společnost),
 • informace týkající se plateb, nicméně neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme žádné údaje o vašich kreditních kartách,
 • technické informace z vašich návštěv našich webových stránek nebo aplikací nebo používání našich služeb nebo v souvislosti s materiály a sděleními, které vám zasíláme elektronicky, a
 • jakékoli další informace o vás, které nám poskytnete (například z obsahu, který vložíte na naše webové stránky).

Informace o používání webových stránek se shromažďují pomocí souborů cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a shromažďují standardní informace z internetových protokolů a informace o vašem chování. Tyto informace se pak používají ke sledování vašeho používání webových stránek a k vytváření statistických zpráv o činnosti na webových stránkách. 

Můžete nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal, a na výše uvedených webových stránkách se dozvíte, jak soubory cookie z prohlížeče odstranit. Vezměte prosím na vědomí, že v několika případech kvůli tomu nemusí fungovat některé funkce našich webových stránek. Konkrétnější informace o souborech cookie, které používáme, naleznete zde zde.

Účely a právní základy zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • abychom vám mohli poskytovat naše služby a produkty,
 • zlepšovat naše služby a produkty a jejich výkonnost, včetně vytváření nových,
 • k poskytování a zlepšování našich webových stránek,
 • odpovídat na vaše dotazy nebo vás kontaktovat e-mailem za účelem zpracování nebo splnění vašich požadavků, poskytovat vám zákaznický servis, aktualizace a další informace týkající se našich služeb,
 • provádět průzkumy,
 • k propagaci našich služeb a produktů a pro marketingové účely,
 • k výkonu a obraně našich zákonných práv a k plnění všech zákonných nebo regulačních povinností podle platných právních předpisů,
 • k odhalování, prevenci nebo vyšetřování nezákonných činností, jako jsou podvody, podvody v oblasti sociálního inženýrství nebo jiné trestné činy.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít právní základ. Právní základ bude záviset na účelu, pro který jsme vaše osobní údaje shromáždili a potřebujeme je použít.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jednoho nebo více následujících právních základů:

 • plnění jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a námi a závazků z ní vyplývajících nebo podniknutí kroků před uzavřením takové smlouvy,
 • splnění zákonné povinnosti,
 • máme oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje za účelem rozvoje našeho podnikání, marketingu, poskytování a zlepšování našich stránek a služeb, plnění našich regulačních povinností, kontaktování vás v souladu s platnými právními předpisy, výkonu a obrany našich zákonných práv, zajištění naší fyzické a elektronické bezpečnosti a ochrany našeho majetku (to vše v rozsahu, v jakém nad našimi oprávněnými zájmy v konkrétních případech nepřevažují vaše zájmy, základní práva a svobody),
 • váš předchozí souhlas.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, pokud k tomu máme trvalou oprávněnou obchodní potřebu (například abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si vyžádali, nebo abychom splnili příslušné právní, daňové nebo účetní požadavky).

Pokud již nemáme žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

Jak sdílíme shromážděné informace

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme třetím stranám pro marketingové účely.

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně bez vašeho svolení, pokud to není nezbytné pro vyřízení vaší objednávky, splnění vašeho požadavku, plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a zlepšení našich služeb a produktů nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon.

Informace sdílíme a používáme:

Zabezpečení

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy v zabezpečených datových centrech společnosti DigitalOcean na serverech ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Společnost DigitalOcean zveřejnila bezpečnostní prohlášení, které najdete na následujícím odkazu: https://www.digitalocean.com/security/ . Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše webové stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu a jakémukoli jinému zneužití.

Vaše práva

Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo neposkytnout nám své osobní údaje. Upozorňujeme však, že bez vašich osobních údajů vám možná nebudeme moci uspokojivě nebo vůbec poskytnout některé funkce našich webových stránek, požadované informace a některé naše služby.    
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům. To vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.
 • Právo požadovat výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou splněny oprávněné důvody.
 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že takové odvolání nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování vašich osobních údajů provedeného před datem, kdy jsme takové odvolání obdrželi, a nebrání nám zpracovávat vaše osobní údaje na základě jiného platného právního základu, zejména v souvislosti s výkonem a obranou našeho práva podle platných právních předpisů a plněním našich právních povinností.
 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou splněny oprávněné důvody.
 • právo získat od nás vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat vaše osobní údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili (přenositelnost údajů).

Můžete se na nás obrátit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o konkrétní informace, abychom potvrdili vaši totožnost.

Pokud se navíc domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů není v souladu s vašimi právy na ochranu údajů podle platných právních předpisů a/nebo jsme vaše obavy dostatečně nevyřešili, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů ve vaší zemi.

Soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 16 let poskytlo osobní údaje, podnikneme kroky k jejich vymazání. Pokud zjistíte, že nám dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás.

Zpracování e-mailových adres, které jsme shromáždili pro marketingové účely před 25. květnem 2018

Upozorňujeme, že e-mailové adresy, které jsme od vás získali pro marketingové účely před 25. květnem 2018, budeme nadále zpracovávat. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu. Proti takovému postupu máte právo vznést námitku.

Přímý marketing můžete také kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu, který od nás obdržíte.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli a čas od času změnit. Pokud provedeme jakékoli změny, budeme vás o nich informovat nejvhodnějším způsobem s ohledem na význam těchto změn.

Zpracování vašich osobních údajů po jakýchkoli změnách těchto zásad ochrany osobních údajů se řídí změněnými zásadami ochrany osobních údajů.

Účinnost od 25. května 2018