Retningslinjer for personvern

Affinity Information Technology, s.r.o. ("AIT", "vi" eller "oss") respekterer personvernet ditt og behandler alle dine personopplysninger deretter.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og på annen måte behandler personopplysningene dine. Vi samler bare inn det minimum av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle formålet med din interaksjon med oss, vi selger dem ikke til tredjeparter, og vi bruker dem bare slik denne personvernerklæringen beskriver.

Behandlingsansvarlig

AIT er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. AIT er et slovakisk selskap med registreringsnummer 44 169 990 og hovedkontor på Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakia.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen eller noe annet aspekt ved vår behandling av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss.

Hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan vi får tak i dem

Vi samler inn informasjon om deg på følgende måter:

 • gjennom din bruk av nettstedet vårt,
 • når du kontakter oss og ber om informasjon om våre produkter eller tjenester via våre elektroniske forespørselsskjemaer,
 • når du registrerer deg for konto,
 • når du legger igjen kommentarer på våre nettsteder.

Vi samler inn følgende personopplysninger om deg:

 • e-postadresse,
 • firmanavn, firmaadresse, momsregistreringsnummer, organisasjonsnummer (når du registrerer deg som selskap),
 • betalingsrelatert informasjon, men vi samler ikke inn eller på annen måte behandler opplysninger om kredittkortene dine,
 • teknisk informasjon fra dine besøk på våre nettsteder eller applikasjoner eller bruk av våre tjenester eller i forbindelse med materiale og kommunikasjon vi sender til deg elektronisk, og
 • all annen informasjon om deg som du gir oss (for eksempel fra innhold du legger inn på våre nettsteder).

Informasjon om bruk av nettstedet samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å samle inn standard internettlogginformasjon og informasjon om din atferd. Denne informasjonen brukes deretter til å spore din bruk av nettstedet og til å lage statistiske rapporter om aktiviteten på nettstedet. 

Du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar informasjonskapsler, og på nettstedene ovenfor finner du informasjon om hvordan du fjerner informasjonskapsler fra nettleseren din. Vær oppmerksom på at i noen få tilfeller kan det hende at noen av funksjonene på nettstedet vårt ikke fungerer på grunn av dette. Mer spesifikk informasjon om informasjonskapslene vi bruker, finner du her. her.

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • for å tilby deg våre tjenester og produkter,
 • for å forbedre våre tjenester og produkter og deres ytelse, inkludert utvikling av nye,
 • for å levere og forbedre nettstedene våre,
 • for å svare på spørsmålene dine eller kontakte deg via e-post for å behandle eller oppfylle kravene dine, for å gi deg kundeservice, oppdateringer og annen informasjon som er relevant for tjenestene våre,
 • til å gjennomføre undersøkelser,
 • for å markedsføre våre tjenester og produkter og til markedsføringsformål,
 • for å utøve og forsvare våre juridiske rettigheter og for å overholde alle juridiske eller regulatoriske forpliktelser i henhold til gjeldende lov,
 • for å oppdage, forhindre eller etterforske ulovlige aktiviteter som svindel, sosial manipulering eller andre forbrytelser.

Vi vil bare behandle personopplysningene dine der vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Det juridiske grunnlaget vil avhenge av formålene vi har samlet inn og trenger å bruke personopplysningene dine til.

Vi behandler personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag:

 • oppfyllelse av enhver kontrakt som er inngått mellom deg og oss og forpliktelser i henhold til denne, eller iverksette tiltak før en slik kontrakt inngås,
 • overholdelse av en juridisk forpliktelse,
 • vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine for å utvikle virksomheten vår, markedsføre, levere og forbedre nettstedene og tjenestene våre, oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, kontakte deg i henhold til gjeldende lov, utøve og forsvare våre juridiske rettigheter, ivareta vår fysiske og elektroniske sikkerhet og beskytte eiendommen vår (alt i den grad våre berettigede interesser ikke i spesielle tilfeller tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter),
 • ditt samtykke på forhånd.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Vi lagrer personopplysninger vi samler inn fra deg der vi har et løpende legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel for å tilby deg en tjeneste du har bedt om, eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke lenger har et legitimt forretningsbehov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine er lagret i backup-arkiver), vil vi lagre personopplysningene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling inntil det er mulig å slette dem.

Hvordan vi deler informasjon vi samler inn

Vi verken selger, leier ut eller på annen måte gir personopplysningene dine til tredjeparter for markedsføringsformål.

Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine til noen tredjepart uten din tillatelse, med mindre dette er nødvendig for å behandle bestillingen din, for å oppfylle forespørselen din, for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til eventuelle kontrakter som er inngått mellom deg og oss, for å forbedre tjenestene og produktene våre, eller hvis vi er lovpålagt å gjøre det.

Vi deler informasjon med og bruker:

Sikkerhet

All informasjon du oppgir til oss lagres i DigitalOceans sikre datasentre på servere i Frankfurt, Tyskland. DigitalOcean har publisert sikkerhetserklæringer som du finner på følgende lenke: https://www.digitalocean.com/security/ . Overføring av informasjon via Internett er dessverre ikke helt sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til dataene som overføres til våre nettsteder; all overføring skjer på egen risiko. Når vi har mottatt opplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang og annet misbruk.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene dine:

 • Du har rett til å la være å oppgi personopplysningene dine til oss. Vær imidlertid oppmerksom på at uten personopplysningene dine kan det hende at vi ikke kan levere noen av funksjonene på nettstedet vårt, etterspurt informasjon og noen av tjenestene våre på en tilfredsstillende måte eller i det hele tatt.    
 • Rett til innsyn i personopplysningene dine. Dette gir deg rett til å få en kopi av personopplysningene vi har om deg, og til å kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Retten til å korrigere personopplysningene dine hvis de er uriktige eller ufullstendige.
 • Retten til å be om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine hvis det foreligger legitime grunner.
 • Når vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vær oppmerksom på at en slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten av behandling av personopplysningene dine som er utført før datoen vi mottar tilbaketrekkingen, og ikke hindrer oss i å behandle personopplysningene dine basert på et annet gjeldende rettslig grunnlag, særlig i forbindelse med utøvelse og forsvar av våre rettigheter i henhold til gjeldende lov og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
 • Hvis vi behandler personopplysningene dine basert på berettiget interesse, har du rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine hvis de berettigede grunnene er oppfylt.
 • Retten til å motta personopplysningene dine fra oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og retten til å overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra oss (dataportabilitet).

Du kan kontakte oss for å utøve en av de ovennevnte rettighetene. Vær oppmerksom på at vi kan be om spesifikk informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine ikke er i samsvar med dine personvernrettigheter i henhold til gjeldende lovgivning og/eller vi ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til dine bekymringer, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for personvern i landet ditt.

Barns personvern

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 16 år. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi iverksette tiltak for å slette slike opplysninger. Hvis du blir oppmerksom på at et barn har gitt oss personopplysninger, ber vi deg kontakte oss.

Behandling av e-postadresser som vi har samlet inn for markedsføringsformål før 25. mai 2018.

Vær oppmerksom på at e-postadresser vi har samlet inn fra deg for markedsføringsformål før 25. mai 2018, vil vi fortsette å behandle. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er vår berettigede interesse for direkte markedsføring. Du har rett til å motsette deg slik behandling.

Du kan også når som helst reservere deg mot direkte markedsføring ved å klikke på avmeldingslenken i alle e-poster du mottar fra oss.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan når som helst og fra tid til annen endre denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer, vil vi varsle deg på den måten som er mest hensiktsmessig med tanke på betydningen av slike endringer.

Behandling av personopplysningene dine etter eventuelle endringer i denne personvernerklæringen skal være underlagt den endrede personvernerklæringen.

Gjeldende fra 25. mai 2018