Dasar Privasi

Teknologi Maklumat Perkaitan, sro (“AIT”, “kami” atau “kami”), menghormati privasi anda dan memperlakukan semua maklumat peribadi anda dengan sewajarnya.

Dasar Privasi ini menerangkan kepada anda cara kami mengumpul, menggunakan dan sebaliknya memproses maklumat peribadi anda. Kami hanya mengumpul jumlah minimum maklumat peribadi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan interaksi anda dengan kami; kami tidak menjualnya kepada pihak ketiga; dan kami hanya menggunakannya seperti yang diterangkan oleh Dasar Privasi ini.

Pengawal data

AIT ialah pengawal data maklumat peribadi anda. AIT ialah syarikat Slovak dengan nombor pendaftaran 44 169 990 dan pejabat berdaftar di Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakia.

Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan dengan dasar Privasi ini atau dengan mana-mana aspek pemprosesan maklumat peribadi anda, sila berasa bebas untuk menghubungi kami.

Apakah maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan cara kami memperolehnya

Kami mengumpul maklumat tentang anda dengan cara berikut:

 • melalui penggunaan laman web kami,
 • apabila anda menghubungi kami untuk meminta maklumat tentang produk atau perkhidmatan kami melalui borang pertanyaan dalam talian kami,
 • apabila anda mendaftar akaun,
 • apabila anda meninggalkan komen di laman web kami.

Kami mengumpul maklumat peribadi berikut tentang anda:

 • alamat emel,
 • nama syarikat, alamat syarikat, nombor pendaftaran vat, nombor pendaftaran syarikat (semasa anda mendaftar sebagai syarikat),
 • maklumat berkaitan pembayaran, walau bagaimanapun kami tidak mengumpul atau memproses sebarang butiran pada kad kredit anda,
 • maklumat teknikal daripada lawatan anda ke laman web atau aplikasi kami atau penggunaan perkhidmatan kami atau berkaitan dengan bahan dan komunikasi yang kami hantar kepada anda secara elektronik dan
 • apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan anda yang akan anda berikan kepada kami (contohnya daripada kandungan yang anda masukkan ke dalam laman web kami).

Maklumat penggunaan laman web dikumpul menggunakan kuki. Kuki ialah fail teks yang diletakkan pada komputer anda untuk mengumpul maklumat log internet standard dan maklumat tingkah laku anda. Maklumat ini kemudiannya digunakan untuk menjejaki penggunaan tapak web anda dan untuk membuat laporan statistik mengenai aktiviti tapak web. 

Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki dan tapak web di atas memberitahu anda cara untuk mengalih keluar kuki daripada pelayar anda. Sila ambil perhatian dalam beberapa kes beberapa ciri tapak web kami mungkin tidak berfungsi kerana ini. Maklumat lebih khusus tentang kuki yang kami gunakan boleh anda temui di sini.

Tujuan dan asas undang-undang untuk memproses maklumat peribadi anda

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • untuk memberikan anda perkhidmatan dan produk kami,
 • untuk menambah baik perkhidmatan dan produk kami serta prestasi mereka termasuk mencipta yang baharu,
 • untuk menyediakan dan menambah baik laman web kami,
 • untuk menjawab soalan anda atau menghubungi anda melalui e-mel untuk memproses atau memenuhi keperluan anda, untuk memberikan anda perkhidmatan pelanggan, kemas kini dan maklumat lain yang berkaitan dengan perkhidmatan kami juga,
 • untuk menjalankan tinjauan,
 • untuk mempromosikan perkhidmatan dan produk kami dan untuk tujuan pemasaran,
 • untuk melaksanakan dan mempertahankan hak undang-undang kami dan untuk mematuhi semua kewajipan undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang yang terpakai,
 • untuk mengesan, mencegah atau menyiasat aktiviti haram seperti penipuan, penipuan kejuruteraan sosial atau jenayah lain.

Kami hanya akan memproses maklumat peribadi anda jika kami mempunyai asas undang-undang untuk berbuat demikian. Asas undang-undang akan bergantung pada tujuan yang kami kumpulkan dan perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuknya.

Kami memproses maklumat peribadi anda berdasarkan satu atau lebih asas undang-undang berikut:

 • pelaksanaan mana-mana kontrak yang dimeterai antara anda dan kami serta kewajipannya atau mengambil langkah-langkah sebelum membuat kontrak tersebut,
 • pematuhan dengan kewajipan undang-undang,
 • kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menjalankan pemprosesan maklumat peribadi anda untuk tujuan membangunkan perniagaan kami, memasarkan, menyediakan dan menambah baik tapak dan perkhidmatan kami, memenuhi kewajipan kawal selia kami, menghubungi anda tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, melaksanakan dan mempertahankan hak undang-undang kami, memastikan keselamatan fizikal dan elektronik kami dan melindungi harta benda kami (semuanya sehingga kepentingan sah kami dalam kes tertentu tidak ditindas oleh kepentingan, hak asasi dan kebebasan anda),
 • persetujuan anda terlebih dahulu.

Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda

Kami menyimpan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda di mana kami mempunyai perniagaan sah yang berterusan untuk berbuat demikian (contohnya, untuk memberikan anda perkhidmatan yang anda minta atau untuk mematuhi keperluan undang-undang, cukai atau perakaunan yang berkenaan).

Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atau menyama-namakannya atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan menyimpan dengan selamat anda maklumat peribadi dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman boleh dilakukan.

Cara kami berkongsi maklumat yang kami kumpulkan

Kami tidak menjual, menyewa, atau sebaliknya memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda, melainkan ini perlu untuk memproses pesanan anda, untuk memenuhi permintaan anda, untuk melaksanakan kewajipan kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami dan menambah baik perkhidmatan dan produk kami atau di mana kita dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.

Kami berkongsi maklumat dengan dan menggunakan:

Keselamatan

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan dalam pusat data selamat DigitalOcean di pelayan yang terletak di Frankfurt, Jerman. DigitalOcean telah menerbitkan kenyataan keselamatan yang boleh anda temui di pautan berikut: https://www.digitalocean.com/security/ . Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke tapak web kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran dan sebarang penyalahgunaan lain.

Hak awak

Anda mempunyai hak berikut mengenai maklumat peribadi anda:

 • Hak untuk tidak memberikan maklumat peribadi anda kepada kami. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tanpa maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan kepada anda dengan cara yang memuaskan atau pada semua ciri laman web kami, maklumat yang diminta dan beberapa perkhidmatan kami.    
 • Hak akses kepada maklumat peribadi anda. Ini membolehkan anda menerima salinan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dan untuk memastikan bahawa kami memprosesnya secara sah.
 • Hak untuk membetulkan maklumat peribadi anda jika ia tidak betul atau tidak lengkap.
 • Hak untuk meminta pemadaman atau sekatan pemprosesan maklumat peribadi anda jika alasan yang sah dipenuhi.
 • Di mana kami memproses maklumat peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, hak untuk menarik balik kebenaran tersebut pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa pengeluaran tersebut tidak menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan maklumat peribadi anda yang dilakukan sebelum tarikh kami menerima pengeluaran tersebut dan tidak menghalang kami daripada memproses maklumat peribadi anda berdasarkan asas undang-undang lain yang terpakai, khususnya berkaitan dengan bersenam dan mempertahankan hak kami mengikut undang-undang yang terpakai dan memenuhi kewajipan undang-undang kami.
 • Apabila kami memproses maklumat peribadi anda berdasarkan kepentingan yang sah, hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda jika alasan yang sah dipenuhi.
 • Hak untuk menerima maklumat peribadi anda daripada kami dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin, dan hak untuk menghantar maklumat peribadi anda kepada pengawal lain tanpa halangan daripada kami (mudah alih data).

Anda boleh menghubungi kami untuk melaksanakan mana-mana hak di atas. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta maklumat khusus daripada anda untuk mengesahkan identiti anda.

Tambahan pula, jika anda percaya bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda tidak konsisten dengan hak perlindungan data anda di bawah undang-undang yang terpakai dan/atau kami tidak menangani kebimbangan anda dengan secukupnya, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data negara anda .

Privasi Kanak-kanak

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan sengaja. Jika kami menyedari bahawa kanak-kanak di bawah umur 16 tahun telah memberikan kami maklumat peribadi, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut. Jika anda menyedari bahawa seorang kanak-kanak telah memberikan kami maklumat peribadi, sila hubungi kami.

Memproses alamat e-mel yang kami kumpulkan untuk tujuan pemasaran sebelum 25 Mei 2018

Sila ambil perhatian bahawa alamat e-mel yang telah kami kumpulkan daripada anda untuk tujuan pemasaran sebelum 25 Mei 2018 kami akan terus memproses. Asas undang-undang untuk pemprosesan sedemikian adalah kepentingan sah kami untuk tujuan pemasaran langsung. Anda mempunyai hak untuk membantah prosiding tersebut.

Anda juga boleh menarik diri daripada pemasaran langsung pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan nyahlanggan pada mana-mana e-mel yang anda terima daripada kami.

Perubahan kepada dasar Privasi ini

Kami boleh mengubah dasar Privasi ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan, kami akan memberitahu anda dengan cara yang paling sesuai dengan mengambil kira kepentingan perubahan tersebut.

Pemprosesan maklumat peribadi anda selepas sebarang perubahan kepada dasar Privasi ini akan tertakluk kepada dasar Privasi yang diubah.

Berkuatkuasa mulai 25 Mei 2018