Vilkår for bruk

Definisjoner

 1. "Selskapet" er Affinity Information Technology, s.r.o. (LTD) med registrert adresse Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakia. Selskapets registreringsnummer: 44169990, registrert i handelsregisteret ved handelsretten i Košice I, seksjon Ltd. (Sro), sett inn nr. 21822/Vo. (Sro), innlegg nr. 21822/V. Selskapets e-postadresse for henvendelser om forhåndssalg er info@ait-themes.club.
 2. "Nettsiden" er nettsiden som ligger på følgende adresse: https://www.ait-themes.club.
 3. "Tema" er webmalen som er utviklet av selskapet og som ligger på nettsiden med den hensikt å selge den.
 4. "Plugin" er en web-plugin utviklet av selskapet og plassert på nettsiden med den hensikt å selge den.
 5. "Kunde" er en person som har registrert seg på nettsiden og betalt for noen av tjenestepakkene.

Servicepakker

Selskapet tilbyr følgende tjenestepakker til sine kunder, sammen med en beskrivelse av tjenestene de inneholder.

Premium månedlig

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro-plugin
 • Citadela Listing-plugin
 • Startoppsett
 • 1 lisens for nettsted
 • 1 måneds brukslisens
 • 1 måneds tilgang til oppdateringer
 • 1 måneds tilgang til support

Premium Single

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro-plugin
 • Citadela Listing-plugin
 • Startoppsett
 • 1 lisens for nettsted
 • 1 års brukslisens
 • 1 års tilgang til oppdateringer
 • 1 års tilgang til support

Premium Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro-plugin
 • Citadela Listing-plugin
 • Startoppsett
 • Lisens for ubegrenset antall nettsteder
 • 1 års brukslisens
 • 1 års tilgang til oppdateringer
 • 1 års tilgang til support

Agency Single

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro-plugin
 • Citadela Listing-plugin
 • Startoppsett
 • 1 lisens for nettsted
 • Lisens for livstidsbruk
 • Livstids tilgang til oppdateringer
 • 1 års tilgang til support

Agency Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro-plugin
 • Citadela Listing-plugin
 • Startoppsett
 • Lisens for ubegrenset antall nettsteder
 • Lisens for livstidsbruk
 • Livstids tilgang til oppdateringer
 • 1 års tilgang til support

Merverdiavgift (MVA)

MVA-pliktig er den personen som tjenesten leveres til (i henhold til artikkel 193-196 i rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystemet, endret ved rådsdirektiv 2006/138/EF av 19. desember 2006). Merverdiavgift legges til prisen for tjenestepakken i henhold til den respektive slovakiske loven hvis kunden er registrert som merverdiavgiftspliktig og oppgir korrekt MVA-nummer til selskapet. MVA reguleres av slovakiske lover og av Rådets gjennomføringsforordning (EU) nr. 282/2011 av 15. mars 2011 om fastsettelse av gjennomføringstiltak for direktiv 2006/112/EF om det felles merverdiavgiftssystemet.

Registrering og betaling

 1. Hvis en kunde ønsker å bruke noen av tjenestepakkene, må vedkommende registrere seg på nettsiden.
 2. Ved registrering sender kunden inn de forespurte opplysningene, for eksempel: e-postadresse (brukes som innlogging), passord, firmanavn, firmaadresse, land, organisasjonsnummer, og hvis kunden er momspliktig, også sitt momsnummer, og kunden blir bedt om å betale prisen for den tjenestepakken han/hun har valgt. Kunden er også forpliktet til å gjøre seg kjent med og godta disse bruksvilkårene. Kunden er selv ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er korrekte.
 3. Tjenestepakker betales direkte via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Betalingsopplysninger som kredittkortnummer blir ikke sendt eller lagret på noen av selskapets servere.
 5. Etter at tjenestepakken er betalt, aktiveres kundens innlogging og passord, slik at kunden kan logge inn på nettsiden og laste ned temaer.
 6. Kunden samtykker i å bli kontaktet via e-post angående selskapets produkter og tjenester.
 7. Temaer og programtillegg er utgitt under GNU Offentlig lisens versjon 3.0 (GPL).

Oppgradering til en høyere tjenestepakke

 1. Kunden har rett til å oppgradere til et høyere medlemskap innen 30 dager etter opprinnelig kjøpsdato.
 2. Oppgraderingen skjer etter at kunden har logget seg inn på nettsiden og betalt oppgraderingsprisen som er angitt på nettsiden.
 3. Betaling for en slik oppgradering til en høyere tjenestepakke skjer via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Gyldigheten til den høyere Servicepakken er den samme som gyldigheten til Kundens opprinnelige Servicepakke.

Fornyelse av tjenestepakkens gyldighet

 1. Gyldighetsperioden for hver tjenestepakke avhenger av hvilken pakke du har kjøpt.
 2. Før utløpet av tjenestepakkens gyldighetsperiode blir kunden informert via automatisk e-post.
 3. Hvis en kunde er interessert i å fornye tjenestepakkens gyldighet, må kunden fornye tjenestepakkens gyldighet etter å ha logget seg inn på nettstedet.
 4. Hvis kunden har avtalt det, fornyes tjenestepakker automatisk via Braintree, Stripe eller PayPal.

Prøvetid og tilbakebetaling av penger

 1. Kunden har rett til å teste alle funksjoner gratis før kjøp.
 2. Hvis en kunde ikke er fornøyd med tjenestepakken, har kunden rett til å be om refusjon fra selskapet.
 3. Kunden kan kun benytte seg av retten til refusjon innen 30 dager etter registrering og første temakjøp.
 4. Kunden kan bare be om refusjon via følgende url.
 5. Selskapet har 30 dager på seg til å behandle refusjonsforespørselen.
 6. Når pengene er refundert, kanselleres kundens tilgang til nettstedet ved hjelp av brukernavn og passord, og kundens lisens til å bruke temaer, plugins og API-nøkler opphører.

Teknisk støtte

 1. Hver tjenestepakke inneholder teknisk støtte fra selskapet i henhold til vilkårene nedenfor.
 2. Teknisk støtte gis kun fra mandag til fredag fra kl. 9.00 til 17.00 mellomeuropeisk tid.
 3. Teknisk support omfatter støtte for riktige egenskaper og temafunksjonalitet.
 4. Teknisk støtte omfatter ikke: generell støtte og oppsett av WordPress-funksjonalitet, hjelp med temaendringer og -tilpasninger, oppsett av tredjeparts plug-ins og sikring av kompatibilitet, utvidelse av standard temafunksjoner og løsninger for funksjonalitet som ikke finnes i temaet.
 5. Teknisk støtte gis primært på engelsk.

API-nøkler

 1. Kunder med en gyldig tjenestepakke har rett til å generere og bruke API-nøkkel for hvert nettsted de bruker produkter på. En inaktiv tjenestepakke deaktiverer automatisk alle tilknyttede API-nøkler.
 2. Videresalg, videredistribusjon, reproduksjon eller deling av API-nøkler er forbudt. Overtredelse vil føre til umiddelbar stenging av kundens konto uten refusjon.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter, med mindre det kreves i henhold til gjeldende lov eller er skriftlig avtalt, vil noen opphavsrettsinnehaver, eller noen annen part som endrer og/eller formidler temaet eller programtillegget som tillatt ovenfor, være ansvarlig overfor deg for skader, inkludert generelle, spesielle, spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke temaet eller programtillegget (inkludert, men ikke begrenset til, tap av data eller data som blir unøyaktige eller tap som påføres deg eller tredjeparter, eller at temaet eller programtillegget ikke fungerer sammen med andre temaer eller programtillegg), selv om en slik innehaver eller annen part har blitt informert om muligheten for slike skader.

GPL-lisens

Alle temaer og plugins som er tilgjengelige for nedlasting på nettstedet, er lisensiert. GPL v3 eller nyere.

Endringer i bruksvilkårene

Selskapet forbeholder seg retten til ensidig å endre disse bruksvilkårene.