Syarat Penggunaan

Definisi

 1. “Syarikat” ialah Affinity Information Technology, sro (LTD); alamat berdaftarnya ialah Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakia. Nombor Pendaftaran Syarikat: 44169990, didaftarkan di Daftar Perniagaan Mahkamah Perdagangan Košice I, Section Ltd. (Sro), masukkan No. 21822/V. Alamat e-mel syarikat untuk pertanyaan pra-jualan ialah info@ait-themes.club.
 2. “Laman web” ialah halaman web yang terletak di alamat berikut: https://www.ait-themes.club
 3. "Tema" ialah templat web yang dibangunkan oleh Syarikat dan terletak di halaman web dengan niat untuk menjualnya.
 4. "Plugin" ialah pemalam web yang dibangunkan oleh Syarikat dan terletak di halaman web dengan niat untuk menjualnya.
 5. "Pelanggan" ialah orang yang mendaftarkan diri mereka di Halaman Web dan membayar beberapa pakej Perkhidmatan.

Pakej Perkhidmatan

Syarikat menyediakan pakej Perkhidmatan berikut kepada pelanggannya, bersama dengan penerangan perkhidmatan yang terkandung di dalamnya.

Premium Bulanan

 • Tema Citadela
 • Pemalam Citadela Pro
 • Pemalam Citadela Listing
 • Reka Letak Permulaan
 • 1 lesen laman web
 • lesen penggunaan 1 bulan
 • Akses 1 bulan kepada kemas kini
 • Akses 1 bulan kepada sokongan

Bujang Premium

 • Tema Citadela
 • Pemalam Citadela Pro
 • Pemalam Citadela Listing
 • Reka Letak Permulaan
 • 1 lesen laman web
 • lesen penggunaan 1 tahun
 • Akses 1 tahun kepada kemas kini
 • Akses 1 tahun kepada sokongan

Berbilang Premium

 • Tema Citadela
 • Pemalam Citadela Pro
 • Pemalam Citadela Listing
 • Reka Letak Permulaan
 • Lesen laman web tanpa had
 • lesen penggunaan 1 tahun
 • Akses 1 tahun kepada kemas kini
 • Akses 1 tahun kepada sokongan

Agency Single

 • Tema Citadela
 • Pemalam Citadela Pro
 • Pemalam Citadela Listing
 • Reka Letak Permulaan
 • 1 lesen laman web
 • Lesen penggunaan seumur hidup
 • Akses seumur hidup kepada kemas kini
 • Akses 1 tahun kepada sokongan

Agency Multi

 • Tema Citadela
 • Pemalam Citadela Pro
 • Pemalam Citadela Listing
 • Reka Letak Permulaan
 • Lesen laman web tanpa had
 • Lesen penggunaan seumur hidup
 • Akses seumur hidup kepada kemas kini
 • Akses 1 tahun kepada sokongan

Cukai Nilai tambah (VAT)

Orang yang bertanggungjawab untuk pembayaran VAT ialah orang yang kepadanya perkhidmatan itu dibekalkan (mengikut Artikel 193 hingga 196 Arahan Majlis 2006/112/EC pada 28 November 2006 mengenai sistem biasa cukai nilai tambah sebagaimana yang dipinda oleh Arahan Majlis 2006/ 138/EC pada 19 Disember 2006). VAT ditambah kepada harga pakej Perkhidmatan mengikut Akta Republik Slovak masing-masing jika Pelanggan didaftarkan sebagai pembayar VAT dan memberikan Syarikat Nombor VAT yang betul. VAT ditadbir oleh Akta Republik Slovak dan oleh Peraturan Pelaksana Majlis (EU) No 282/2011 pada 15 Mac 2011 yang menetapkan langkah-langkah pelaksanaan untuk Arahan 2006/112/EC mengenai Sistem Biasa Cukai Nilai Tambah.

Pendaftaran dan Pembayaran

 1. Jika Pelanggan ingin menggunakan beberapa pakej Perkhidmatan, mereka perlu mendaftarkan diri mereka di Halaman Web.
 2. Semasa pendaftaran Pelanggan menyerahkan data yang diminta seperti: alamat e-mel (digunakan sebagai log masuk), kata laluan, nama syarikat, alamat syarikat , negara, Nombor Pendaftaran Syarikat, dan jika Pelanggan adalah pembayar VAT, juga Nombor VAT mereka, dan mereka diminta membayar harga pakej Perkhidmatan yang mereka pilih. Pelanggan juga bertanggungjawab untuk membiasakan diri dan bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. Pelanggan bertanggungjawab ke atas kebenaran data yang mereka nyatakan.
 3. Pakej perkhidmatan dibayar terus melalui Braintree, Stripe atau PayPal.
 4. Butiran pembayaran seperti nombor kad kredit tidak dihantar atau disimpan pada mana-mana pelayan Syarikat.
 5. Selepas pakej Perkhidmatan dibayar, log masuk dan kata laluan Pelanggan diaktifkan, membolehkan mereka log masuk ke Halaman Web dan memuat turun tema.
 6. Pelanggan bersetuju untuk dihubungi melalui E-mel mengenai produk dan perkhidmatan Syarikat.
 7. Tema dan pemalam dikeluarkan di bawah Lesen Awam GNU versi 3.0 (GPL).

Menaik taraf kepada Pakej Perkhidmatan Lebih Tinggi

 1. Pelanggan berhak untuk menaik taraf kepada Keahlian yang lebih tinggi dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian asal.
 2. Peningkatan dilakukan selepas log masuk ke Halaman Web dan mengikuti Pelanggan membayar harga naik taraf yang dinyatakan di tapak web.
 3. Pembayaran untuk naik taraf sedemikian kepada pakej Perkhidmatan yang lebih tinggi dilakukan melalui Braintree, Stripe atau PayPal.
 4. Kesahihan pakej Perkhidmatan yang lebih tinggi adalah sama dengan kesahihan pakej Perkhidmatan Pelanggan yang asal.

Pembaharuan kesahihan pakej Perkhidmatan

 1. Tempoh sah setiap pakej Perkhidmatan bergantung pada pakej yang dibeli.
 2. Sebelum tamat tempoh sah pakej Perkhidmatan Pelanggan dimaklumkan melalui e-mel automatik.
 3. Jika Pelanggan berminat untuk memperbaharui kesahihan pakej Perkhidmatan, mereka diwajibkan untuk memperbaharui kesahihan pakej Perkhidmatan selepas log masuk ke Laman Web.
 4. Jika Pelanggan bersetuju, Pakej Perkhidmatan diperbaharui secara automatik melalui Braintree, Stripe atau PayPal.

Percubaan dan Bayaran Balik Wang

 1. Pelanggan berhak untuk menguji semua ciri untuk pembelian percuma sebelum ini.
 2. Jika Pelanggan tidak berpuas hati dengan pakej Perkhidmatan, mereka berhak meminta pemulangan wang daripada Syarikat.
 3. Hak untuk pemulangan wang hanya boleh digunakan oleh Pelanggan dalam masa 30 hari dari hari pendaftaran dan pembelian tema pertama mereka.
 4. Pelanggan hanya boleh meminta bayaran balik melalui url berikut.
 5. Syarikat mempunyai 30 hari untuk memproses permintaan bayaran balik.
 6. Setelah wang dikembalikan, akses Pelanggan ke Laman Web menggunakan log masuk dan kata laluan mereka dibatalkan dan lesen Pelanggan untuk menggunakan tema, pemalam dan kunci API ditamatkan.

Sokongan teknikal

 1. Setiap pakej Perkhidmatan mengandungi sokongan teknikal yang disediakan oleh Syarikat di bawah syarat-syarat yang dinyatakan di bawah.
 2. Sokongan teknikal hanya disediakan dari Isnin hingga Jumaat dari 9 pagi hingga 5 petang Waktu Eropah Tengah.
 3. Sokongan teknikal termasuk sokongan sifat dan fungsi tema yang betul.
 4. Sokongan teknikal tidak termasuk: sokongan dan penyediaan fungsi WordPress umum, bantuan dengan pengubahsuaian dan penyesuaian tema, persediaan pemalam pihak ketiga dan jaminan keserasian, melanjutkan ciri dan penyelesaian tema lalai untuk kefungsian yang tidak dibentangkan dalam tema.
 5. Sokongan teknikal disediakan terutamanya dalam bahasa Inggeris.

kunci API

 1. Pelanggan dengan pakej Perkhidmatan yang sah mempunyai hak untuk menjana dan menggunakan kunci API untuk setiap tapak web yang mereka gunakan Produk. Pakej Perkhidmatan Tidak Aktif menyahaktifkan semua kunci API yang berkaitan secara automatik.
 2. Menjual semula, mengedar semula, mengeluarkan semula atau berkongsi kunci API adalah dilarang. Pelanggaran akan membawa kepada penutupan serta-merta akaun pelanggan tanpa pampasan bayaran balik.

Had Liabiliti

Dalam apa jua keadaan melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, mana-mana pemegang hak cipta, atau mana-mana pihak lain yang mengubah suai dan/atau menyampaikan tema atau pemalam seperti yang dibenarkan di atas, bertanggungjawab kepada anda untuk kerosakan, termasuk apa-apa umum, khas, sampingan. atau kerosakan berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tema atau pemalam (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan data atau data yang menjadi tidak tepat atau kerugian yang dialami oleh anda atau pihak ketiga atau kegagalan tema atau pemalam untuk beroperasi dengan mana-mana tema atau pemalam lain), walaupun pemegang tersebut atau pihak lain telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Lesen GPL

Semua tema dan pemalam yang tersedia untuk dimuat turun di tapak web adalah berlesen GPL v3 atau lebih baru.

Perubahan Syarat Penggunaan

Syarikat berhak untuk mengubah suai secara unilateral Syarat Penggunaan ini.