Käyttöehdot

Määritelmät

 1. "Yhtiö" on Affinity Information Technology, s.r.o. (LTD); sen rekisteröity osoite on Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakia. Yrityksen rekisteröintinumero: 44169990, rekisteröity Košice I:n kauppatuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto Oy. (Sro), lisäys nro 21822/V. Yrityksen sähköpostiosoite myyntiä edeltäviä tiedusteluja varten on info@ait-themes.club.
 2. "Verkkosivulla" tarkoitetaan verkkosivua, joka sijaitsee seuraavassa osoitteessa: https://www.ait-themes.club.
 3. "Teema" on yrityksen kehittämä verkkomalli, joka sijaitsee verkkosivulla ja jonka tarkoituksena on myydä se.
 4. "Liitännäinen" on yrityksen kehittämä ja verkkosivulla sijaitseva verkkolisäosa, jonka tarkoituksena on myydä se.
 5. "Asiakas" on henkilö, joka on rekisteröitynyt verkkosivulle ja maksanut jostakin Palvelupaketista.

Palvelupaketit

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen seuraavia palvelupaketteja ja niiden sisältämien palvelujen kuvauksia.

Premium kuukausittain

 • Citadela Teema
 • Citadela Pro-liitännäinen
 • Citadela Listing-liitännäinen
 • Starter Layouts
 • 1 verkkosivuston lisenssi
 • 1 kuukauden käyttöoikeus
 • 1 kuukauden pääsy päivityksiin
 • 1 kuukauden pääsy tukeen

Premium Single

 • Citadela Teema
 • Citadela Pro-liitännäinen
 • Citadela Listing-liitännäinen
 • Starter Layouts
 • 1 verkkosivuston lisenssi
 • 1 vuoden käyttöoikeus
 • 1 vuoden pääsy päivityksiin
 • 1 vuoden tuki

Premium Multi

 • Citadela Teema
 • Citadela Pro-liitännäinen
 • Citadela Listing-liitännäinen
 • Starter Layouts
 • Rajoittamaton verkkosivustojen lisenssi
 • 1 vuoden käyttöoikeus
 • 1 vuoden pääsy päivityksiin
 • 1 vuoden tuki

Agency Single

 • Citadela Teema
 • Citadela Pro-liitännäinen
 • Citadela Listing-liitännäinen
 • Starter Layouts
 • 1 verkkosivuston lisenssi
 • Elinikäinen käyttöoikeus
 • Elinikäinen pääsy päivityksiin
 • 1 vuoden tuki

Agency Multi

 • Citadela Teema
 • Citadela Pro-liitännäinen
 • Citadela Listing-liitännäinen
 • Starter Layouts
 • Rajoittamaton verkkosivustojen lisenssi
 • Elinikäinen käyttöoikeus
 • Elinikäinen pääsy päivityksiin
 • 1 vuoden tuki

Arvonlisävero (alv)

Arvonlisäverovelvollinen on henkilö, jolle palvelu suoritetaan (yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/138/EY, 193-196 artiklan mukaisesti). Palvelupaketin hintaan lisätään arvonlisävero Slovakian tasavallan asiaa koskevan lain mukaisesti, jos asiakas on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi ja antaa yritykselle oikean arvonlisäverotunnisteen. Arvonlisäverosta säädetään Slovakian tasavallan laeissa ja yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15. maaliskuuta 2011 annetussa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011.

Rekisteröinti ja maksu

 1. Jos Asiakas haluaa käyttää joitakin Palvelupaketteja, hänen on rekisteröidyttävä verkkosivulla.
 2. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas antaa pyydetyt tiedot, kuten sähköpostiosoitteen (jota käytetään kirjautumiseen), salasanan, yrityksen nimen, yrityksen osoitteen, maan, yrityksen rekisteröintinumeron ja, jos Asiakas on arvonlisäverovelvollinen, myös arvonlisäverotunnuksen, ja häntä pyydetään maksamaan valitsemansa palvelupaketin hinta. Asiakas on myös velvollinen tutustumaan ja hyväksymään nämä käyttöehdot. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 3. Palvelupaketit maksetaan suoraan Braintreen, Stripen tai PayPalin kautta.
 4. Maksutietoja, kuten luottokortin numeroa, ei lähetetä eikä tallenneta yhtiön palvelimelle.
 5. Kun palvelupaketti on maksettu, Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana aktivoidaan, jolloin Asiakas voi kirjautua verkkosivulle ja ladata teemoja.
 6. Asiakas suostuu siihen, että häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse koskien yhtiön tuotteita ja palveluita.
 7. Teemat ja lisäosat julkaistaan GNU Public License versio 3.0 (GPL).

Korkeampaan palvelupakettiin päivittäminen

 1. Asiakkaalla on oikeus päivittää jäsenyys korkeampaan 30 päivän kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä.
 2. Päivitys tehdään sen jälkeen, kun asiakas on kirjautunut verkkosivustolle ja maksanut verkkosivustolla määritellyn päivityshinnan.
 3. Maksu tällaisesta korkeampaan palvelupakettiin päivittämisestä suoritetaan Braintreen, Stripen tai PayPalin kautta.
 4. Korkeamman palvelupaketin voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisen asiakkaan palvelupaketin voimassaoloaika.

Palvelupaketin voimassaolon uusiminen

 1. Kunkin palvelupaketin voimassaoloaika riippuu ostetusta paketista.
 2. Ennen palvelupaketin voimassaoloajan päättymistä asiakkaalle ilmoitetaan asiasta automaattisella sähköpostilla.
 3. Jos Asiakas on kiinnostunut palvelupaketin voimassaolon uusimisesta, hän on velvollinen uusimaan palvelupaketin voimassaolon kirjauduttuaan verkkosivustolle.
 4. Jos Asiakas on antanut suostumuksensa, palvelupaketit uusitaan automaattisesti Braintreen, Stripen tai PayPalin kautta.

Oikeudenkäynti ja rahanpalautus

 1. Asiakkaalla on oikeus testata kaikkia ominaisuuksia ilmaiseksi ennen ostoa.
 2. Jos asiakas ei ole tyytyväinen palvelupakettiin, hänellä on oikeus pyytää yhtiöltä rahanpalautusta.
 3. Asiakas voi hakea rahanpalautusoikeuttaan vain 30 päivän kuluessa rekisteröitymispäivästä ja ensimmäisestä teemaostosta.
 4. Asiakas voi pyytää hyvitystä ainoastaan seuraava url.
 5. Yrityksellä on 30 päivää aikaa käsitellä palautuspyyntö.
 6. Kun rahat on palautettu, Asiakkaan pääsy Verkkosivustolle hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa avulla peruutetaan ja Asiakkaan lisenssi käyttää teemoja, liitännäisiä ja API-avaimia lakkautetaan.

Tekninen tuki

 1. Kukin palvelupaketti sisältää yhtiön tarjoaman teknisen tuen jäljempänä mainituin ehdoin.
 2. Teknistä tukea tarjotaan vain maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00 Keski-Euroopan aikaa.
 3. Tekniseen tukeen sisältyy tuki oikeille ominaisuuksille ja teeman toiminnallisuudelle.
 4. Tekninen tuki ei sisällä: yleistä WordPress-toiminnallisuuden tukea ja perustamista, apua teeman muutoksiin ja mukautuksiin, kolmannen osapuolen lisäosien perustamista ja yhteensopivuuden varmistamista, teeman oletusominaisuuksien laajentamista ja ratkaisuja toiminnallisuuksiin, joita ei esitetä teemassa.
 5. Teknistä tukea tarjotaan ensisijaisesti englanniksi.

API-avaimet

 1. Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva palvelupaketti, on oikeus luoda ja käyttää API-avainta jokaiselle verkkosivustolle, jolla hän käyttää tuotteita. Toimimaton palvelupaketti poistaa automaattisesti käytöstä kaikki siihen liittyvät API-avaimet.
 2. API-avainten jälleenmyynti, uudelleenjakelu, jäljentäminen tai jakaminen on kielletty. Rikkominen johtaa asiakastilin välittömään sulkemiseen ilman hyvitystä.

Vastuun rajoittaminen

Tekijänoikeuksien haltija tai muu taho, joka muuttaa ja/tai välittää teemaa tai lisäosaa edellä sallitulla tavalla, ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle vahingoista, mukaan lukien yleiset, erityiset ja erityiset vahingot, ellei sovellettava laki sitä vaadi tai ellei siitä ole sovittu kirjallisesti, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat teeman tai lisäosan käytöstä tai käyttämättömyydestä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietojen menetykseen tai tietojen epätarkkuuteen tai sinulle tai kolmansille osapuolille aiheutuneisiin tappioihin tai siihen, että teema tai lisäosa ei toimi yhdessä muiden teemojen tai lisäosien kanssa), vaikka kyseiselle oikeudenhaltijalle tai muulle osapuolelle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

GPL-lisenssi

Kaikki sivustolta ladattavissa olevat teemat ja laajennukset ovat lisensoituja. GPL v3 tai uudempi.

Käyttöehtojen muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti.