Uvjeti korištenja

Definicije

 1. “Tvrtka” je Affinity Information Technology, sro (LTD); registrirana adresa je Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovačka. Matični broj tvrtke: 44169990, upisan u poslovni registar Trgovačkog suda Košice I, Odjel doo (Sro), uložak br. 21822/V. Adresa e-pošte tvrtke za upite prije prodaje je info@ait-themes.club.
 2. “Web stranica” je web stranica koja se nalazi na sljedećoj adresi: https://www.ait-themes.club
 3. “Tema” je web predložak koji je razvila tvrtka i nalazi se na web stranici s namjerom da se prodaje.
 4. “Dodatak” je web dodatak koji je razvila Tvrtka i nalazi se na web stranici s namjerom da ga prodaje.
 5. „Kupac“ je osoba koja se registrirala na web stranici i platila neki od paketa usluga.

Paketi usluga

Tvrtka svojim korisnicima pruža sljedeće pakete usluga, zajedno s opisom usluga sadržanih u njima.

Premium mjesečno

 • Citadela tema
 • Citadela Pro dodatak
 • Citadela Listing dodatak
 • Početni izgledi
 • 1 licenca za web mjesto
 • Licenca za korištenje 1 mjesec
 • 1 mjesec pristupa ažuriranjima
 • 1 mjesec pristupa podršci

Premium singl

 • Citadela tema
 • Citadela Pro dodatak
 • Citadela Listing dodatak
 • Početni izgledi
 • 1 licenca za web mjesto
 • Licenca za korištenje 1 godina
 • 1 godina pristupa ažuriranjima
 • 1 godina pristupa podršci

Premium Multi

 • Citadela tema
 • Citadela Pro dodatak
 • Citadela Listing dodatak
 • Početni izgledi
 • Neograničena licenca za web stranice
 • Licenca za korištenje 1 godina
 • 1 godina pristupa ažuriranjima
 • 1 godina pristupa podršci

Agency Single

 • Citadela tema
 • Citadela Pro dodatak
 • Citadela Listing dodatak
 • Početni izgledi
 • 1 licenca za web mjesto
 • Doživotna uporabna licenca
 • Doživotni pristup ažuriranjima
 • 1 godina pristupa podršci

Agency Multi

 • Citadela tema
 • Citadela Pro dodatak
 • Citadela Listing dodatak
 • Početni izgledi
 • Neograničena licenca za web stranice
 • Doživotna uporabna licenca
 • Doživotni pristup ažuriranjima
 • 1 godina pristupa podršci

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Obveznik plaćanja PDV-a je osoba kojoj je usluga isporučena (prema člancima 193. do 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 2006/ 138/EZ od 19. prosinca 2006.). PDV se dodaje cijeni paketa usluga u skladu s odgovarajućim Zakonom Republike Slovačke ako je Kupac registriran kao obveznik PDV-a i Društvu dostavi točan PDV broj. PDV je reguliran zakonima Slovačke Republike i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Prijava i plaćanje

 1. Ukoliko Kupac želi koristiti neki od paketa usluga, mora se registrirati na web stranici.
 2. Prilikom registracije Kupac dostavlja tražene podatke kao što su: adresa e-pošte (koristi se kao prijava), lozinka, naziv tvrtke, adresa tvrtke, država, matični broj tvrtke, a ako je Kupac PDV obveznik i PDV broj, te su zatražili da plate cijenu paketa usluga koji su odabrali. Kupac je također dužan upoznati se i složiti se s ovim Uvjetima korištenja. Kupac snosi odgovornost za istinitost podataka koje je naveo.
 3. Paketi usluga plaćaju se izravno putem Braintree, Stripe ili PayPal.
 4. Podaci o plaćanju kao što je broj kreditne kartice ne šalju se niti pohranjuju ni na jednom poslužitelju Društva.
 5. Nakon plaćanja paketa usluga aktiviraju se korisnička prijava i lozinka, što mu omogućuje prijavu na web stranicu i preuzimanje tema.
 6. Kupac pristaje na kontaktiranje putem e-pošte u vezi s proizvodima i uslugama Društva.
 7. Teme i dodaci objavljeni su pod GNU javna licenca verzija 3.0 (GPL).

Nadogradnja na viši paket usluga

 1. Kupac ima pravo na nadogradnju na više članstvo u roku od 30 dana od prvobitnog datuma kupnje.
 2. Nadogradnja se vrši nakon prijave na web stranicu i nakon što korisnik plati cijenu nadogradnje navedenu na web stranici.
 3. Plaćanje za takvu nadogradnju na viši paket usluga vrši se putem Braintree, Stripe ili PayPal.
 4. Valjanost višeg paketa usluga jednaka je valjanosti izvornog paketa usluga za kupca.

Obnova valjanosti paketa usluga

 1. Rok valjanosti svakog paketa usluga ovisi o kupljenom paketu.
 2. Prije isteka roka valjanosti paketa usluga Korisnik se obavještava putem automatizirane e-pošte.
 3. Ukoliko je Kupac zainteresiran za obnovu valjanosti paketa usluga, dužan je obnoviti valjanost paketa usluga nakon prijave na web stranicu.
 4. Ako se Korisnik slaže, Paketi usluga se automatski obnavljaju putem Braintree, Stripe ili PayPal.

Proba i povrat novca

 1. Kupac ima pravo besplatno testirati sve značajke prije kupnje.
 2. Ako Kupac nije zadovoljan paketom usluga, ima pravo zatražiti povrat novca od Društva.
 3. Pravo na povrat novca Kupac može ostvariti samo u roku od 30 dana od dana registracije i prve kupnje teme.
 4. Kupac može zatražiti povrat samo putem sljedeći url.
 5. Tvrtka ima 30 dana za obradu zahtjeva za povrat novca.
 6. Nakon povrata novca, Kupčev pristup web-stranici korištenjem korisničkog imena i lozinke se otkazuje, a Kupčeva licenca za korištenje tema, dodataka i API ključeva se ukida.

Tehnička podrška

 1. Svaki paket usluga sadrži tehničku podršku koju tvrtka pruža pod dolje navedenim uvjetima.
 2. Tehnička podrška dostupna je samo od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati po srednjoeuropskom vremenu.
 3. Tehnička podrška uključuje podršku za odgovarajuća svojstva i funkcionalnost teme.
 4. Tehnička podrška ne uključuje: opću podršku i postavljanje funkcionalnosti WordPressa, pomoć s izmjenama i prilagodbama teme, postavljanje dodataka trećih strana i osiguranje kompatibilnosti, proširenje zadanih značajki teme i rješenja za funkcionalnost koja nije predstavljena unutar teme.
 5. Tehnička podrška prvenstveno se pruža na engleskom jeziku.

API ključevi

 1. Korisnik s valjanim paketom usluga ima pravo generirati i koristiti API ključ za svaku web stranicu na kojoj koristi proizvode. Neaktivni servisni paket automatski deaktivira sve povezane API ključeve.
 2. Preprodaja, redistribucija, reprodukcija ili dijeljenje API ključeva je zabranjena. Kršenje će dovesti do trenutnog zatvaranja računa korisnika bez povrata naknade.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju, osim ako to zahtijeva mjerodavni zakon ili nije dogovoreno u pisanom obliku, bilo koji nositelj autorskih prava ili bilo koja druga strana koja modificira i/ili prenosi temu ili dodatak kako je gore dopušteno, neće biti odgovorna prema vama za štetu, uključujući sve opće, posebne, slučajne ili posljedične štete nastale korištenjem ili nemogućnošću korištenja teme ili dodatka (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka ili podatke koji su učinjeni netočnima ili gubitke koje pretrpite vi ili treće strane ili neuspjeh teme ili dodatka da rade s bilo kojim druge teme ili dodaci), čak i ako je takav nositelj ili druga strana obaviještena o mogućnosti takve štete.

GPL licenca

Sve teme i dodaci dostupni za preuzimanje na web stranici su licencirani GPL v3 ili noviji.

Promjene Uvjeta korištenja

Društvo zadržava pravo jednostrane izmjene ovih Uvjeta korištenja.