Villkor för användning

Definitioner

 1. "Företaget" är Affinity Information Technology, s.r.o. (LTD); dess registrerade adress är Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakien. Företagets registreringsnummer: 44169990, registrerat i handelsregistret vid handelsdomstolen i Košice I, sektion Ltd. (Sro), inlaga nr 21822/V. Företagets e-postadress för förfrågningar före försäljning är info@ait-themes.club.
 2. "Webbsida" är den webbsida som finns på följande adress: https://www.ait-themes.club
 3. "Tema" är den webbmall som Bolaget har utvecklat och som finns på webbsidan i syfte att sälja den.
 4. "Plugin" är det webbplugin som utvecklats av företaget och som finns på webbsidan med avsikt att sälja det.
 5. "Kund" är en person som registrerat sig på Webbsidan och betalat för något av Tjänstepaketen.

Servicepaket

Bolaget tillhandahåller följande tjänstepaket till sina kunder, tillsammans med en beskrivning av de tjänster som ingår i dessa.

Premium Månadsvis

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouter
 • 1 webbplatslicens
 • 1 månads licens för användning
 • 1 månads tillgång till uppdateringar
 • 1 månads tillgång till support

Premium Singel

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouter
 • 1 webbplatslicens
 • 1 års licens för användning
 • 1 års tillgång till uppdateringar
 • 1 års tillgång till support

Premium Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouter
 • Licens för obegränsat antal webbplatser
 • 1 års licens för användning
 • 1 års tillgång till uppdateringar
 • 1 års tillgång till support

Agency Single

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouter
 • 1 webbplatslicens
 • Livstids licens för användning
 • Livstids tillgång till uppdateringar
 • 1 års tillgång till support

Agency Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouter
 • Licens för obegränsat antal webbplatser
 • Livstids licens för användning
 • Livstids tillgång till uppdateringar
 • 1 års tillgång till support

Mervärdesskatt (moms)

Den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt är den person till vilken tjänsten tillhandahålls (enligt artiklarna 193-196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, ändrat genom rådets direktiv 2006/138/EG av den 19 december 2006). Moms läggs till priset för Servicepaketet i enlighet med respektive lag i Slovakien om en Kund är registrerad som momsbetalare och förser Bolaget med ett korrekt momsregistreringsnummer. Mervärdesskatt regleras av Slovakiens lagar och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Registrering och betalning

 1. Om en Kund vill använda något av Tjänstepaketen måste Kunden registrera sig på Webbsidan.
 2. Vid registreringen lämnar Kunden de uppgifter som efterfrågas, såsom e-postadress (används som inloggning), lösenord, företagsnamn, företagsadress, land, organisationsnummer och om Kunden är momsskyldig även momsregistreringsnummer, och ombeds betala priset för det Tjänstepaket som Kunden valt. Kunden är också skyldig att bekanta sig med och godkänna dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar för riktigheten i de uppgifter som Kunden har uppgett.
 3. Servicepaket betalas direkt via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Betalningsuppgifter såsom kreditkortsnummer skickas eller lagras inte på någon av företagets servrar.
 5. Efter att Tjänstepaketet har betalats aktiveras Kundens inloggning och lösenord, vilket möjliggör inloggning på Webbplatsen och nedladdning av teman.
 6. Kunden samtycker till att bli kontaktad via e-post angående företagets produkter och tjänster.
 7. Teman och insticksprogram släpps under GNU Public License version 3.0 (GPL).

Uppgradering till ett högre servicepaket

 1. Kunden har rätt att uppgradera till högre medlemskap inom 30 dagar från det ursprungliga inköpsdatumet.
 2. Uppgraderingen sker efter inloggning på Webbplatsen och efter att Kunden betalat det uppgraderingspris som anges på Webbplatsen.
 3. Betalning för en sådan uppgradering till ett högre Servicepaket sker via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Giltighetstiden för det högre Servicepaketet är densamma som giltighetstiden för Kundens ursprungliga Servicepaket.

Förnyelse av Servicepaketets giltighet

 1. Giltighetstiden för varje Servicepaket beror på vilket paket som köpts.
 2. Innan giltighetstiden för Servicepaketet löper ut informeras Kunden via ett automatiskt e-postmeddelande.
 3. Om en Kund är intresserad av att förnya Tjänstepaketets giltighetstid, är Kunden skyldig att förnya Tjänstepaketets giltighetstid efter att ha loggat in på Webbplatsen.
 4. Om en Kund samtyckt förnyas Servicepaket automatiskt via Braintree, Stripe eller PayPal.

Prövning och återbetalning av pengar

 1. Kunden har rätt att testa alla funktioner kostnadsfritt före köp.
 2. Om en Kund inte är nöjd med Tjänstepaketet har Kunden rätt att begära återbetalning av pengar från Bolaget.
 3. Rätten till återbetalning av pengar kan endast utnyttjas av Kunden inom 30 dagar från dagen för registrering och första temaköp.
 4. Kunden kan endast begära återbetalning via följande webbadress.
 5. Företaget har 30 dagar på sig att behandla begäran om återbetalning.
 6. När pengarna har återbetalats avbryts Kundens tillgång till Webbplatsen med hjälp av inloggning och lösenord och Kundens licens att använda teman, plugins och API-nycklar upphör.

Teknisk support

 1. Varje Servicepaket innehåller teknisk support som tillhandahålls av Bolaget enligt nedan angivna villkor.
 2. Teknisk support tillhandahålls endast måndag till fredag kl. 9.00-17.00 centraleuropeisk tid.
 3. Teknisk support omfattar support av korrekta egenskaper och temafunktionalitet.
 4. Teknisk support omfattar inte: allmän support och installation av WordPress-funktioner, hjälp med modifieringar och anpassningar av teman, installation och kompatibilitetssäkring av insticksprogram från tredje part, utökning av standardtemafunktioner och lösningar för funktioner som inte presenteras i temat.
 5. Teknisk support tillhandahålls i första hand på engelska.

API-nycklar

 1. Kund med ett giltigt Servicepaket har rätt att generera och använda API-nycklar för varje webbplats som de använder Produkter på. Inaktivt Servicepaket avaktiverar automatiskt alla tillhörande API-nycklar.
 2. Återförsäljning, omfördelning, reproduktion eller delning av API-nycklar är förbjudet. Överträdelse kommer att leda till omedelbar stängning av kundkontot utan återbetalningskompensation.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter, såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller skriftligen överenskommits, kommer någon upphovsrättsinnehavare, eller någon annan part som modifierar och/eller förmedlar temat eller insticksprogrammet enligt vad som tillåts ovan, att vara ansvarig gentemot dig för skador, inklusive allmänna, särskilda, eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda temat eller insticksprogrammet (inklusive men inte begränsat till förlust av data eller data som blir felaktiga eller förluster som du eller tredje part åsamkas eller ett misslyckande för temat eller insticksprogrammet att fungera med andra teman eller insticksprogram), även om sådan innehavare eller annan part har informerats om möjligheten till sådana skador.

GPL-licens

Alla teman och plugins som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen är licensierade GPL v3 eller senare.

Ändringar av användarvillkoren

Bolaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa användarvillkor.