Vilkår for brug

Definitioner

 1. "Virksomheden" er Affinity Information Technology, s.r.o. (LTD); dens registrerede adresse er Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovakiet. Virksomhedsregistreringsnummer: 44169990, registreret hos Business Register of Commerce Court Košice I, Section Ltd. (Sro), indsæt nr. 21822/V. Virksomhedens e-mailadresse for forespørgsler før salg er info@ait-themes.club.
 2. "Webside" er den webside, der findes på følgende adresse: https://www.ait-themes.club
 3. "Tema" er den webskabelon, der er udviklet af virksomheden og placeret på websiden med det formål at sælge den.
 4. "Plugin" er det web-plugin, der er udviklet af virksomheden og placeret på websiden med det formål at sælge det.
 5. "Kunde" er en person, der har registreret sig på websiden og betalt for nogle af servicepakkerne.

Servicepakker

Virksomheden tilbyder følgende servicepakker til sine kunder sammen med en beskrivelse af de tjenester, der er indeholdt i dem.

Månedlig præmie

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouts
 • 1 hjemmeside-licens
 • 1 måneds brugslicens
 • 1 måneds adgang til opdateringer
 • 1 måneds adgang til support

Premium Single

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouts
 • 1 hjemmeside-licens
 • 1 års brugslicens
 • 1 års adgang til opdateringer
 • 1 års adgang til support

Premium Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouts
 • Ubegrænset licens til hjemmesider
 • 1 års brugslicens
 • 1 års adgang til opdateringer
 • 1 års adgang til support

Agency Single

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouts
 • 1 hjemmeside-licens
 • Licens til livstidsbrug
 • Livstidsadgang til opdateringer
 • 1 års adgang til support

Agency Multi

 • Citadela Tema
 • Citadela Pro Plugin
 • Citadela Listing Plugin
 • Startlayouts
 • Ubegrænset licens til hjemmesider
 • Licens til livstidsbrug
 • Livstidsadgang til opdateringer
 • 1 års adgang til support

Merværdiafgift (moms)

Den person, der er ansvarlig for betaling af moms, er den person, som tjenesten leveres til (i henhold til artikel 193 til 196 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem som ændret ved Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006). Moms lægges til prisen på servicepakken i overensstemmelse med den respektive lov i Slovakiet, hvis en kunde er registreret som momsbetaler og giver virksomheden et korrekt momsnummer. Moms reguleres af love i Den Slovakiske Republik og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem.

Registrering og betaling

 1. Hvis en kunde ønsker at bruge nogle af servicepakkerne, skal vedkommende registrere sig på websiden.
 2. Ved registrering indsender kunden de ønskede data såsom: e-mailadresse (bruges som login), adgangskode, firmanavn, firmaadresse, land, firmanummer, og hvis kunden er momsregistreret, også deres momsnummer, og de bliver bedt om at betale prisen for den servicepakke, de har valgt. Kunden er også forpligtet til at gøre sig bekendt med og acceptere disse brugsvilkår. Kunden bærer ansvaret for rigtigheden af de data, han/hun har angivet.
 3. Servicepakker betales direkte via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Betalingsoplysninger såsom kreditkortnummer bliver ikke sendt eller gemt på nogen virksomhedsserver.
 5. Når Servicepakken er betalt, aktiveres Kundens login og password, som gør det muligt at logge ind på Websiden og downloade temaer.
 6. Kunden accepterer at blive kontaktet via e-mail vedrørende virksomhedens produkter og tjenester.
 7. Temaer og plugins er udgivet under GNU Offentlig Licens version 3.0 (GPL).

Opgradering til en højere servicepakke

 1. Kunden har ret til at opgradere til et højere medlemskab inden for 30 dage efter den oprindelige købsdato.
 2. Opgraderingen sker efter login på hjemmesiden, og efter at kunden har betalt den opgraderingspris, der er angivet på hjemmesiden.
 3. Betaling for en sådan opgradering til en højere servicepakke sker via Braintree, Stripe eller PayPal.
 4. Gyldigheden af den højere servicepakke er den samme som gyldigheden af den oprindelige kundes servicepakke.

Fornyelse af servicepakkens gyldighed

 1. Gyldighedsperioden for hver servicepakke afhænger af den købte pakke.
 2. Inden udløbet af servicepakkens gyldighedsperiode informeres kunden via en automatiseret e-mail.
 3. Hvis en kunde er interesseret i at forny servicepakkens gyldighed, er vedkommende forpligtet til at forny servicepakkens gyldighed efter at have logget ind på hjemmesiden.
 4. Hvis en kunde har accepteret det, fornyes servicepakker automatisk via Braintree, Stripe eller PayPal.

Retssag og tilbagebetaling af penge

 1. Kunden har ret til at teste alle funktioner gratis inden køb.
 2. Hvis en kunde ikke er tilfreds med servicepakken, har vedkommende ret til at anmode om at få pengene refunderet fra virksomheden.
 3. Kunden kan kun gøre brug af sin ret til at få pengene tilbage inden for 30 dage fra dagen for registrering og første temakøb.
 4. Kunden kan kun anmode om tilbagebetaling via følgende url.
 5. Virksomheden har 30 dage til at behandle refusionsanmodningen.
 6. Når pengene er refunderet, annulleres kundens adgang til webstedet ved hjælp af deres login og adgangskode, og kundens licens til at bruge temaer, plugins og API-nøgler opsiges.

Teknisk support

 1. Hver servicepakke indeholder teknisk support leveret af virksomheden under de betingelser, der er angivet nedenfor.
 2. Teknisk support ydes kun mandag til fredag fra kl. 9.00 til 17.00 mellemeuropæisk tid.
 3. Teknisk support omfatter understøttelse af korrekte egenskaber og temafunktionalitet.
 4. Teknisk support omfatter ikke: generel support og opsætning af WordPress-funktionalitet, hjælp til temaændringer og -tilpasninger, opsætning af tredjeparts plug-ins og sikring af kompatibilitet, udvidelse af standardtemafunktioner og løsninger til funktionalitet, som ikke er præsenteret i temaet.
 5. Teknisk support ydes primært på engelsk.

API-nøgler

 1. Kunder med en gyldig servicepakke har ret til at generere og bruge API-nøgler for hver hjemmeside, de bruger produkter på. Inaktive servicepakker deaktiverer automatisk alle tilknyttede API-nøgler.
 2. Videresalg, videredistribution, reproduktion eller deling af API-nøgler er forbudt. Overtrædelse vil føre til øjeblikkelig lukning af kundens konto uden refundering af kompensation.

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder, medmindre det kræves af gældende lov eller er aftalt skriftligt, vil nogen ophavsretsindehaver eller nogen anden part, der ændrer og/eller formidler temaet eller pluginet som tilladt ovenfor, være ansvarlig over for dig for skader, herunder generelle, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge temaet eller pluginet (herunder men ikke begrænset til tab af data eller data, der gøres unøjagtige eller tab, der er påført af dig eller tredjeparter, eller en fejl i temaet eller pluginet til at fungere med andre temaer eller plugins), selvom en sådan indehaver eller anden part er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

GPL-licens

Alle temaer og plugins, der kan downloades på hjemmesiden, er licenseret. GPL v3 eller nyere.

Ændringer af brugsbetingelser

Virksomheden forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse vilkår for brug.