Lisenssi

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Versio 3, 29. kesäkuuta 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Jokainen saa kopioida ja levittää tämän lisenssiasiakirjan sanatarkkoja kopioita, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.

Johdanto

GNU General Public License on vapaa, copyleft-lisenssi ohjelmistoille ja muille teoksille.

Useimpien ohjelmistojen ja muiden käytännöllisten teosten lisenssit on suunniteltu siten, että ne vievät sinulta vapauden jakaa ja muuttaa teoksia. Sitä vastoin GNU General Public License -lisenssin tarkoituksena on taata vapaus jakaa ja muuttaa kaikkia ohjelmaversioita - varmistaa, että ohjelma pysyy vapaana kaikille käyttäjilleen. Me, Free Software Foundation, käytämme GNU General Public License -lisenssiä suurimmassa osassa ohjelmistojamme; sitä sovelletaan myös kaikkiin muihin teoksiin, jotka niiden tekijät ovat julkaisseet tällä tavalla. Voit soveltaa sitä myös omiin ohjelmiisi.

Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme vapautta, emme hintaa. Yleiset julkiset lisenssimme on suunniteltu varmistamaan, että sinulla on vapaus levittää vapaiden ohjelmistojen kopioita (ja halutessasi veloittaa niistä maksua), että saat lähdekoodin tai voit hankkia sen halutessasi, että voit muuttaa ohjelmistoa tai käyttää sen osia uusissa vapaissa ohjelmissa ja että tiedät, että voit tehdä nämä asiat.

Oikeuksiesi suojelemiseksi meidän on estettävä muita kieltämästä sinulta näitä oikeuksia tai pyytämästä sinua luopumaan oikeuksistasi. Siksi sinulla on tiettyjä velvollisuuksia, jos levität ohjelmistokopioita tai jos muokkaat ohjelmistoa: velvollisuuksia kunnioittaa muiden vapautta.

Jos esimerkiksi jaat tällaisen ohjelman kopioita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, sinun on välitettävä vastaanottajille samat vapaudet kuin sinä sait. Sinun on varmistettava, että myös he saavat tai voivat saada lähdekoodin. Ja sinun on näytettävä heille nämä ehdot, jotta he tietävät oikeutensa.

Kehittäjät, jotka käyttävät GNU GPL:ää, suojaavat oikeuksiasi kahdella tavalla: (1) vaativat tekijänoikeudet ohjelmistoon ja (2) tarjoavat sinulle tämän lisenssin, joka antaa sinulle laillisen luvan kopioida, levittää ja/tai muokata ohjelmistoa.

Kehittäjien ja tekijöiden suojelemiseksi GPL:ssä selitetään selvästi, että näillä vapailla ohjelmistoilla ei ole takuuta. Sekä käyttäjien että tekijöiden suojelemiseksi GPL edellyttää, että muutetut versiot merkitään muutetuiksi, jotta niiden ongelmia ei voida virheellisesti lukea aiempien versioiden tekijöiden syyksi.

Jotkin laitteet on suunniteltu siten, että käyttäjät eivät voi asentaa tai käyttää niiden sisällä olevia muunnettuja ohjelmistoversioita, vaikka valmistaja voi tehdä niin. Tämä on pohjimmiltaan ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että käyttäjien vapautta muuttaa ohjelmistoja suojellaan. Tällaista väärinkäyttöä esiintyy järjestelmällisesti yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettujen tuotteiden alalla, mikä on juuri se, missä sitä ei voida hyväksyä. Siksi olemme suunnitelleet tämän GPL-version kieltämään tämän käytännön näiden tuotteiden osalta. Jos tällaisia ongelmia ilmenee merkittävästi muilla aloilla, olemme valmiita laajentamaan tämän määräyksen koskemaan niitä GPL:n tulevissa versioissa tarpeen mukaan käyttäjien vapauden suojelemiseksi.

Ohjelmistopatentit uhkaavat jatkuvasti jokaista ohjelmaa. Valtioiden ei pitäisi sallia, että patentit rajoittavat ohjelmistojen kehittämistä ja käyttöä yleiskäyttöisissä tietokoneissa, mutta niissä valtioissa, joissa näin on, haluamme välttää sen erityisen vaaran, että vapaaseen ohjelmaan sovellettavat patentit tekisivät ohjelmasta tosiasiallisesti omistusoikeuden alaisen. Tämän estämiseksi GPL takaa, että patentteja ei voida käyttää tekemään ohjelmasta ei-vapaata.

Jäljempänä esitetään tarkat kopiointia, jakelua ja muuttamista koskevat ehdot.

EHDOT JA EDELLYTYKSET

0. Määritelmät.

"Tämä lisenssi" viittaa GNU General Public License -lisenssin versioon 3.

'Tekijänoikeudella' tarkoitetaan myös tekijänoikeuden kaltaisia lakeja, joita sovelletaan muunlaisiin teoksiin, kuten puolijohdemaskeihin.

"Ohjelmalla" tarkoitetaan mitä tahansa tekijänoikeudellisesti suojattua teosta, joka on lisensoitu tämän lisenssin nojalla. Jokaista lisenssinsaajaa kutsutaan nimellä "sinä". "Lisenssinsaajat" ja "vastaanottajat" voivat olla yksityishenkilöitä tai organisaatioita.

Teoksen "muokkaaminen" tarkoittaa teoksen tai sen osan kopioimista tai mukauttamista tavalla, joka edellyttää tekijänoikeuslupaa, mutta ei tarkan kopion tekemistä. Tuloksena syntyvää teosta kutsutaan aikaisemman teoksen "muunnelluksi versioksi" tai aikaisempaan teokseen "perustuvaksi" teokseksi.

'Katettu teos' tarkoittaa joko muuttamatonta ohjelmaa tai ohjelmaan perustuvaa teosta.

Teoksen "levittäminen" tarkoittaa, että teoksella tehdään mitä tahansa, mikä ilman lupaa saattaisi sinut suoraan tai toissijaisesti vastuuseen tekijänoikeuslain mukaisesta loukkauksesta, lukuun ottamatta teoksen suorittamista tietokoneella tai yksityisen kopion muuttamista. Levittäminen sisältää kopioinnin, levittämisen (muutoksin tai ilman muutoksia), yleisön saataville saattamisen ja joissakin maissa myös muita toimia.

Teoksen "välittämisellä" tarkoitetaan kaikenlaista levittämistä, jonka avulla muut osapuolet voivat valmistaa tai vastaanottaa kopioita. Pelkkä vuorovaikutus käyttäjän kanssa tietokoneverkon välityksellä ilman kappaleen siirtoa ei ole välittämistä.

Vuorovaikutteisessa käyttöliittymässä näytetään "asianmukaiset oikeudelliset huomautukset" siinä määrin, että se sisältää kätevän ja näkyvästi näkyvissä olevan toiminnon, joka (1) näyttää asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja (2) kertoo käyttäjälle, että teokselle ei ole takuuta (paitsi siinä määrin kuin takuita annetaan), että lisenssinhaltijat voivat välittää teoksen tämän Lisenssin nojalla ja miten tämän Lisenssin jäljennös on nähtävissä. Jos käyttöliittymässä esitetään luettelo käyttäjän komennoista tai vaihtoehdoista, kuten valikko, luettelossa näkyvä kohta täyttää tämän kriteerin.

1. Lähdekoodi.

Teoksen "lähdekoodilla" tarkoitetaan teoksen ensisijaista muotoa, jossa siihen tehdään muutoksia. 'Objektikoodilla' tarkoitetaan mitä tahansa teoksen muuta kuin lähdekoodin muotoa.

'Standardiliittymällä' tarkoitetaan rajapintaa, joka on joko tunnustetun standardointielimen määrittelemä virallinen standardi tai, kun kyseessä ovat tietylle ohjelmointikielelle määritellyt rajapinnat, rajapinta, joka on laajalti käytössä kyseisellä kielellä työskentelevien kehittäjien keskuudessa.

Suoritettavan teoksen 'järjestelmäkirjastot' sisältävät kaiken muun kuin koko teoksen, joka (a) sisältyy pääkomponentin tavanomaiseen pakkausmuotoon, mutta joka ei ole osa kyseistä pääkomponenttia, ja (b) jonka tarkoituksena on ainoastaan mahdollistaa teoksen käyttö kyseisen pääkomponentin kanssa tai toteuttaa standardiliitäntä, jonka toteutus on yleisön saatavilla lähdekoodin muodossa. 'Tärkeällä komponentilla' tarkoitetaan tässä yhteydessä sen käyttöjärjestelmän (jos sellainen on), jossa suoritettava teos toimii, keskeistä pääkomponenttia (ydin, ikkunajärjestelmä ja niin edelleen) tai teoksen tuottamiseen käytettyä kääntäjää tai sen suorittamiseen käytettyä objektikooditulkkia.

Kohdekoodimuotoisen teoksen "vastaava lähdekoodi" tarkoittaa kaikkea lähdekoodia, jota tarvitaan kohdekoodin luomiseen, asentamiseen ja (suoritettavan teoksen osalta) suorittamiseen sekä teoksen muokkaamiseen, mukaan lukien skriptit, joilla näitä toimintoja ohjataan. Siihen eivät kuitenkaan sisälly teoksen järjestelmäkirjastot eivätkä yleiskäyttöiset työkalut tai yleisesti saatavilla olevat ilmaiset ohjelmat, joita käytetään muuttamattomina näiden toimintojen suorittamiseen mutta jotka eivät ole osa teosta. Vastaavaan lähdekoodiin kuuluvat esimerkiksi rajapintamäärittelytiedostot, jotka liittyvät teoksen lähdetiedostoihin, sekä jaettujen kirjastojen ja dynaamisesti linkitettyjen aliohjelmien lähdekoodi, jota teos on erityisesti suunniteltu tarvitsemaan, esimerkiksi intiimillä tiedonsiirrolla tai ohjausvirtauksella näiden aliohjelmien ja teoksen muiden osien välillä.

Vastaavan lähteen ei tarvitse sisältää mitään sellaista, jonka käyttäjät voivat luoda automaattisesti uudelleen vastaavasta lähteestä muista osista.

Lähdekoodin muodossa olevan teoksen vastaava lähde on sama teos.

2. Perusoikeudet.

Kaikki tämän Lisenssin nojalla myönnetyt oikeudet myönnetään ohjelman tekijänoikeuksien voimassaoloajaksi, ja ne ovat peruuttamattomia edellyttäen, että mainitut ehdot täyttyvät. Tämä Lisenssi vahvistaa nimenomaisesti rajoittamattoman lupasi käyttää muuttamatonta Ohjelmaa. Tämän lisenssin piiriin kuuluvat ohjelmiston suorittamisen tulosteet vain, jos tulosteet ovat sisältönsä puolesta ohjelmiston piiriin kuuluvia teoksia. Tämä Lisenssi tunnustaa oikeuden kohtuulliseen käyttöön tai muun vastaavan tekijänoikeuslain mukaisen oikeuden.

Voit valmistaa, käyttää ja levittää katettuja teoksia, joita et välitä, ilman ehtoja niin kauan kuin lisenssi on muuten voimassa. Voit välittää suojatut teokset muille ainoastaan siksi, että he tekevät muutoksia yksinomaan sinua varten tai tarjoavat sinulle välineitä näiden teosten suorittamiseen edellyttäen, että noudatat tämän lisenssin ehtoja välittäessäsi kaikkea sellaista aineistoa, jonka tekijänoikeudet eivät ole sinun hallinnassasi. Niiden, jotka näin ollen tekevät tai käyttävät teoksia puolestasi, on tehtävä se yksinomaan sinun puolestasi, sinun ohjauksessasi ja valvonnassasi ja sellaisilla ehdoilla, jotka kieltävät heitä tekemästä kopioita tekijänoikeudella suojatusta aineistostasi heidän ja sinun suhteensa ulkopuolella.

Muissa olosuhteissa tapahtuva siirto on sallittua ainoastaan jäljempänä mainituin edellytyksin. Jälleenmyynti ei ole sallittua; 10 jakson mukaan se on tarpeetonta.

3. Käyttäjien laillisten oikeuksien suojaaminen kiertämisen vastaiselta lailta.

Minkäänlaista soveltamisalaan kuuluvaa teosta ei pidetä osana tehokasta teknistä toimenpidettä, joka kuuluu sellaisen sovellettavan lain soveltamisalaan, jolla täytetään 20 päivänä joulukuuta 1996 hyväksytyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen 11 artiklan mukaiset velvoitteet, tai vastaavanlaisten lakien soveltamisalaan, joilla kielletään tai rajoitetaan tällaisten toimenpiteiden kiertämistä.

Kun välität teoksen, luovut kaikista laillisista oikeuksistasi kieltää teknisten toimenpiteiden kiertäminen siltä osin kuin tällainen kiertäminen tapahtuu käyttämällä tämän lisenssin mukaisia oikeuksia, jotka koskevat kyseistä teosta, ja kieltäydyt kaikista aikomuksistasi rajoittaa teoksen käyttöä tai muokkaamista keinona, jolla voit valvoa teoksen käyttäjiä vastaan omia tai kolmansien osapuolten laillisia oikeuksia kieltää teknisten toimenpiteiden kiertäminen.

4. Sanatarkkojen jäljennösten toimittaminen.

Voit välittää sanatarkat kopiot ohjelman lähdekoodista sellaisena kuin saat sen, millä tahansa välineellä, edellyttäen, että julkaiset jokaisessa kopiossa näkyvästi ja asianmukaisesti asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen, säilytät koskemattomana kaikki ilmoitukset, joissa ilmoitetaan, että tätä Lisenssiä ja kaikkia kohdan 7 mukaisesti lisättyjä ei-sallittuja ehtoja sovelletaan koodiin, säilytät koskemattomana kaikki ilmoitukset takuun puuttumisesta ja annat kaikille vastaanottajille kopion tästä Lisenssistä yhdessä ohjelman kanssa.

Voit veloittaa kustakin välittämistäsi kopiosta minkä tahansa hinnan tai olla veloittamatta hintaa, ja voit tarjota tukea tai takuusuojaa maksua vastaan.

5. Muokattujen lähdeversioiden välittäminen.

Voit välittää ohjelmaan perustuvan teoksen tai sen tuottamiseksi ohjelmasta tehdyt muutokset lähdekoodin muodossa kohdan 4 ehtojen mukaisesti edellyttäen, että täytät myös kaikki nämä ehdot:

 • a) Teoksessa on oltava näkyvästi ilmoitukset, joissa ilmoitetaan, että olet muuttanut teosta, ja mainitaan kyseinen päivämäärä.
 • b) Teoksessa on oltava näkyvät ilmoitukset, joissa todetaan, että se on luovutettu tämän lisenssin ja 7 kohdan mukaisesti lisättyjen ehtojen mukaisesti. Tämä vaatimus muuttaa 4 kohdan vaatimusta "säilyttää kaikki ilmoitukset koskemattomina".
 • c) Sinun on lisensoitava koko teos kokonaisuudessaan tämän Lisenssin mukaisesti kaikille, jotka saavat kopion haltuunsa. Tätä Lisenssiä sovelletaan näin ollen yhdessä sovellettavien kohdan 7 lisäehtojen kanssa koko teokseen ja sen kaikkiin osiin riippumatta siitä, miten ne on pakattu. Tämä Lisenssi ei anna lupaa lisensoida teosta millään muulla tavalla, mutta se ei mitätöi tällaista lupaa, jos olet saanut sen erikseen.
 • d) Jos teoksessa on vuorovaikutteisia käyttöliittymiä, niissä on oltava asianmukaiset oikeudelliset huomautukset; jos ohjelmassa on kuitenkin vuorovaikutteisia käyttöliittymiä, joissa ei ole asianmukaisia oikeudellisia huomautuksia, teoksesi ei tarvitse tehdä niin.

Kokoonpanoa, joka koostuu katetusta teoksesta ja muista erillisistä ja itsenäisistä teoksista, jotka eivät ole luonteeltaan katetun teoksen laajennuksia ja joita ei ole yhdistetty sen kanssa siten, että ne muodostaisivat suuremman ohjelman, tallennus- tai jakeluvälineessä tai sen tilavuudella, kutsutaan "koosteeksi", jos koostetta ja siitä johtuvaa tekijänoikeutta ei käytetä rajoittamaan koosteen käyttäjien käyttöoikeuksia tai laillisia oikeuksia enempää kuin mitä yksittäiset teokset sallivat. Suojatun teoksen sisällyttäminen koosteeseen ei aiheuta tämän lisenssin soveltamista koosteen muihin osiin.

6. Muiden kuin lähdelomakkeiden välittäminen.

Voit välittää suojatun teoksen objektikoodin muodossa 4 ja 5 kohdan ehtojen mukaisesti edellyttäen, että välität myös konekielisen vastaavan lähdekoodin tämän lisenssin ehtojen mukaisesti jollakin seuraavista tavoista:

 • a) välittää objektikoodin fyysisessä tuotteessa (mukaan lukien fyysinen jakelukanava) tai fyysisessä tuotteessa (mukaan lukien fyysinen jakelukanava), johon liittyy vastaava lähdekoodi, joka on kiinnitetty pysyvälle fyysiselle välineelle, jota käytetään tavanomaisesti ohjelmistojen vaihtoon.
 • b) välittää objektikoodin fyysisessä tuotteessa (mukaan lukien fyysinen jakeluväline) tai fyysisessä tuotteessa (mukaan lukien fyysinen jakeluväline), johon liittyy kirjallinen tarjous, joka on voimassa vähintään kolme vuotta ja joka on voimassa niin kauan kuin tarjoat varaosia tai asiakastukea kyseiselle tuotemallille, antaa jokaiselle, jolla on hallussaan objektikoodi, joko (1) kopio vastaavasta lähdekoodista kaikille tämän lisenssin piiriin kuuluville tuotteessa oleville ohjelmistoille pysyvällä fyysisellä välineellä, jota käytetään tavanomaisesti ohjelmistojen vaihtoon, hintaan, joka ei ylitä lähdekoodin fyysisestä välittämisestä aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia, tai (2) oikeus kopioida vastaava lähdekoodi verkkopalvelimelta maksutta.
 • c) välittää yksittäiset objektikoodin kopiot ja jäljennöksen kirjallisesta tarjouksesta toimittaa vastaava lähde. Tämä vaihtoehto on sallittu vain satunnaisesti ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa ja vain, jos olet saanut objektikoodin tällaisen tarjouksen mukana 6 b alakohdan mukaisesti.
 • d) välittää kohdekoodin tarjoamalla pääsyn nimetystä paikasta (ilmaiseksi tai maksua vastaan) ja tarjota vastaavaa pääsyä vastaavaan lähdekoodiin samalla tavalla samasta paikasta ilman lisämaksua. Sinun ei tarvitse vaatia vastaanottajia kopioimaan vastaavaa lähdettä yhdessä objektikoodin kanssa. Jos kohdekoodin kopiointipaikka on verkkopalvelin, vastaava lähde voi olla toisella palvelimella (sinun tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä), joka tukee vastaavia kopiointimahdollisuuksia, edellyttäen, että säilytät kohdekoodin vieressä selkeät ohjeet siitä, mistä vastaava lähde löytyy. Riippumatta siitä, millä palvelimella vastaava lähde sijaitsee, olet velvollinen varmistamaan, että se on käytettävissä niin kauan kuin on tarpeen näiden vaatimusten täyttämiseksi.
 • e) välittää objektikoodia vertaislähetyksen avulla edellyttäen, että ilmoitat muille vertaislähettäjille, missä teoksen objektikoodia ja vastaavaa lähdettä tarjotaan yleisölle maksutta 6 d alakohdan mukaisesti.

Objektikoodin erotettavissa olevaa osaa, jonka lähdekoodi on suljettu pois vastaavasta lähdekoodista järjestelmäkirjastona, ei tarvitse sisällyttää objektikoodityön välittämiseen.

Käyttäjätuote' on joko (1) 'kulutustuote', jolla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista henkilökohtaista omaisuutta, jota tavallisesti käytetään henkilökohtaisiin, perhe- tai kotitaloustarkoituksiin, tai (2) mikä tahansa, joka on suunniteltu tai myyty asennettavaksi asuntoon. Määritettäessä, onko tuote kulutustuote, epäselvät tapaukset ratkaistaan vakuutusturvan hyväksi. Tietyn käyttäjän vastaanottaman tietyn tuotteen osalta "tavanomaisesti käytetyllä" tarkoitetaan kyseisen tuoteluokan tyypillistä tai yleistä käyttöä riippumatta siitä, mikä on tietyn käyttäjän asema tai tapa, jolla kyseinen käyttäjä tuotetta tosiasiallisesti käyttää tai jolla hän odottaa tai hänen odotetaan käyttävän tuotetta. Tuote on kulutustuote riippumatta siitä, onko tuotteella huomattavia kaupallisia, teollisia tai muita kuin kuluttajakäyttöjä, ellei tällainen käyttö ole tuotteen ainoa merkittävä käyttötapa.

'Asennustiedoilla' tarkoitetaan Käyttäjätuotteen osalta kaikkia menetelmiä, menettelyjä, valtuutusavaimia tai muita tietoja, joita tarvitaan suojatun teoksen muunnettujen versioiden asentamiseen ja suorittamiseen kyseisessä Käyttäjätuotteessa sen Vastaavan lähteen muunnetusta versiosta. Tietojen on oltava riittävät varmistamaan, että muutetun objektikoodin jatkuvaa toimintaa ei missään tapauksessa estetä tai häiritä pelkästään sen vuoksi, että muutos on tehty.

Jos siirrät objektikooditeoksen tämän jakson mukaisesti Käyttäjätuotteessa, sen kanssa tai erityisesti käytettäväksi Käyttäjätuotteessa ja siirto tapahtuu osana liiketoimea, jossa Käyttäjätuotteen hallinta- ja käyttöoikeus siirretään vastaanottajalle ikuisesti tai määräajaksi (riippumatta siitä, miten liiketoimea luonnehditaan), tämän jakson mukaisesti siirrettyyn Vastaavaan lähdekoodiin on liitettävä Asennustiedot. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta, jos sinä tai mikään kolmas osapuoli ei säilytä mahdollisuutta asentaa muokattua objektikoodia Käyttäjätuotteeseen (esimerkiksi jos teos on asennettu ROM-muistiin).

Asennustietojen toimittamista koskeva vaatimus ei sisällä vaatimusta jatkaa tukipalvelun, takuun tai päivitysten tarjoamista teokselle, jota vastaanottaja on muuttanut tai asentanut, tai Käyttäjätuotteelle, johon se on muutettu tai asennettu. Pääsy verkkoon voidaan evätä, jos muutos itsessään vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti verkon toimintaan tai rikkoo verkon kautta tapahtuvaa viestintää koskevia sääntöjä ja protokollia.

Tämän jakson mukaisesti toimitetun vastaavan lähdekoodin ja toimitettujen asennustietojen on oltava julkisesti dokumentoidussa muodossa (ja niiden toteutuksen on oltava yleisön saatavilla lähdekoodin muodossa), eikä niiden purkaminen, lukeminen tai kopioiminen saa vaatia erityistä salasanaa tai avainta.

7. Lisäehdot.

"Lisäluvat" ovat ehtoja, jotka täydentävät tämän Lisenssin ehtoja tekemällä poikkeuksia yhdestä tai useammasta sen ehdosta. Koko Ohjelmaa koskevia lisälupia käsitellään ikään kuin ne sisältyisivät tähän Lisenssiin, sikäli kuin ne ovat voimassa sovellettavan lain mukaan. Jos lisäluvat koskevat vain osaa ohjelmasta, kyseistä osaa voidaan käyttää erikseen kyseisten lupien mukaisesti, mutta koko ohjelmaan sovelletaan edelleen tätä Lisenssiä lisäluvista riippumatta.

Kun välität kopion suojatusta teoksesta, voit halutessasi poistaa kaikki lisäluvat kyseisestä kopiosta tai sen mistä tahansa osasta. (Lisäluvat voidaan kirjoittaa siten, että ne on poistettava tietyissä tapauksissa, kun teosta muutetaan.) Voit lisätä lisälupia aineistoon, jonka olet lisännyt katettuun teokseen ja johon sinulla on tai voit antaa asianmukaisen tekijänoikeusluvan.

Sen estämättä, mitä tämän lisenssin muissa määräyksissä määrätään, voit (jos aineiston tekijänoikeuksien haltijat ovat antaneet siihen luvan) täydentää tämän lisenssin ehtoja ehdoilla, joita lisäät katettuun teokseen:

 • a) takuusta luopuminen tai vastuun rajoittaminen tämän Lisenssin 15 ja 16 kohdan ehdoista poiketen; tai
 • b) vaatimalla, että tietyt kohtuulliset oikeudelliset merkinnät tai tekijämerkinnät säilytetään kyseisessä aineistossa tai asianmukaisissa oikeudellisissa merkinnöissä, jotka näkyvät sitä sisältävissä teoksissa; tai
 • c) kielletään kyseisen aineiston alkuperän vääristely tai vaaditaan, että tällaisen aineiston muunnetut versiot merkitään kohtuullisella tavalla alkuperäisestä versiosta poikkeaviksi; tai
 • d) rajoittaa lisenssinantajien tai aineiston tekijöiden nimien käyttöä julkisuustarkoituksiin; tai
 • e) kieltäytyminen myöntämästä tavaramerkkilainsäädännön mukaisia oikeuksia joidenkin toiminimien, tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöön; tai
 • f) vaatimalla, että kaikki, jotka luovuttavat aineistoa (tai sen muunnettuja versioita) vastaanottajalle sopimusperusteisesti vastuuvelvollisuutta vastaan, korvaavat aineiston lisenssinantajille ja tekijöille kaiken vastuun, jonka nämä sopimusperusteiset olettamukset suoraan aiheuttavat kyseisille lisenssinantajille ja tekijöille.

Kaikki muut lisäehdot, jotka eivät ole sallittuja, katsotaan 10 §:ssä tarkoitetuiksi "lisärajoituksiksi". Jos vastaanottamassasi ohjelmassa tai sen jossakin osassa on ilmoitus siitä, että ohjelmaan sovelletaan tätä Lisenssiä, sekä ehto, joka on lisärajoitus, voit poistaa kyseisen ehdon. Jos lisenssiasiakirja sisältää lisärajoituksen, mutta sallii jälleenlisensoinnin tai luovuttamisen tämän Lisenssin mukaisesti, voit lisätä katettuun teokseen aineistoa, jota koskevat kyseisen lisenssiasiakirjan ehdot, edellyttäen, että lisärajoitus ei säily tällaisen jälleenlisensoinnin tai luovuttamisen jälkeen.

Jos lisäät ehtoja katettuun teokseen tämän jakson mukaisesti, sinun on sijoitettava asianomaisiin lähdetiedostoihin ilmoitus kyseisiin tiedostoihin sovellettavista lisäehdoista tai ilmoitus siitä, mistä sovellettavat ehdot löytyvät.

Sallivat tai ei-sallivat lisäehdot voidaan ilmoittaa erillisenä kirjallisena lisenssinä tai ilmoittaa poikkeuksina; edellä mainittuja vaatimuksia sovelletaan kummallakin tavalla.

8. Lopettaminen.

Et saa levittää tai muokata katettua teosta muutoin kuin tässä lisenssissä nimenomaisesti määrätyllä tavalla. Kaikki muut yritykset levittää tai muuttaa teosta ovat mitättömiä ja lopettavat automaattisesti tämän Lisenssin mukaiset oikeutesi (mukaan lukien kohdan 11 kolmannen kappaleen nojalla myönnetyt patenttilisenssit).

Jos kuitenkin lopetat kaiken tämän Lisenssin rikkomisen, tietyn tekijänoikeuden haltijan myöntämä lisenssi palautetaan (a) väliaikaisesti, ellei tekijänoikeuden haltija nimenomaisesti ja lopullisesti irtisano lisenssiäsi, ja (b) pysyvästi, jos tekijänoikeuden haltija ei ilmoita sinulle rikkomuksesta jollakin kohtuullisella tavalla ennen kuin 60 päivää on kulunut lopettamisesta.

Lisäksi tietyn tekijänoikeuden haltijan myöntämä lisenssi palautetaan pysyvästi, jos tekijänoikeuden haltija ilmoittaa sinulle rikkomuksesta jollakin kohtuullisella tavalla, jos tämä on ensimmäinen kerta, kun olet saanut ilmoituksen tämän lisenssin rikkomisesta (minkä tahansa teoksen osalta) kyseiseltä tekijänoikeuden haltijalta, ja jos korjaat rikkomuksen ennen kuin 30 päivää on kulunut ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tämän jakson mukaisten oikeuksiesi lakkauttaminen ei lakkauta niiden osapuolten lisenssejä, jotka ovat saaneet sinulta kopioita tai oikeuksia tämän lisenssin nojalla. Jos oikeutesi on lakkautettu eikä sitä ole palautettu pysyvästi, et ole oikeutettu saamaan uusia lisenssejä samaan aineistoon kohdan 10 mukaisesti.

9. Kopioiden saaminen ei edellytä hyväksyntää.

Sinun ei tarvitse hyväksyä tätä Lisenssiä saadaksesi tai käyttääksesi kopion Ohjelmasta. Myöskään lisenssin piiriin kuuluvan teoksen sivutoiminen levittäminen, joka tapahtuu pelkästään sen seurauksena, että kopion vastaanottamiseen käytetään vertaisverkkosiirtoa, ei edellytä hyväksyntää. Mikään muu kuin tämä Lisenssi ei kuitenkaan anna sinulle lupaa levittää tai muuttaa mitään ohjelman kattamaa teosta. Nämä toimet rikkovat tekijänoikeutta, jos et hyväksy tätä Lisenssiä. Siksi muokkaamalla tai levittämällä katettua teosta osoitat hyväksyväsi tämän lisenssin.

10. Automaattinen lisensointi jatkojalostajille.

Aina kun välität suojatun teoksen, vastaanottaja saa automaattisesti alkuperäisiltä lisenssinantajilta luvan käyttää, muokata ja levittää kyseistä teosta tämän lisenssin mukaisesti. Et ole vastuussa siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat tätä Lisenssiä.

Yhteisötransaktio on transaktio, jossa siirretään määräysvalta organisaatiossa tai olennaisilta osin sen koko omaisuudessa, tai jossa organisaatio jaetaan tai jossa organisaatioita sulautetaan. Jos soveltamisalaan kuuluvan teoksen levittäminen on seurausta yhteisöliiketoimesta, jokainen liiketoimen osapuoli, joka saa teoksen kopion, saa myös kaikki teosta koskevat lisenssit, jotka edeltäjällä oli tai saattoi antaa edellisen kappaleen nojalla, sekä oikeuden saada teoksen vastaava lähde haltuunsa edeltäjältä, jos edeltäjällä on se tai hän voi kohtuullisin ponnistuksin saada sen.

Et saa asettaa muita rajoituksia tämän Lisenssin nojalla myönnettyjen tai vahvistettujen oikeuksien käytölle. Et saa esimerkiksi periä lisenssimaksua, rojalteja tai muita maksuja tämän Lisenssin nojalla myönnettyjen oikeuksien käyttämisestä, etkä saa käynnistää oikeudenkäyntiä (mukaan lukien risti- tai vastakanne oikeudenkäynnissä), jossa väitetään, että mitä tahansa patenttivaatimusta on loukattu valmistamalla, käyttämällä, myymällä, tarjoamalla myyntiin tai maahantuonnilla ohjelmaa tai sen osaa.

11. Patentit.

"Toimittaja" on tekijänoikeuden haltija, joka sallii ohjelman tai ohjelman perustana olevan teoksen käytön tämän lisenssin mukaisesti. Tällä tavoin lisensoitua teosta kutsutaan tekijänsä "tekijäversioksi".

Osallistujan "olennaiset patenttivaatimukset" ovat kaikki patenttivaatimukset, jotka ovat osallistujan omistuksessa tai määräysvallassa, riippumatta siitä, onko ne jo hankittu vai hankitaanko ne myöhemmin, ja joita loukkaisi jokin tämän Lisenssin sallima tapa valmistaa, käyttää tai myydä osallistujaversiota, mutta jotka eivät sisällä patenttivaatimuksia, joita loukattaisiin ainoastaan osallistujaversion lisämuutosten seurauksena. Tässä määritelmässä 'määräysvalta' sisältää oikeuden myöntää patentin alilisenssejä tämän lisenssin vaatimusten mukaisella tavalla.

Kukin tekijä myöntää sinulle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan patenttilisenssin tekijän keskeisten patenttivaatimusten mukaisesti, jotta voit valmistaa, käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda maahan ja muulla tavoin käyttää, muokata ja levittää tekijäversionsa sisältöä.

Seuraavissa kolmessa kohdassa 'patenttilisenssillä' tarkoitetaan mitä tahansa nimenomaista sopimusta tai sitoumusta, joka ei koske patentin täytäntöönpanoa (kuten nimenomaista lupaa käyttää patenttia tai sitoumusta olla nostamatta kannetta patentinloukkauksesta). Tällaisen patenttilisenssin "myöntäminen" osapuolelle tarkoittaa tällaista sopimusta tai sitoumusta olla panematta patenttia täytäntöön osapuolta vastaan.

Jos välität suojatun teoksen tietoisesti luottaen patenttilisenssiin ja teoksen vastaava lähde ei ole kenen tahansa kopioitavissa maksutta ja tämän lisenssin ehtojen mukaisesti julkisesti saatavilla olevan verkkopalvelimen tai muun helposti saatavilla olevan keinon kautta, sinun on joko (1) saatettava vastaava lähde saataville, tai (2) järjestettävä, että menetät patenttilisenssistä saatavat edut tämän teoksen osalta, tai (3) järjestettävä tämän lisenssin vaatimusten mukaisesti patenttilisenssin ulottaminen myöhempiin vastaanottajiin. "Tietoisesti luottaen" tarkoittaa, että sinulla on tosiasiallinen tieto siitä, että ilman patenttilisenssiä katetun teoksen välittäminen jossakin maassa tai katetun teoksen käyttäminen vastaanottajasi toimesta jossakin maassa loukkaisi yhtä tai useampaa kyseisessä maassa olevaa tunnistettavaa patenttia, jonka sinulla on syytä uskoa olevan voimassa.

Jos yhden ainoan liiketoimen tai järjestelyn nojalla tai yhteydessä välität tai levität katetun teoksen tai levität sitä välittämällä ja myönnät patenttilisenssin joillekin katetun teoksen vastaanottaville osapuolille, joka oikeuttaa heidät käyttämään, levittämään, muuttamaan tai välittämään tiettyä katetun teoksen kappaletta, myöntämäsi patenttilisenssi laajenee automaattisesti kaikkiin katetun teoksen ja siihen perustuvien teosten vastaanottajiin.

Patenttilisenssi on "syrjivä", jos se ei sisälly kattavuuteensa, kieltää yhden tai useamman tässä lisenssissä erityisesti myönnetyn oikeuden käyttämisen tai asettaa sen ehdoksi, että yhtä tai useampaa oikeutta ei käytetä. Et saa välittää katettua teosta, jos olet osapuolena kolmannen osapuolen kanssa tehdyssä järjestelyssä, joka harjoittaa ohjelmistojen jakelua ja jonka mukaan maksat kolmannelle osapuolelle maksun, joka perustuu teoksen välitystoimintasi laajuuteen, ja jonka mukaan kolmas osapuoli myöntää lisenssin mille tahansa osapuolelle, joka saisi katetun teoksen sinulta, syrjivän patenttilisenssin a) toimittamiesi suojatun teoksen kopioiden (tai näistä kopioista tehtyjen kopioiden) osalta tai b) ensisijaisesti tiettyjä suojatun teoksen sisältäviä tuotteita tai kokoelmia varten ja niiden yhteydessä, paitsi jos olet tehnyt kyseisen järjestelyn tai kyseinen patenttilisenssi on myönnetty ennen 28.3.2007.

Tämän Lisenssin ei voida tulkita sulkevan pois tai rajoittavan mitään implisiittistä lisenssiä tai muita loukkausta koskevia puolustautumiskeinoja, jotka voivat muutoin olla käytettävissäsi sovellettavan patenttilainsäädännön nojalla.

12. Toisten vapaudesta ei saa luopua.

Jos sinulle asetetaan ehtoja (tuomioistuimen päätöksellä, sopimuksella tai muulla tavoin), jotka ovat ristiriidassa tämän Lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät vapauta sinua tämän Lisenssin ehdoista. Jos et voi välittää teosta siten, että täytät samanaikaisesti tämän lisenssin mukaiset velvollisuutesi ja kaikki muut asiaankuuluvat velvollisuutesi, et saa välittää teosta lainkaan. Jos esimerkiksi suostut ehtoihin, jotka velvoittavat sinut perimään rojaltin edelleen välittämisestä niiltä, joille välität ohjelman, ainoa tapa, jolla voisit täyttää sekä nämä ehdot että tämän Lisenssin vaatimukset, olisi pidättäytyä kokonaan ohjelman välittämisestä.

13. Käyttö GNU Affero General Public License -lisenssin kanssa.

Tämän Lisenssin muista määräyksistä huolimatta sinulla on lupa linkittää tai yhdistää mikä tahansa lisenssin piiriin kuuluva teos GNU Affero General Public License -lisenssin version 3 alaisen teoksen kanssa yhdeksi yhdistetyksi teokseksi ja välittää tuloksena syntynyt teos. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan edelleen siihen osaan, joka on katettu teos, mutta GNU Affero General Public License -lisenssin kohdan 13 erityisvaatimukset, jotka koskevat vuorovaikutusta verkon kautta, koskevat yhdistelmää sellaisenaan.

14. Tämän lisenssin tarkistetut versiot.

Free Software Foundation saattaa julkaista ajoittain tarkistettuja ja/tai uusia versioita GNU General Public License -lisenssistä. Tällaiset uudet versiot ovat hengeltään samankaltaisia kuin nykyinen versio, mutta voivat poiketa yksityiskohdiltaan uusien ongelmien tai huolenaiheiden ratkaisemiseksi.

Jokaiselle versiolle annetaan oma versionumeronsa. Jos ohjelmassa mainitaan, että siihen sovelletaan tiettyä GNU General Public License -lisenssin numeroitua versiota "tai mitä tahansa myöhempää versiota", sinulla on mahdollisuus noudattaa joko kyseisen numeroidun version tai minkä tahansa myöhemmän Free Software Foundationin julkaiseman version ehtoja. Jos ohjelmassa ei mainita GNU General Public License -lisenssin versionumeroa, voit valita minkä tahansa Free Software Foundationin koskaan julkaiseman version.

Jos ohjelmassa määritellään, että välittäjä voi päättää, mitä GNU General Public License -lisenssin tulevia versioita voidaan käyttää, kyseisen välittäjän julkinen lausunto version hyväksymisestä valtuuttaa sinut pysyvästi valitsemaan kyseisen version ohjelmaa varten.

Myöhemmät lisenssiversiot voivat antaa sinulle lisää tai erilaisia oikeuksia. Kenellekään tekijälle tai tekijänoikeuksien haltijalle ei kuitenkaan aseteta lisävelvoitteita sen seurauksena, että valitset myöhemmän version.

15. Vastuuvapauslauseke.

OHJELMALLE EI MYÖNNETÄ TAKUUTA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. ELLEI KIRJALLISESTI TOISIN MAINITA, TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA/TAI MUUT OSAPUOLET TARJOAVAT OHJELMAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, EI NIMENOMAISTA EIKÄ EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KOKO RISKI OHJELMAN LAADUSTA JA SUORITUSKYVYSTÄ ON SINULLA. JOS OHJELMA OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, SINÄ VASTAAT KAIKISTA TARVITTAVISTA HUOLTO-, KORJAUS- TAI KORJAUSKUSTANNUKSISTA.

16. Vastuun rajoittaminen.

TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI MUU OSAPUOLI, JOKA MUOKKAA JA/TAI LUOVUTTAA OHJELMAA EDELLÄ SALLITULLA TAVALLA, EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN YLEISET, ERITYISET, SATUNNAISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMAA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, TIETOJEN MENETTÄMINEN TAI TIETOJEN MUUTTUMINEN EPÄTARKOIKSI TAI SINULLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE AIHEUTUNEET MENETYKSET TAI OHJELMAN TOIMIMATTOMUUS YHDESSÄ MUIDEN OHJELMIEN KANSSA), PAITSI JOS SOVELLETTAVA LAKI SITÄ VAATII TAI JOS ASIASTA ON SOVITTU KIRJALLISESTI, VAIKKA KYSEISELLE HALTIJALLE TAI MUULLE OSAPUOLEEN OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

17. 15 ja 16 jakson tulkinta.

Jos edellä mainittua takuun ja vastuunrajoituksen luopumista ei voida soveltaa paikallisesti niiden ehtojen mukaisesti, muutoksenhakutuomioistuimet soveltavat paikallista lainsäädäntöä, joka lähenee eniten ehdotonta luopumista kaikesta siviilioikeudellisesta vastuusta ohjelman yhteydessä, ellei ohjelman maksullisen kopion mukana toimiteta takuuta tai vastuunrajoitusta.

EHTOJEN JA EDELLYTYSTEN LOPPU

Kuinka soveltaa näitä ehtoja uusiin ohjelmiinne?

Jos kehität uuden ohjelman ja haluat, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä yleisölle, paras tapa saavuttaa tämä on tehdä siitä vapaa ohjelmisto, jota jokainen voi levittää ja muuttaa näiden ehtojen mukaisesti.

Liitä ohjelmaan seuraavat ilmoitukset. Ne on turvallisinta liittää jokaisen lähdetiedoston alkuun, jotta takuun poissulkeminen voidaan ilmaista tehokkaimmin; ja jokaisessa tiedostossa on oltava ainakin "copyright"-rivi ja osoitin siihen, mistä koko ilmoitus löytyy.

  Copyright (C) .

  Tämä ohjelma on vapaa ohjelmisto: voit levittää sitä edelleen ja/tai muokata sitä
  sitä GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti, jotka on julkaissut seuraava taho
  Free Software Foundationin julkaiseman lisenssin version 3, tai
  (valintasi mukaan) mitä tahansa myöhempää versiota.

  Tämä ohjelma jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä,
  mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes hiljaista takuuta siitä, että
  KAUPALLISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Katso
  GNU General Public License -lisenssistä lisätietoja.

  Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU General Public License -lisenssistä.
  tämän ohjelman mukana. Jos ei, katso .

Lisää myös tiedot siitä, miten sinuun voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai paperilla.

Jos ohjelma toimii vuorovaikutteisesti päätelaitteella, laita se antamaan tällainen lyhyt ilmoitus, kun se käynnistyy vuorovaikutteisessa tilassa:

  Copyright (C) 
  Tähän ohjelmaan ei liity ABSOLUTTISESTI MITÄÄN TAKUU; lisätietoja saat kirjoittamalla `show w'.
  Tämä on vapaa ohjelmisto, ja olet tervetullut levittämään sitä eteenpäin.
  tietyin ehdoin; kirjoita `show c' saadaksesi lisätietoja.

Hypoteettisten komentojen `show w' ja `show c' pitäisi näyttää General Public License -lisenssin asianmukaiset osat. Ohjelmasi komennot voivat tietysti olla erilaisia; graafisen käyttöliittymän tapauksessa käyttäisit "about boxia".

Tarvittaessa sinun on myös pyydettävä työnantajaasi (jos työskentelet ohjelmoijana) tai kouluasi (jos sellainen on) allekirjoittamaan ohjelman tekijänoikeusvastuuta koskeva lauseke. Lisätietoja tästä ja siitä, miten GNU GPL:ää sovelletaan ja noudatetaan, on osoitteessa <https://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License ei salli ohjelmasi sisällyttämistä omistettuihin ohjelmiin. Jos ohjelmasi on aliohjelmakirjasto, saatat pitää hyödyllisempänä sallia omien ohjelmien linkittämisen kirjastoon. Jos haluat tehdä näin, käytä GNU Lesser General Public License -lisenssiä tämän lisenssin sijasta. Mutta lue ensin <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.