Licens

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29. juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Alle har lov til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det.

Præambel

GNU General Public License er en fri, copyleft-licens til software og andre former for værker.

Licenserne til det meste software og andre praktiske værker er designet til at fjerne din frihed til at dele og ændre værkerne. I modsætning hertil er GNU General Public License beregnet til at garantere din frihed til at dele og ændre alle versioner af et program - for at sikre, at det forbliver fri software for alle dets brugere. Vi, Free Software Foundation, bruger GNU General Public License til det meste af vores software; den gælder også for alle andre værker, der er udgivet på denne måde af deres forfattere. Du kan også anvende den på dine programmer.

Når vi taler om fri software, henviser vi til frihed, ikke til pris. Vores General Public Licenses er designet til at sikre, at du har frihed til at distribuere kopier af fri software (og tage betaling for dem, hvis du ønsker det), at du modtager kildekode eller kan få den, hvis du ønsker det, at du kan ændre softwaren eller bruge dele af den i nye frie programmer, og at du ved, at du kan gøre disse ting.

For at beskytte dine rettigheder er vi nødt til at forhindre andre i at nægte dig disse rettigheder eller bede dig om at opgive rettighederne. Derfor har du et vist ansvar, hvis du distribuerer kopier af softwaren, eller hvis du modificerer den: ansvar for at respektere andres frihed.

Hvis du for eksempel distribuerer kopier af et sådant program, hvad enten det er gratis eller mod betaling, skal du give modtagerne de samme friheder, som du selv fik. Du skal sørge for, at de også får eller kan få kildekoden. Og du skal vise dem disse vilkår, så de kender deres rettigheder.

Udviklere, der bruger GNU GPL, beskytter dine rettigheder med to trin: (1) hævde copyright på softwaren, og (2) tilbyde dig denne licens, der giver dig lovlig tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre den.

For at beskytte udviklerne og forfatterne forklarer GPL klart, at der ikke er nogen garanti for denne frie software. For både brugernes og forfatternes skyld kræver GPL, at ændrede versioner markeres som ændrede, så deres problemer ikke fejlagtigt tilskrives forfattere af tidligere versioner.

Nogle enheder er designet til at nægte brugere adgang til at installere eller køre modificerede versioner af softwaren i dem, selvom producenten kan gøre det. Dette er fundamentalt uforeneligt med målet om at beskytte brugernes frihed til at ændre softwaren. Det systematiske mønster for et sådant misbrug forekommer inden for produkter, som enkeltpersoner kan bruge, og det er netop her, det er mest uacceptabelt. Derfor har vi designet denne version af GPL til at forbyde denne praksis for disse produkter. Hvis der opstår væsentlige problemer på andre områder, er vi klar til at udvide denne bestemmelse til disse områder i fremtidige versioner af GPL, hvis det er nødvendigt for at beskytte brugernes frihed.

Endelig er ethvert program konstant truet af softwarepatenter. Stater bør ikke tillade patenter at begrænse udvikling og brug af software på computere til generelle formål, men i dem, der gør, ønsker vi at undgå den særlige fare, at patenter anvendt på et frit program kunne gøre det effektivt proprietært. For at forhindre dette sikrer GPL, at patenter ikke kan bruges til at gøre programmet ufrit.

De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribution og ændring følger.

VILKÅR OG BETINGELSER

0. Definitioner.

"Denne licens" henviser til version 3 af GNU General Public License.

"Copyright" betyder også copyright-lignende love, der gælder for andre slags værker, som f.eks. halvledermasker.

"Programmet" henviser til ethvert ophavsretligt beskyttet værk, der er licenseret under denne licens. Hver licenstager tiltales som "du". "Licenstagere" og "modtagere" kan være enkeltpersoner eller organisationer.

At "modificere" et værk betyder at kopiere fra eller tilpasse hele eller dele af værket på en måde, der kræver ophavsretlig tilladelse, bortset fra at lave en nøjagtig kopi. Det resulterende værk kaldes en "modificeret version" af det tidligere værk eller et værk, der er "baseret på" det tidligere værk.

Et "omfattet værk" betyder enten det umodificerede Program eller et værk baseret på Programmet.

At "udbrede" et værk betyder at gøre noget med det, som uden tilladelse ville gøre dig direkte eller sekundært ansvarlig for krænkelse i henhold til gældende ophavsretslovgivning, undtagen at udføre det på en computer eller ændre en privat kopi. Udbredelse omfatter kopiering, distribution (med eller uden ændringer), tilgængeliggørelse for offentligheden og i nogle lande også andre aktiviteter.

At "formidle" et værk betyder enhver form for udbredelse, der gør det muligt for andre parter at lave eller modtage kopier. Ren interaktion med en bruger via et computernetværk, uden overførsel af en kopi, er ikke formidling.

En interaktiv brugergrænseflade viser "passende juridiske meddelelser" i det omfang, den inkluderer en praktisk og fremtrædende synlig funktion, der (1) viser en passende meddelelse om ophavsret, og (2) fortæller brugeren, at der ikke er nogen garanti for værket (undtagen i det omfang, der gives garantier), at licenstagere kan formidle værket under denne licens, og hvordan man ser en kopi af denne licens. Hvis grænsefladen præsenterer en liste over brugerkommandoer eller valgmuligheder, f.eks. en menu, opfylder et fremtrædende punkt på listen dette kriterium.

1. Kildekode.

"Kildekoden" til et værk betyder den foretrukne form af værket til at foretage ændringer i det. "Objektkode" betyder enhver form af et værk, der ikke er kildekode.

En "standardgrænseflade" betyder en grænseflade, der enten er en officiel standard defineret af et anerkendt standardiseringsorgan, eller, i tilfælde af grænseflader, der er specificeret til et bestemt programmeringssprog, en grænseflade, der er almindeligt anvendt blandt udviklere, der arbejder i det pågældende sprog.

"Systembiblioteker" i et eksekverbart værk omfatter alt andet end værket som helhed, som (a) er inkluderet i den normale form for pakning af en hovedkomponent, men som ikke er en del af denne hovedkomponent, og (b) kun tjener til at muliggøre brug af værket med denne hovedkomponent eller til at implementere en standardgrænseflade, for hvilken en implementering er tilgængelig for offentligheden i form af kildekode. En "hovedkomponent" betyder i denne sammenhæng en væsentlig komponent (kerne, vinduessystem osv.) i det specifikke operativsystem (hvis et sådant findes), som det eksekverbare værk kører på, eller en compiler, der bruges til at producere værket, eller en objektkodefortolker, der bruges til at køre det.

Den "tilsvarende kilde" til et værk i objektkodeform betyder al den kildekode, der er nødvendig for at generere, installere og (for et eksekverbart værk) køre objektkoden og for at ændre værket, herunder scripts til at styre disse aktiviteter. Det omfatter dog ikke værkets systembiblioteker eller værktøjer til generelle formål eller generelt tilgængelige gratis programmer, som bruges uændret til at udføre disse aktiviteter, men som ikke er en del af værket. For eksempel omfatter Corresponding Source interface-definitionsfiler, der er forbundet med værkets kildefiler, og kildekoden til delte biblioteker og dynamisk linkede underprogrammer, som værket specifikt er designet til at kræve, f.eks. ved intim datakommunikation eller kontrolflow mellem disse underprogrammer og andre dele af værket.

Den korresponderende kilde behøver ikke indeholde noget, som brugerne kan regenerere automatisk fra andre dele af den korresponderende kilde.

Den korresponderende kilde til et værk i kildekodeform er det samme værk.

2. Grundlæggende tilladelser.

Alle rettigheder, der gives i henhold til denne licens, gives for ophavsrettens løbetid på programmet og er uigenkaldelige, forudsat at de angivne betingelser er opfyldt. Denne licens bekræfter udtrykkeligt din ubegrænsede tilladelse til at køre det umodificerede program. Output fra kørsel af et omfattet værk er kun omfattet af denne licens, hvis outputtet, i betragtning af dets indhold, udgør et omfattet værk. Denne licens anerkender dine rettigheder til fair use eller andet tilsvarende, som fastsat i loven om ophavsret.

Du må fremstille, køre og udbrede omfattede værker, som du ikke overdrager, uden betingelser, så længe din licens i øvrigt er i kraft. Du må overdrage omfattede værker til andre med det ene formål at få dem til at foretage ændringer udelukkende for dig eller give dig faciliteter til at køre disse værker, forudsat at du overholder betingelserne i denne licens ved overdragelse af alt materiale, som du ikke kontrollerer ophavsretten til. De, der således laver eller kører de omfattede værker for dig, skal udelukkende gøre det på dine vegne, under din ledelse og kontrol, på vilkår, der forbyder dem at lave kopier af dit ophavsretligt beskyttede materiale uden for deres forhold til dig.

Overdragelse under andre omstændigheder er kun tilladt under de betingelser, der er anført nedenfor. Underlicensering er ikke tilladt; afsnit 10 gør det unødvendigt.

3. Beskyttelse af brugernes juridiske rettigheder fra antiomgåelsesloven.

Intet omfattet værk skal anses for at være en del af en effektiv teknologisk foranstaltning i henhold til gældende lovgivning, der opfylder forpligtelser i henhold til artikel 11 i WIPO's ophavsretstraktat, der blev vedtaget den 20. december 1996, eller lignende love, der forbyder eller begrænser omgåelse af sådanne foranstaltninger.

Når du overdrager et omfattet værk, giver du afkald på enhver juridisk beføjelse til at forbyde omgåelse af teknologiske foranstaltninger, i det omfang en sådan omgåelse sker ved at udøve rettigheder i henhold til denne licens med hensyn til det omfattede værk, og du fraskriver dig enhver hensigt om at begrænse drift eller ændring af værket som et middel til at håndhæve din eller tredjeparts juridiske rettigheder til at forbyde omgåelse af teknologiske foranstaltninger over for værkets brugere.

4. Formidling af fuldstændige kopier.

Du må videregive ordrette kopier af programmets kildekode, som du modtager den, i ethvert medie, forudsat at du på en iøjnefaldende og passende måde offentliggør en passende meddelelse om ophavsret på hver kopi; bevarer alle meddelelser om, at denne licens og eventuelle ikke-tilladte vilkår tilføjet i overensstemmelse med afsnit 7 gælder for koden; bevarer alle meddelelser om fraværet af enhver garanti; og giver alle modtagere en kopi af denne licens sammen med programmet.

Du kan opkræve en hvilken som helst pris eller ingen pris for hver kopi, du formidler, og du kan tilbyde support eller garantibeskyttelse mod et gebyr.

5. Overførsel af modificerede kildeversioner.

Du må formidle et værk baseret på Programmet, eller de modifikationer, der er foretaget for at fremstille det ud fra Programmet, i form af kildekode i henhold til betingelserne i afsnit 4, forudsat at du også opfylder alle disse betingelser:

 • a) Værket skal være forsynet med fremtrædende meddelelser om, at du har ændret det, og med en relevant dato.
 • b) Værket skal være forsynet med fremtrædende meddelelser om, at det er frigivet i henhold til denne licens og eventuelle betingelser tilføjet i henhold til afsnit 7. Dette krav modificerer kravet i afsnit 4 om at "holde alle meddelelser intakte".
 • c) Du skal licensere hele værket, som helhed, under denne licens til enhver, der kommer i besiddelse af en kopi. Denne licens vil derfor gælde, sammen med alle gældende afsnit 7 tillægsvilkår, for hele værket og alle dets dele, uanset hvordan de er pakket. Denne licens giver ikke tilladelse til at licensere værket på nogen anden måde, men den gør ikke en sådan tilladelse ugyldig, hvis du har modtaget den separat.
 • d) Hvis værket har interaktive brugergrænseflader, skal de hver især vise passende juridiske meddelelser; men hvis programmet har interaktive grænseflader, der ikke viser passende juridiske meddelelser, behøver dit værk ikke at få dem til at gøre det.

En samling af et omfattet værk med andre separate og uafhængige værker, som ikke i deres natur er udvidelser af det omfattede værk, og som ikke er kombineret med det for at danne et større program, i eller på et volumen af et lagrings- eller distributionsmedium, kaldes et "aggregat", hvis samlingen og dens resulterende ophavsret ikke bruges til at begrænse adgangen eller de juridiske rettigheder for samlingens brugere ud over, hvad de enkelte værker tillader. Inkludering af et dækket værk i en samling medfører ikke, at denne licens gælder for de andre dele af samlingen.

6. Overførsel af ikke-kildeformularer.

Du må overdrage et omfattet værk i objektkodeform i henhold til betingelserne i afsnit 4 og 5, forudsat at du også overdrager den maskinlæsbare korresponderende kilde i henhold til betingelserne i denne licens på en af disse måder:

 • a) Overføre objektkoden i eller indlejret i et fysisk produkt (herunder et fysisk distributionsmedium), ledsaget af den tilsvarende kilde, der er fastgjort på et varigt fysisk medium, der sædvanligvis anvendes til udveksling af software.
 • b) formidle objektkoden i, eller indlejret i, et fysisk produkt (herunder et fysisk distributionsmedie), ledsaget af et skriftligt tilbud, der er gyldigt i mindst tre år, og som er gyldigt, så længe du tilbyder reservedele eller kundesupport til den pågældende produktmodel, at give enhver, der besidder objektkoden, enten (1) en kopi af den tilsvarende kilde til al software i produktet, der er dækket af denne licens, på et holdbart fysisk medium, der sædvanligvis bruges til udveksling af software, til en pris, der ikke er højere end dine rimelige omkostninger ved fysisk at udføre denne overførsel af kilde, eller (2) adgang til at kopiere den tilsvarende kilde fra en netværksserver uden beregning.
 • c) Overføre individuelle kopier af objektkoden med en kopi af det skriftlige tilbud om at levere den tilsvarende kilde. Dette alternativ er kun tilladt lejlighedsvis og ikke-kommercielt, og kun hvis du har modtaget objektkoden med et sådant tilbud i overensstemmelse med underafsnit 6b.
 • d) Formidle objektkoden ved at tilbyde adgang fra et bestemt sted (gratis eller mod betaling) og tilbyde tilsvarende adgang til Corresponding Source på samme måde fra samme sted uden yderligere betaling. Du behøver ikke at kræve, at modtagerne kopierer Corresponding Source sammen med objektkoden. Hvis stedet, hvor objektkoden skal kopieres, er en netværksserver, kan den tilsvarende kilde være på en anden server (drevet af dig eller en tredjepart), der understøtter tilsvarende kopieringsfaciliteter, forudsat at du ved siden af objektkoden har klare anvisninger på, hvor den tilsvarende kilde kan findes. Uanset hvilken server, der er vært for den korresponderende kilde, er du forpligtet til at sikre, at den er tilgængelig, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse krav.
 • e) Formidle objektkoden ved hjælp af peer-to-peer transmission, forudsat at du informerer andre peers om, hvor objektkoden og værkets korresponderende kilde tilbydes til offentligheden uden beregning i henhold til stk. 6d.

En adskillelig del af objektkoden, hvis kildekode er udelukket fra den korresponderende kilde som et systembibliotek, behøver ikke at være inkluderet i formidlingen af objektkodeværket.

Et "brugerprodukt" er enten (1) et "forbrugerprodukt", hvilket betyder enhver håndgribelig personlig ejendom, der normalt bruges til personlige, familie- eller husholdningsformål, eller (2) noget, der er designet eller solgt til indbygning i en bolig. Når det skal afgøres, om et produkt er et forbrugerprodukt, skal tvivlstilfælde afgøres til fordel for dækning. For et bestemt produkt, der modtages af en bestemt bruger, henviser "normalt anvendt" til en typisk eller almindelig anvendelse af denne produktklasse, uanset den bestemte brugers status eller den måde, hvorpå den bestemte bruger faktisk bruger, forventer eller forventes at bruge produktet. Et produkt er et forbrugerprodukt, uanset om produktet har væsentlige kommercielle, industrielle eller ikke-forbrugermæssige anvendelser, medmindre sådanne anvendelser udgør den eneste væsentlige måde at bruge produktet på.

"Installationsoplysninger" for et brugerprodukt betyder alle metoder, procedurer, autorisationsnøgler eller andre oplysninger, der kræves for at installere og udføre modificerede versioner af et omfattet værk i det pågældende brugerprodukt fra en modificeret version af dets tilsvarende kilde. Oplysningerne skal være tilstrækkelige til at sikre, at den modificerede objektkodes fortsatte funktion under ingen omstændigheder forhindres eller forstyrres, alene fordi der er foretaget en modifikation.

Hvis du overdrager et objektkodeværk i henhold til dette afsnit i eller med eller specifikt til brug i et brugerprodukt, og overdragelsen sker som en del af en transaktion, hvor retten til besiddelse og brug af brugerproduktet overdrages til modtageren for evigt eller for en bestemt periode (uanset hvordan transaktionen er karakteriseret), skal den tilsvarende kilde, der overdrages i henhold til dette afsnit, ledsages af installationsoplysningerne. Men dette krav gælder ikke, hvis hverken du eller nogen tredjepart bevarer muligheden for at installere modificeret objektkode på brugerproduktet (for eksempel hvis værket er blevet installeret i ROM).

Kravet om at levere installationsoplysninger omfatter ikke et krav om fortsat at levere supportservice, garanti eller opdateringer til et værk, der er blevet ændret eller installeret af modtageren, eller til det brugerprodukt, hvori det er blevet ændret eller installeret. Adgang til et netværk kan nægtes, hvis modifikationen i sig selv påvirker netværkets drift væsentligt og negativt eller overtræder reglerne og protokollerne for kommunikation på tværs af netværket.

Tilsvarende kilde, der formidles, og installationsoplysninger, der leveres i overensstemmelse med dette afsnit, skal være i et format, der er offentligt dokumenteret (og med en implementering, der er tilgængelig for offentligheden i kildekodeform), og må ikke kræve nogen særlig adgangskode eller nøgle til udpakning, læsning eller kopiering.

7. Yderligere betingelser.

"Yderligere tilladelser" er vilkår, der supplerer vilkårene i denne licens ved at gøre undtagelser fra en eller flere af dens betingelser. Yderligere tilladelser, der gælder for hele programmet, skal behandles, som om de var inkluderet i denne licens, i det omfang de er gyldige i henhold til gældende lov. Hvis yderligere tilladelser kun gælder for en del af programmet, kan denne del bruges separat i henhold til disse tilladelser, men hele programmet forbliver underlagt denne licens uden hensyntagen til de yderligere tilladelser.

Når du overdrager en kopi af et omfattet værk, kan du efter eget valg fjerne alle yderligere tilladelser fra denne kopi eller fra nogen del af den. (Yderligere tilladelser kan være skrevet, så de kræver deres egen fjernelse i visse tilfælde, når du ændrer værket). Du kan placere yderligere tilladelser på materiale, som du har tilføjet til et dækket værk, og som du har eller kan give passende ophavsretlig tilladelse til.

Uanset enhver anden bestemmelse i denne licens kan du (hvis du har tilladelse fra indehaverne af ophavsretten til det pågældende materiale) supplere betingelserne i denne licens med betingelser for materiale, som du tilføjer til et dækket værk:

 • a) fraskriver sig garanti eller begrænser ansvar anderledes end betingelserne i afsnit 15 og 16 i denne licens; eller
 • b) at kræve bevarelse af specificerede rimelige juridiske meddelelser eller forfatterangivelser i dette materiale eller i de relevante juridiske meddelelser, der vises af værker, der indeholder det; eller
 • c) forbyde vildledning om materialets oprindelse eller kræve, at ændrede versioner af sådant materiale på rimelig vis markeres som værende forskellige fra den oprindelige version; eller
 • d) Begrænsning af brugen af navne på licensgivere eller ophavsmænd til materialet til reklameformål; eller
 • e) at afvise at give rettigheder i henhold til varemærkelovgivningen til brug af visse handelsnavne, varemærker eller servicemærker; eller
 • f) At kræve skadesløsholdelse af licensgivere og forfattere af dette materiale af enhver, der overdrager materialet (eller modificerede versioner af det) med kontraktlige forudsætninger om ansvar til modtageren, for ethvert ansvar, som disse kontraktlige forudsætninger direkte pålægger disse licensgivere og forfattere.

Alle andre ikke-tilladte tillægsvilkår betragtes som "yderligere begrænsninger" i henhold til afsnit 10. Hvis programmet, som du modtog det, eller en del af det, indeholder en meddelelse om, at det er omfattet af denne licens sammen med et vilkår, der er en yderligere begrænsning, kan du fjerne dette vilkår. Hvis et licensdokument indeholder en yderligere begrænsning, men tillader viderelicensering eller overdragelse i henhold til denne licens, kan du tilføje materiale til et omfattet værk, der er underlagt betingelserne i det pågældende licensdokument, forudsat at den yderligere begrænsning ikke overlever en sådan viderelicensering eller overdragelse.

Hvis du tilføjer vilkår til et omfattet værk i overensstemmelse med dette afsnit, skal du i de relevante kildefiler placere en erklæring om de yderligere vilkår, der gælder for disse filer, eller en meddelelse, der angiver, hvor man kan finde de gældende vilkår.

Yderligere vilkår, tilladte eller ikke-tilladte, kan angives i form af en separat skriftlig licens eller angives som undtagelser; ovenstående krav gælder i begge tilfælde.

8. Opsigelse.

Du må ikke udbrede eller ændre et omfattet værk, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne licens. Ethvert forsøg på at udbrede eller modificere det på anden vis er ugyldigt og vil automatisk bringe dine rettigheder i henhold til denne licens til ophør (herunder eventuelle patentlicenser tildelt i henhold til tredje afsnit i afsnit 11).

Men hvis du ophører med alle overtrædelser af denne licens, genindføres din licens fra en bestemt ophavsretsindehaver (a) midlertidigt, medmindre og indtil ophavsretsindehaveren udtrykkeligt og endeligt opsiger din licens, og (b) permanent, hvis ophavsretsindehaveren ikke underretter dig om overtrædelsen på en rimelig måde inden for 60 dage efter ophøret.

Desuden genindføres din licens fra en bestemt ophavsretsindehaver permanent, hvis ophavsretsindehaveren underretter dig om overtrædelsen på en rimelig måde, det er første gang, du har modtaget meddelelse om overtrædelse af denne licens (for ethvert værk) fra denne ophavsretsindehaver, og du afhjælper overtrædelsen inden for 30 dage efter din modtagelse af meddelelsen.

Ophævelse af dine rettigheder i henhold til dette afsnit ophæver ikke licenserne for parter, der har modtaget kopier eller rettigheder fra dig i henhold til denne licens. Hvis dine rettigheder er blevet ophævet og ikke permanent genindført, er du ikke kvalificeret til at modtage nye licenser for det samme materiale i henhold til afsnit 10.

9. Accept ikke påkrævet for at have kopier.

Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens for at modtage eller køre en kopi af programmet. Ekstra udbredelse af et omfattet værk, der udelukkende sker som følge af brug af peer-to-peer-transmission til at modtage en kopi, kræver heller ikke accept. Intet andet end denne licens giver dig dog tilladelse til at udbrede eller ændre et omfattet værk. Disse handlinger krænker ophavsretten, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at ændre eller udbrede et omfattet værk angiver du derfor din accept af denne licens til at gøre det.

10. Automatisk licensering af downstream-modtagere.

Hver gang du formidler et omfattet værk, modtager modtageren automatisk en licens fra de oprindelige licensgivere til at køre, ændre og udbrede dette værk i henhold til denne licens. Du er ikke ansvarlig for at håndhæve tredjeparters overholdelse af denne licens.

En "enhedstransaktion" er en transaktion, der overfører kontrollen over en organisation, eller stort set alle aktiver i en organisation, eller opdeler en organisation, eller fusionerer organisationer. Hvis udbredelsen af et omfattet værk er resultatet af en enhedstransaktion, modtager hver part i denne transaktion, der modtager et eksemplar af værket, også de licenser til værket, som partens forgænger i interesse havde eller kunne give i henhold til det foregående afsnit, plus en ret til at besidde den tilsvarende kilde til værket fra forgængeren i interesse, hvis forgængeren har den eller kan få den med en rimelig indsats.

Du må ikke indføre yderligere begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er tildelt eller bekræftet i henhold til denne licens. For eksempel må du ikke pålægge et licensgebyr, royalty eller anden afgift for udøvelse af rettigheder tildelt under denne licens, og du må ikke indlede en retssag (herunder et krydskrav eller modkrav i en retssag) med påstand om, at et patentkrav er krænket ved at fremstille, bruge, sælge, udbyde til salg eller importere programmet eller en del af det.

11. Patenter.

En "bidragyder" er en indehaver af ophavsret, der giver tilladelse til brug af programmet eller et værk, som programmet er baseret på, i henhold til denne licens. Det således licenserede værk kaldes bidragyderens "bidragyderversion".

En bidragyders "væsentlige patentkrav" er alle patentkrav, der ejes eller kontrolleres af bidragyderen, uanset om de allerede er erhvervet eller erhverves senere, og som ville blive krænket på en eller anden måde, der er tilladt i henhold til denne licens, ved fremstilling, brug eller salg af bidragyderens version, men omfatter ikke krav, der kun ville blive krænket som følge af yderligere ændring af bidragyderens version. Med henblik på denne definition omfatter "kontrol" retten til at udstede patentunderlicenser på en måde, der er i overensstemmelse med kravene i denne licens.

Hver bidragyder giver dig en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri patentlicens i henhold til bidragyderens væsentlige patentkrav til at fremstille, bruge, sælge, udbyde til salg, importere og på anden måde køre, modificere og udbrede indholdet af bidragyderens version.

I de følgende tre afsnit er en "patentlicens" enhver udtrykkelig aftale eller forpligtelse, uanset benævnelsen, til ikke at håndhæve et patent (såsom en udtrykkelig tilladelse til at udøve et patent eller en aftale om ikke at sagsøge for patentkrænkelse). At "give" en sådan patentlicens til en part betyder at indgå en sådan aftale eller forpligte sig til ikke at håndhæve et patent over for parten.

Hvis du formidler et omfattet værk i bevidst tillid til en patentlicens, og værkets korresponderende kilde ikke er tilgængelig for enhver til at kopiere gratis og under betingelserne i denne licens via en offentligt tilgængelig netværksserver eller andre lettilgængelige midler, skal du enten (1) sørge for, at den korresponderende kilde bliver tilgængelig, eller (2) sørge for at fratage dig selv fordelen ved patentlicensen for dette særlige værk, eller (3) sørge for, på en måde, der er i overensstemmelse med kravene i denne licens, at udvide patentlicensen til downstream-modtagere. "Bevidst påberåbe sig" betyder, at du har faktisk viden om, at din formidling af det omfattede værk i et land, eller din modtagers brug af det omfattede værk i et land, ville krænke et eller flere identificerbare patenter i det pågældende land, som du har grund til at tro er gyldige, hvis det ikke var for patentlicensen.

Hvis du, i henhold til eller i forbindelse med en enkelt transaktion eller aftale, overdrager eller udbreder et omfattet værk og giver en patentlicens til nogle af de parter, der modtager det omfattede værk, som giver dem tilladelse til at bruge, udbrede, ændre eller overdrage en specifik kopi af det omfattede værk, udvides den patentlicens, du giver, automatisk til alle modtagere af det omfattede værk og værker, der er baseret på det.

En patentlicens er "diskriminerende", hvis den ikke omfatter, forbyder udøvelsen af eller er betinget af ikke-udøvelsen af en eller flere af de rettigheder, der specifikt er tildelt i henhold til denne licens. Du må ikke formidle et omfattet værk, hvis du er part i en aftale med en tredjepart, der distribuerer software, hvor du betaler til tredjeparten baseret på omfanget af din aktivitet med at formidle værket, og hvor tredjeparten tildeler rettigheder til enhver af de parter, der ville modtage det omfattede værk fra dig, en diskriminerende patentlicens (a) i forbindelse med kopier af det omfattede værk, som du formidler (eller kopier fremstillet af disse kopier), eller (b) primært for og i forbindelse med specifikke produkter eller sammenstillinger, der indeholder det omfattede værk, medmindre du indgik denne aftale, eller denne patentlicens blev tildelt, før den 28. marts 2007.

Intet i denne licens skal fortolkes som udelukkelse eller begrænsning af nogen underforstået licens eller andre forsvar mod krænkelse, som ellers måtte være tilgængelige for dig i henhold til gældende patentlovgivning.

12. Ingen opgivelse af andres frihed.

Hvis du pålægges betingelser (enten ved retskendelse, aftale eller på anden måde), der er i modstrid med betingelserne i denne licens, fritager de dig ikke fra betingelserne i denne licens. Hvis du ikke kan overdrage et omfattet værk på en sådan måde, at du samtidig opfylder dine forpligtelser i henhold til denne licens og alle andre relevante forpligtelser, må du som en konsekvens heraf slet ikke overdrage det. Hvis du f.eks. accepterer vilkår, der forpligter dig til at opkræve en royalty for videreoverdragelse fra dem, du overdrager programmet til, vil den eneste måde, du kan opfylde både disse vilkår og denne licens på, være helt at afstå fra at overdrage programmet.

13. Bruges med GNU Affero General Public License.

Uanset enhver anden bestemmelse i denne licens har du tilladelse til at linke eller kombinere ethvert dækket værk med et værk, der er licenseret under version 3 af GNU Affero General Public License, til et enkelt kombineret værk, og til at formidle det resulterende værk. Vilkårene i denne licens vil fortsat gælde for den del, der er det omfattede værk, men de særlige krav i GNU Affero General Public License, afsnit 13, vedrørende interaktion gennem et netværk vil gælde for kombinationen som sådan.

14. Reviderede udgaver af denne licens.

Free Software Foundation kan udgive reviderede og/eller nye versioner af GNU General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil i ånden svare til den nuværende version, men kan afvige i detaljer for at løse nye problemer eller bekymringer.

Hver version har et særligt versionsnummer. Hvis programmet specificerer, at en bestemt nummereret version af GNU General Public License "eller enhver senere version" gælder for det, har du mulighed for at følge vilkårene og betingelserne enten for den nummererede version eller for enhver senere version, der er udgivet af Free Software Foundation. Hvis programmet ikke specificerer et versionsnummer af GNU General Public License, kan du vælge enhver version, der nogensinde er udgivet af Free Software Foundation.

Hvis programmet specificerer, at en fuldmægtig kan beslutte, hvilke fremtidige versioner af GNU General Public License, der kan bruges, giver fuldmægtigens offentlige erklæring om accept af en version dig permanent tilladelse til at vælge den version til programmet.

Senere licensversioner kan give dig yderligere eller andre tilladelser. Der pålægges dog ingen yderligere forpligtelser til nogen forfatter eller copyright-indehaver som følge af, at du vælger at følge en senere version.

15. Fraskrivelse af garanti.

DER ER INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET SKRIFTLIGT, LEVERER INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL PROGRAMMETS KVALITET OG YDEEVNE LIGGER HOS DIG. SKULLE PROGRAMMET VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG OMKOSTNINGERNE TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.

16. Begrænsning af ansvar.

I INTET TILFÆLDE, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER ER AFTALT SKRIFTLIGT, VIL NOGEN COPYRIGHT-INDEHAVER ELLER NOGEN ANDEN PART, DER ÆNDRER OG/ELLER OVERFØRER PROGRAMMET SOM TILLADT OVENFOR, VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMET (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA, DER GØRES UNØJAGTIGE ELLER TAB, DER ER PÅFØRT AF DIG ELLER TREDJEPARTER ELLER EN FEJL I PROGRAMMET TIL AT FUNGERE MED ANDRE PROGRAMMER), SELVOM EN SÅDAN INDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

17. Fortolkning af paragraf 15 og 16.

Hvis ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrænsningen ovenfor ikke kan gives lokal retsvirkning i henhold til deres vilkår, skal de anmodende domstole anvende lokal lovgivning, der kommer tættest på en absolut fraskrivelse af alt civilretligt ansvar i forbindelse med programmet, medmindre en garanti eller ansvarsfraskrivelse ledsager en kopi af programmet mod et gebyr.

AFSLUTNING AF VILKÅR OG BETINGELSER

Sådan anvender du disse vilkår på dine nye programmer

Hvis du udvikler et nyt program, og du ønsker, at det skal være til størst mulig nytte for offentligheden, er den bedste måde at opnå dette på at gøre det til fri software, som alle kan videredistribuere og ændre under disse betingelser.

For at gøre det skal du vedhæfte følgende meddelelser til programmet. Det er sikrest at vedhæfte dem i starten af hver kildefil for mest effektivt at angive udelukkelsen af garanti; og hver fil skal mindst have linjen "copyright" og en henvisning til, hvor den fulde meddelelse findes.

  .
  Copyright (C) 

  Dette program er fri software: du kan videredistribuere det og/eller modificere det
  det i henhold til betingelserne i GNU General Public License som udgivet af
  udgivet af Free Software Foundation, enten version 3 af licensen eller
  (efter eget valg) enhver senere version.

  Dette program distribueres i håb om, at det vil være nyttigt,
  men UDEN NOGEN GARANTI; end ikke den underforståede garanti for
  SÆRLIGHED eller EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Se den
  GNU General Public License for flere detaljer.

  Du burde have modtaget en kopi af GNU General Public License
  sammen med dette program. Hvis ikke, så se .

Tilføj også oplysninger om, hvordan du kan kontaktes via elektronisk post og papirpost.

Hvis programmet interagerer med terminalen, skal det sende en kort meddelelse som denne, når det starter i en interaktiv tilstand:

  Copyright (C) 
  Dette program kommer med ABSOLUT INGEN GARANTI; for detaljer skriv `show w'.
  Dette er gratis software, og du er velkommen til at videredistribuere det
  under visse betingelser; skriv `show c' for detaljer.

De hypotetiske kommandoer `show w' og `show c' burde vise de relevante dele af General Public License. Naturligvis kan dit programs kommandoer være anderledes; til en GUI-grænseflade ville du bruge en "about box".

Du bør også få din arbejdsgiver (hvis du arbejder som programmør) eller eventuelle skole til at underskrive en "copyright disclaimer" for programmet, hvis det er nødvendigt. For mere information om dette, og hvordan man anvender og følger GNU GPL, se <https://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License tillader ikke, at dit program inkorporeres i proprietære programmer. Hvis dit program er et subrutinebibliotek, vil du måske finde det mere nyttigt at tillade sammenkædning af proprietære programmer med biblioteket. Hvis det er det, du ønsker at gøre, skal du bruge GNU Lesser General Public License i stedet for denne licens. Men først skal du læse <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.