Licență

LICENȚĂ PUBLICĂ GENERALĂ GNU

Versiunea 3, 29 iunie 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Toată lumea are permisiunea să copieze și să distribuie copii textuale ale acestui document de licență, dar modificarea acestuia nu este permisă.

Preambul

Licența publică generală GNU este o licență copyleft gratuită pentru software și alte tipuri de lucrări.

Licențele pentru majoritatea software-ului și alte lucrări practice sunt concepute pentru a vă elimina libertatea de a partaja și modifica lucrările. În schimb, Licența publică generală GNU are scopul de a garanta libertatea dumneavoastră de a partaja și de a modifica toate versiunile unui program – pentru a vă asigura că acesta rămâne software gratuit pentru toți utilizatorii săi. Noi, Free Software Foundation, folosim Licența Publică Generală GNU pentru majoritatea software-ului nostru; se aplică și oricărei alte lucrări lansate astfel de autorii săi. Îl poți aplica și în programele tale.

Când vorbim de software liber, ne referim la libertate, nu la preț. Licențele noastre publice generale sunt concepute pentru a vă asigura că aveți libertatea de a distribui copii de software gratuit (și de a plăti pentru ele dacă doriți), că primiți cod sursă sau îl puteți obține dacă doriți, că puteți schimba software-ul sau folosiți bucăți din el în noi programe gratuite și că știți că puteți face aceste lucruri.

Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să îi împiedicăm pe alții să vă refuze aceste drepturi sau să vă ceară să renunțați la aceste drepturi. Prin urmare, aveți anumite responsabilități dacă distribuiți copii ale software-ului sau dacă îl modificați: responsabilități de a respecta libertatea altora.

De exemplu, dacă distribuiți copii ale unui astfel de program, fie gratuit, fie contra cost, trebuie să transmiteți destinatarilor aceleași libertăți pe care le-ați primit. Trebuie să vă asigurați că și ei primesc sau pot obține codul sursă. Și trebuie să le arătați acești termeni, astfel încât să-și cunoască drepturile.

Dezvoltatorii care utilizează GNU GPL vă protejează drepturile în doi pași: (1) afirmă drepturile de autor asupra software-ului și (2) vă oferă această Licență, oferindu-vă permisiunea legală de a o copia, distribui și/sau modifica.

Pentru protecția dezvoltatorilor și autorilor, GPL explică clar că nu există nicio garanție pentru acest software gratuit. Atât de dragul utilizatorilor, cât și al autorilor, GPL cere ca versiunile modificate să fie marcate ca modificate, astfel încât problemele lor să nu fie atribuite în mod eronat autorilor versiunilor anterioare.

Unele dispozitive sunt concepute pentru a le interzice accesul utilizatorilor pentru a instala sau rula versiuni modificate ale software-ului în interiorul lor, deși producătorul poate face acest lucru. Acest lucru este fundamental incompatibil cu scopul de a proteja libertatea utilizatorilor de a schimba software-ul. Tiparul sistematic al unui astfel de abuz are loc în domeniul produselor pe care oamenii le pot folosi, care este exact acolo unde este cel mai inacceptabil. Prin urmare, am proiectat această versiune a GPL pentru a interzice practica pentru acele produse. Dacă astfel de probleme apar substanțial în alte domenii, suntem gata să extindem această prevedere la acele domenii în versiunile viitoare ale GPL, după cum este necesar pentru a proteja libertatea utilizatorilor.

În cele din urmă, fiecare program este amenințat în mod constant de brevetele de software. Statele nu ar trebui să permită brevetelor să restricționeze dezvoltarea și utilizarea software-ului pe computerele de uz general, dar în cele care o fac, dorim să evităm pericolul special ca brevetele aplicate unui program gratuit să-l facă efectiv proprietar. Pentru a preveni acest lucru, GPL asigură că brevetele nu pot fi folosite pentru a face programul non-liber.

Urmează termenii și condițiile precise pentru copiere, distribuire și modificare.

TERMENI ȘI CONDIȚII

0. Definiţii.

„Această licență” se referă la versiunea 3 a Licenței publice generale GNU.

„Drepturi de autor” înseamnă, de asemenea, legi asemănătoare dreptului de autor care se aplică altor tipuri de lucrări, cum ar fi măștile cu semiconductori.

„Programul” se referă la orice lucrare protejată prin drepturi de autor licențiată în baza acestei Licențe. Fiecare licențiat este adresat ca „dvs.”. „Deținătorii de licență” și „destinatarii” pot fi persoane fizice sau organizații.

A „modifica” o lucrare înseamnă a copia sau a adapta în întregime sau parțial lucrarea într-un mod care necesită permisiunea dreptului de autor, altul decât realizarea unei copii exacte. Lucrarea rezultată se numește „versiune modificată” a lucrării anterioare sau o lucrare „bazată pe” lucrarea anterioară.

O „lucrare acoperită” înseamnă fie Programul nemodificat, fie o lucrare bazată pe Program.

A „propaga” o lucrare înseamnă a face orice cu ea care, fără permisiune, te-ar face responsabil direct sau secundar pentru încălcarea legii aplicabile privind drepturile de autor, cu excepția executării acesteia pe un computer sau a modificării unei copii private. Propagarea include copierea, distribuirea (cu sau fără modificare), punerea la dispoziția publicului și, în unele țări, și alte activități.

A „transmite” o lucrare înseamnă orice tip de propagare care permite altor părți să facă sau să primească copii. Simpla interacțiune cu un utilizator printr-o rețea de calculatoare, fără transferul unei copii, nu este transmisă.

O interfață interactivă de utilizator afișează „Notări legale adecvate” în măsura în care include o caracteristică convenabilă și vizibilă vizibil care (1) afișează o notificare adecvată privind drepturile de autor și (2) îi spune utilizatorului că nu există nicio garanție pentru lucrare (cu excepția faptului că măsura în care sunt furnizate garanții), că licențiații pot transmite lucrările în baza acestei licențe și cum să vizualizeze o copie a acestei licențe. Dacă interfața prezintă o listă de comenzi sau opțiuni de utilizator, cum ar fi un meniu, un element proeminent din listă îndeplinește acest criteriu.

1. Cod sursă.

„Codul sursă” pentru o lucrare înseamnă forma preferată a lucrării pentru efectuarea modificărilor acesteia. „Cod obiect” înseamnă orice formă non-sursă a unei lucrări.

O „Interfață standard” înseamnă o interfață care fie este un standard oficial definit de un organism de standardizare recunoscut, fie, în cazul interfețelor specificate pentru un anumit limbaj de programare, una care este utilizată pe scară largă în rândul dezvoltatorilor care lucrează în limbajul respectiv.

„Bibliotecile de sistem” ale unei lucrări executabile includ orice, în afară de lucrarea în ansamblu, care (a) este inclus în forma normală de ambalare a unei Componente majore, dar care nu face parte din acea Componentă majoră și (b) servește numai pentru a permite utilizarea lucrării cu acea componentă majoră sau pentru a implementa o interfață standard pentru care o implementare este disponibilă publicului sub formă de cod sursă. O „componentă majoră”, în acest context, înseamnă o componentă esențială majoră (kernel, sistem de ferestre și așa mai departe) a sistemului de operare specific (dacă există) pe care rulează lucrarea executabilă sau un compilator utilizat pentru a produce lucrarea, sau un interpret de cod obiect folosit pentru a-l rula.

„Sursa corespunzătoare” pentru o lucrare sub formă de cod obiect înseamnă tot codul sursă necesar pentru a genera, instala și (pentru o lucrare executabilă) rula codul obiect și pentru a modifica lucrarea, inclusiv scripturile pentru a controla acele activități. Cu toate acestea, nu include bibliotecile de sistem ale lucrării, sau instrumentele de uz general sau programele gratuite disponibile în general, care sunt utilizate nemodificate în realizarea acelor activități, dar care nu fac parte din lucrare. De exemplu, Sursa corespunzătoare include fișiere de definire a interfeței asociate cu fișierele sursă pentru lucrare și codul sursă pentru bibliotecile partajate și subprogramele legate dinamic pentru care lucrarea este proiectată în mod special pentru a le solicita, cum ar fi comunicarea intimă a datelor sau fluxul de control între acele subprograme și alte părți ale lucrării.

Sursa Corespondente nu trebuie să includă nimic pe care utilizatorii să le poată regenera automat din alte părți ale Sursei Corespondente.

Sursa corespunzătoare pentru o lucrare sub formă de cod sursă este aceeași lucrare.

2. Permisiuni de bază.

Toate drepturile acordate prin această licență sunt acordate pe durata drepturilor de autor asupra Programului și sunt irevocabile cu condiția îndeplinirii condițiilor menționate. Această Licență confirmă în mod explicit permisiunea dumneavoastră nelimitată de a rula Programul nemodificat. Ieșirea din rularea unei lucrări acoperite este acoperită de această Licență numai dacă rezultatul, dat fiind conținutul său, constituie o lucrare acoperită. Această licență vă recunoaște drepturile de utilizare loială sau alt echivalent, așa cum este prevăzut de legea drepturilor de autor.

Puteți realiza, rula și propaga lucrări acoperite pe care nu le transmiteți, fără condiții, atâta timp cât licența dumneavoastră rămâne în vigoare. Puteți transmite lucrări acoperite altora cu scopul exclusiv de a le face să facă modificări exclusiv pentru dvs. sau de a vă oferi facilități pentru executarea respectivelor lucrări, cu condiția să respectați termenii acestei licențe în transmiterea tuturor materialelor pentru care nu aveți control. drepturi de autor. Cei care realizează sau execută astfel lucrările acoperite pentru dvs. trebuie să facă acest lucru exclusiv în numele dvs., sub conducerea și controlul dvs., în condiții care le interzic să facă copii ale materialului dvs. protejat de drepturi de autor în afara relației lor cu dvs.

Transmiterea în orice alte circumstanțe este permisă numai în condițiile menționate mai jos. Sublicențarea nu este permisă; secțiunea 10 îl face inutil.

3. Protejarea drepturilor legale ale utilizatorilor de legea anti-eludare.

Nicio lucrare acoperită nu va fi considerată parte a unei măsuri tehnologice eficace în temeiul oricărei legi aplicabile care îndeplinește obligațiile prevăzute la articolul 11 din tratatul OMPI privind drepturile de autor adoptat la 20 decembrie 1996 sau legi similare care interzic sau restricționează eludarea acestor măsuri.

Când transmiteți o lucrare acoperită, renunțați la orice putere legală de a interzice eludarea măsurilor tehnologice în măsura în care o astfel de eludare este efectuată prin exercitarea drepturilor în temeiul acestei licențe cu privire la lucrarea acoperită și renunțați la orice intenție de a limita operarea sau modificarea munca ca mijloc de a impune, împotriva utilizatorilor lucrării, drepturile legale ale dumneavoastră sau ale terților de a interzice eludarea măsurilor tehnologice.

4. Transmiterea de copii textuale.

Puteți transmite copii textuale ale codului sursă al Programului pe măsură ce îl primiți, pe orice mediu, cu condiția să publicați în mod vizibil și adecvat pe fiecare copie o notificare adecvată privind drepturile de autor; păstrați intacte toate notificările care afirmă că această Licență și orice termeni nepermisivi adăugați în conformitate cu secțiunea 7 se aplică codului; păstrați intacte toate notificările privind absența oricărei garanții; și oferiți tuturor destinatarilor o copie a acestei Licențe împreună cu Programul.

Puteți percepe orice preț sau niciun preț pentru fiecare copie pe care o transmiteți și puteți oferi asistență sau protecție în garanție contra unei taxe.

5. Transmiterea versiunilor sursă modificate.

Puteți transmite o lucrare bazată pe Program, sau modificările pentru a o produce din Program, sub formă de cod sursă în conformitate cu termenii secțiunii 4, cu condiția să îndepliniți și toate aceste condiții:

 • a) Lucrarea trebuie să aibă anunțuri proeminente care să menționeze că ați modificat-o și o dată relevantă.
 • b) Lucrarea trebuie să conțină notificări proeminente care să arate că este eliberată în conformitate cu această Licență și orice condiții adăugate în secțiunea 7. Această cerință modifică cerința din secțiunea 4 de a „păstra intacte toate notificările”.
 • c) Trebuie să licențiați întreaga lucrare, în ansamblu, în conformitate cu această Licență oricărei persoane care intră în posesia unei copii. Prin urmare, această Licență se va aplica, împreună cu orice termeni suplimentari aplicabili de secțiunea 7, întregii lucrări și tuturor părților acesteia, indiferent de modul în care sunt ambalate. Această Licență nu oferă permisiunea de a licenția lucrarea în niciun alt mod, dar nu invalidează această permisiune dacă ați primit-o separat.
 • d) Dacă lucrarea are interfețe interactive cu utilizatorul, fiecare trebuie să afișeze Avizele legale corespunzătoare; totuși, dacă Programul are interfețe interactive care nu afișează Notificări Legale Adecvate, munca dvs. nu trebuie să le oblige să facă acest lucru.

O compilație a unei lucrări acoperite cu alte lucrări separate și independente, care nu sunt, prin natura lor, extensii ale lucrării acoperite și care nu sunt combinate cu aceasta astfel încât să formeze un program mai amplu, în sau pe un volum al unui depozit sau distribuție mediu, se numește „agregat” dacă compilația și dreptul de autor rezultat nu sunt folosite pentru a limita accesul sau drepturile legale ale utilizatorilor compilației dincolo de ceea ce permit lucrările individuale. Includerea unei lucrări acoperite într-un agregat nu face ca această Licență să se aplice celorlalte părți ale agregatului.

6. Transmiterea formularelor non-sursă.

Puteți transmite o lucrare acoperită sub formă de cod obiect în condițiile secțiunilor 4 și 5, cu condiția să transmiteți și Sursa corespunzătoare care poate fi citită de mașină în conformitate cu termenii acestei licențe, într-unul dintre următoarele moduri:

 • a) Transmite codul obiect într-un produs fizic sau încorporat într-un produs fizic (inclusiv un mediu de distribuție fizic), însoțit de Sursa corespunzătoare fixată pe un mediu fizic durabil utilizat în mod obișnuit pentru schimbul de software.
 • b) Transmite codul obiect într-un produs fizic sau încorporat într-un produs fizic (inclusiv un mediu de distribuție fizic), însoțit de o ofertă scrisă, valabilă cel puțin trei ani și valabilă atâta timp cât oferiți piese de schimb sau asistență pentru clienți pentru acesta model de produs, pentru a oferi oricui care deține codul obiect fie (1) o copie a Sursei corespunzătoare pentru tot software-ul din produs care este acoperit de această licență, pe un suport fizic durabil utilizat în mod obișnuit pentru schimbul de software, la un preț nu mai mult decât costul dvs. rezonabil pentru efectuarea fizică a acestei transmiteri a sursei sau (2) accesul pentru a copia Sursa Corespondentă de pe un server de rețea gratuit.
 • c) Transmite copii individuale ale codului obiect cu o copie a ofertei scrise pentru a furniza Sursa Corespondente. Această alternativă este permisă doar ocazional și necomercial și numai dacă ați primit codul obiect cu o astfel de ofertă, în conformitate cu subsecțiunea 6b.
 • d) Transmiteți codul obiect oferind acces dintr-un loc desemnat (gratuit sau contra cost) și oferiți acces echivalent la Sursa Corespondente în același mod prin același loc, fără alte taxe. Nu trebuie să solicitați destinatarilor să copieze sursa corespunzătoare împreună cu codul obiect. Dacă locul de copiere a codului obiect este un server de rețea, Sursa corespunzătoare poate fi pe un alt server (operat de dvs. sau de o terță parte) care acceptă facilități de copiere echivalente, cu condiția să păstrați instrucțiuni clare lângă codul obiect care să spună unde să găsiți sursa corespunzătoare. Indiferent de ce server găzduiește Sursa Corespondente, rămâneți obligat să vă asigurați că aceasta este disponibilă atât timp cât este necesar pentru a satisface aceste cerințe.
 • e) Transmiteți codul obiect utilizând transmisia peer-to-peer, cu condiția să informați alți colegi în cazul în care codul obiect și Sursa corespunzătoare a lucrării sunt oferite publicului larg gratuit în conformitate cu subsecțiunea 6d.

O porțiune separabilă a codului obiect, al cărei cod sursă este exclus din Sursa corespunzătoare ca Bibliotecă de sistem, nu trebuie să fie inclusă în transmiterea lucrării codului obiect.

Un „Produs utilizator” este fie (1) un „produs de consum”, ceea ce înseamnă orice proprietate personală corporală care este utilizată în mod normal în scopuri personale, familiale sau gospodărești, fie (2) orice lucru conceput sau vândut pentru a fi încorporat într-o locuință. Pentru a stabili dacă un produs este un produs de consum, cazurile îndoielnice vor fi soluționate în favoarea acoperirii. Pentru un anumit produs primit de un anumit utilizator, „utilizat în mod obișnuit” se referă la o utilizare tipică sau obișnuită a acelei clase de produse, indiferent de statutul unui anumit utilizator sau de modul în care utilizatorul anume folosește, sau se așteaptă sau este de așteptat să utilizeze produsul. Un produs este un produs de consum, indiferent dacă produsul are utilizări substanțiale comerciale, industriale sau non-consumator, cu excepția cazului în care astfel de utilizări reprezintă singurul mod semnificativ de utilizare a produsului.

„Informații de instalare” pentru un Produs utilizator înseamnă orice metode, proceduri, chei de autorizare sau alte informații necesare pentru a instala și executa versiuni modificate ale unei lucrări acoperite în acel Produs utilizator dintr-o versiune modificată a Sursei sale corespunzătoare. Informațiile trebuie să fie suficiente pentru a se asigura că funcționarea în continuare a codului obiect modificat nu este în niciun caz împiedicată sau interferată doar pentru că a fost efectuată modificarea.

Dacă transmiteți o lucrare de cod obiect în cadrul acestei secțiuni în, sau cu, sau în mod special pentru utilizare într-un Produs utilizator, iar transmiterea are loc ca parte a unei tranzacții în care dreptul de posesie și utilizare a Produsului utilizator este transferat către destinatarul pe perpetuitate sau pe o perioadă determinată (indiferent de modul în care este caracterizată tranzacția), Sursa corespunzătoare transmisă în cadrul acestei secțiuni trebuie să fie însoțită de Informațiile de instalare. Dar această cerință nu se aplică dacă nici dvs., nici vreo terță parte nu păstrați capacitatea de a instala codul obiect modificat pe Produsul utilizator (de exemplu, lucrarea a fost instalată în ROM).

Cerința de a furniza Informații de instalare nu include o cerință de a continua să furnizeze servicii de asistență, garanție sau actualizări pentru o lucrare care a fost modificată sau instalată de către destinatar sau pentru Produsul utilizator în care a fost modificat sau instalat. Accesul la o rețea poate fi refuzat atunci când modificarea în sine afectează în mod semnificativ și negativ funcționarea rețelei sau încalcă regulile și protocoalele de comunicare în rețea.

Sursa corespunzătoare transmisă și informațiile de instalare furnizate, în conformitate cu această secțiune, trebuie să fie într-un format care este documentat public (și cu o implementare disponibilă publicului sub formă de cod sursă) și nu trebuie să necesite o parolă sau cheie specială pentru despachetare, citire sau copiere.

7. Condiții suplimentare.

„Permisiuni suplimentare” sunt termeni care completează termenii acestei Licențe, făcând excepții de la una sau mai multe dintre condițiile acesteia. Permisiunile suplimentare care sunt aplicabile întregului Program vor fi tratate ca și cum ar fi fost incluse în această Licență, în măsura în care sunt valabile conform legislației în vigoare. Dacă permisiunile suplimentare se aplică numai unei părți a Programului, acea parte poate fi utilizată separat în baza acestor permisiuni, dar întregul Program rămâne guvernat de această Licență fără a ține cont de permisiunile suplimentare.

Atunci când transmiteți o copie a unei lucrări acoperite, puteți, la alegerea dvs., să eliminați orice permisiuni suplimentare din acea copie sau din orice parte a acesteia. (Permisiuni suplimentare pot fi scrise pentru a necesita eliminarea lor în anumite cazuri când modificați lucrarea.) Puteți acorda permisiuni suplimentare asupra materialelor, adăugate de dvs. la o lucrare acoperită, pentru care aveți sau puteți acorda permisiunea corespunzătoare a drepturilor de autor.

Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din această licență, pentru materialul pe care îl adăugați la o lucrare acoperită, puteți (dacă sunteți autorizat de deținătorii drepturilor de autor acelui material) să completați termenii acestei licențe cu termenii:

 • a) Renunțarea la garanție sau limitarea răspunderii în mod diferit de termenii secțiunilor 15 și 16 din această Licență; sau
 • b) Solicitarea păstrării avizelor legale rezonabile specificate sau a atribuțiilor de autor în acel material sau în Avizele legale corespunzătoare afișate de lucrările care îl conțin; sau
 • c) interzicerea denaturării originii acelui material sau solicitarea ca versiunile modificate ale unui astfel de material să fie marcate în moduri rezonabile ca fiind diferite de versiunea originală; sau
 • d) Limitarea utilizării în scopuri publicitare a numelor licențiatorilor sau autorilor materialului; sau
 • e) Refuzul de a acorda drepturi conform legii mărcilor comerciale pentru utilizarea unor nume comerciale, mărci comerciale sau mărci de servicii; sau
 • f) Solicitarea de despăgubiri a licențiatorilor și a autorilor acelui material de către oricine care transmite materialul (sau versiunile modificate ale acestuia) cu asumări contractuale de răspundere către destinatar, pentru orice răspundere pe care aceste ipoteze contractuale o impun în mod direct acelor licențiatori și autori.

Toți ceilalți termeni suplimentari nepermisivi sunt considerați „restricții suplimentare” în sensul secțiunii 10. Dacă Programul, așa cum l-ați primit, sau orice parte a acestuia, conține o notificare care afirmă că este guvernat de această Licență împreună cu un termen care este o altă restricție, puteți elimina acel termen. În cazul în care un document de licență conține o restricție suplimentară, dar permite reautorizarea sau transmiterea conform acestei Licențe, puteți adăuga la o lucrare acoperită un material reglementat de termenii acelui document de licență, cu condiția ca restricția ulterioară să nu supraviețuiască unei astfel de reautorizări sau transmitere.

Dacă adăugați termeni unei lucrări acoperite în conformitate cu această secțiune, trebuie să plasați, în fișierele sursă relevante, o declarație a termenilor suplimentari care se aplică acelor fișiere sau o notificare care să indice unde să găsiți termenii aplicabili.

Termenii suplimentari, permisivi sau nepermisivi, pot fi menționați sub forma unei licențe scrise separat sau menționați ca excepții; cerințele de mai sus se aplică în orice caz.

8. Rezilierea.

Nu aveți dreptul să propagați sau să modificați o lucrare acoperită, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de această Licență. Orice încercare de propagare sau modificare în alt mod este nulă și va anula automat drepturile dumneavoastră în temeiul acestei Licențe (inclusiv orice licențe de brevet acordate în conformitate cu al treilea paragraf al secțiunii 11).

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei licențe, atunci licența dvs. de la un anumit deținător al drepturilor de autor este restabilită (a) provizoriu, cu excepția cazului în care și până când deținătorul drepturilor de autor vă reziliază în mod explicit și definitiv licența și (b) definitiv, dacă deținătorul drepturilor de autor nu reușește. pentru a vă notifica încălcarea prin unele mijloace rezonabile înainte de 60 de zile de la încetare.

Mai mult, licența dvs. de la un anumit deținător al drepturilor de autor este restabilită definitiv dacă deținătorul drepturilor de autor vă anunță despre încălcarea prin anumite mijloace rezonabile, aceasta este prima dată când primiți notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare) de la acel deținător al drepturilor de autor, și remediați încălcarea înainte de 30 de zile de la primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră conform acestei secțiuni nu anulează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră în temeiul acestei licențe. Dacă drepturile dumneavoastră au fost reziliate și nu au fost restabilite definitiv, nu vă calificați pentru a primi noi licențe pentru același material conform secțiunii 10.

9. Acceptarea nu este necesară pentru a avea copii.

Nu vi se cere să acceptați această Licență pentru a primi sau a rula o copie a Programului. Propagarea auxiliară a unei lucrări acoperite care are loc exclusiv ca urmare a utilizării transmisiei peer-to-peer pentru a primi o copie, de asemenea, nu necesită acceptare. Cu toate acestea, nimic altceva decât această Licență vă oferă permisiunea de a propaga sau modifica orice lucrare acoperită. Aceste acțiuni încalcă drepturile de autor dacă nu acceptați această licență. Prin urmare, prin modificarea sau propagarea unei lucrări acoperite, indicați că acceptați această Licență pentru a face acest lucru.

10. Licențierea automată a destinatarilor din aval.

De fiecare dată când transmiteți o lucrare acoperită, destinatarul primește automat o licență de la licențiatorii inițiali, pentru a rula, modifica și propaga lucrarea respectivă, sub rezerva acestei Licențe. Nu sunteți responsabil pentru asigurarea conformității de către terți cu această Licență.

O „tranzacție de entitate” este o tranzacție care transferă controlul unei organizații sau, în mod substanțial, toate activele uneia, sau subdivizează o organizație sau fuzionează organizații. Dacă propagarea unei lucrări acoperite rezultă dintr-o tranzacție a unei entități, fiecare parte a acelei tranzacții care primește o copie a lucrării primește, de asemenea, orice licență pentru lucrarea pe care predecesorul părții în interes le-a avut sau ar putea acorda în temeiul paragrafului anterior, plus un drept de posesie. a Sursei Corespondente a lucrării de la predecesorul în interes, dacă predecesorul o deține sau o poate obține cu eforturi rezonabile.

Nu aveți dreptul să impuneți alte restricții cu privire la exercitarea drepturilor acordate sau afirmate prin această Licență. De exemplu, nu puteți impune o taxă de licență, redevențe sau alte taxe pentru exercitarea drepturilor acordate în temeiul acestei licențe și nu puteți iniția un litigiu (inclusiv o cerere încrucișată sau o cerere reconvențională într-un proces) care susțin că orice revendicare de brevet este încălcată. prin realizarea, utilizarea, vânzarea, oferirea spre vânzare sau importul Programului sau a oricărei părți a acestuia.

11. Brevete.

Un „contribuitor” este un deținător al drepturilor de autor care autorizează utilizarea sub această Licență a Programului sau a unei lucrări pe care se bazează Programul. Lucrarea astfel licențiată se numește „versiunea de colaborator” a colaboratorului.

„Revendicările de brevet esențiale” ale unui colaborator sunt toate revendicările de brevet deținute sau controlate de contribuitor, fie că au fost deja dobândite sau dobândite ulterior, care ar fi încălcate într-un mod, permis de această licență, de a face, utiliza sau vinde versiunea de contributor, dar nu includ revendicări care ar fi încălcate doar ca urmare a modificării ulterioare a versiunii contribuitorului. În sensul acestei definiții, „controlul” include dreptul de a acorda sublicențe de brevet într-un mod compatibil cu cerințele prezentei licențe.

Fiecare colaborator vă acordă o licență de brevet neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor, conform revendicărilor esențiale de brevet ale contributorului, pentru a face, utiliza, vinde, oferi spre vânzare, importa și în alt mod rula, modifica și propaga conținutul versiunii sale de contributor.

În următoarele trei paragrafe, o „licență de brevet” este orice acord sau angajament expres, indiferent de denumirea lor, de a nu impune un brevet (cum ar fi permisiunea expresă de a practica un brevet sau acordul de a nu da în judecată pentru încălcarea brevetului). A „acorda” o astfel de licență de brevet unei părți înseamnă a face un astfel de acord sau angajament de a nu aplica un brevet împotriva părții.

Dacă transmiteți o lucrare acoperită, bazându-vă cu bună știință pe o licență de brevet, iar sursa corespunzătoare a lucrării nu este disponibilă pentru copiere, gratuit și în condițiile acestei licențe, printr-un server de rețea accesibil publicului sau pe un alt server ușor accesibil înseamnă, atunci trebuie fie (1) să faceți ca Sursa corespunzătoare să fie atât de disponibilă, fie (2) să vă privați de beneficiul licenței de brevet pentru această lucrare specială, fie (3) să aranjați, într-un mod compatibil cu cerințele acestei licențe, pentru a extinde licența de brevet la destinatarii din aval. „A te baza cu bună știință” înseamnă că știi că, în afara licenței de brevet, transmiterea lucrării acoperite într-o țară sau utilizarea de către destinatar a lucrării acoperite într-o țară, ar încălca unul sau mai multe brevete identificabile în acea țară pe care le-ai au motive să creadă că sunt valide.

Dacă, în conformitate cu sau în legătură cu o singură tranzacție sau aranjament, transmiteți sau propagați prin achiziționarea de transport a unei lucrări acoperite și acordați o licență de brevet unora dintre părțile care primesc lucrarea acoperită, autorizându-le să utilizeze, să propage, să modifice sau transmiteți o copie specifică a lucrării acoperite, atunci licența de brevet pe care o acordați este extinsă automat tuturor destinatarilor lucrării acoperite și lucrărilor bazate pe aceasta.

O licență de brevet este „discriminatorie” dacă nu include în sfera de aplicare a acesteia, interzice exercitarea sau este condiționată de neexercitarea unuia sau mai multor drepturi care sunt acordate în mod specific prin această licență. Este posibil să nu transmiteți o lucrare acoperită dacă sunteți parte la un acord cu o terță parte care se ocupă de distribuția de software, în temeiul căruia efectuați o plată către terță parte în funcție de amploarea activității dvs. de transmitere a lucrării și în temeiul căruia terțul acordă, oricărei părți care ar primi lucrarea acoperită de la dvs., o licență de brevet discriminatorie (a) în legătură cu copiile lucrării acoperite transmise de dvs. (sau copiile făcute din acele copii) sau ( b) în principal pentru și în legătură cu anumite produse sau compilații care conțin lucrarea acoperită, cu excepția cazului în care ați încheiat acel acord sau acea licență de brevet a fost acordată înainte de 28 martie 2007.

Nimic din această Licență nu va fi interpretat ca excluzând sau limitând orice licență implicită sau alte măsuri de apărare împotriva încălcării care altfel ar putea fi disponibile pentru dvs. conform legislației aplicabile privind brevetele.

12. Nicio predare a libertății altora.

Dacă vă sunt impuse condiții (fie prin ordin judecătoresc, acord sau altfel) care contrazic condițiile acestei Licențe, acestea nu vă scutesc de condițiile acestei Licențe. Dacă nu puteți transmite o lucrare acoperită astfel încât să vă îndepliniți simultan obligațiile din această Licență și orice alte obligații pertinente, atunci, în consecință, este posibil să nu o transmiteți deloc. De exemplu, dacă sunteți de acord cu termenii care vă obligă să colectați o redevență pentru transmiterea ulterioară de la cei cărora le transmiteți Programul, singura modalitate prin care puteți îndeplini atât acești termeni, cât și această Licență ar fi să vă abțineți complet de la transmiterea Programului.

13. Utilizați cu licența publică generală GNU Affero.

Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a acestei licențe, aveți permisiunea de a lega sau combina orice lucrare acoperită cu o lucrare licențiată în conformitate cu versiunea 3 a Licenței publice generale GNU Affero într-o singură lucrare combinată și de a transmite lucrarea rezultată. Termenii acestei Licențe vor continua să se aplice părții care este lucrarea acoperită, dar cerințele speciale ale Licenței Publice Generale GNU Affero, secțiunea 13, referitoare la interacțiunea printr-o rețea, se vor aplica combinației ca atare.

14. Versiuni revizuite ale acestei licențe.

Free Software Foundation poate publica din când în când versiuni revizuite și/sau noi ale Licenței Publice Generale GNU. Astfel de versiuni noi vor fi similare în spirit cu versiunea actuală, dar pot diferi în detaliu pentru a aborda noi probleme sau preocupări.

Fiecare versiune primește un număr de versiune distinctiv. Dacă Programul specifică că i se aplică o anumită versiune numerotată a Licenței Publice Generale GNU „sau orice versiune ulterioară”, aveți opțiunea de a urma termenii și condițiile fie ale acelei versiuni numerotate, fie ale oricărei versiuni ulterioare publicate de Software-ul Liber. Fundație. Dacă Programul nu specifică un număr de versiune al Licenței Publice Generale GNU, puteți alege orice versiune publicată vreodată de Free Software Foundation.

Dacă Programul specifică că un proxy poate decide ce versiuni viitoare ale Licenței Publice Generale GNU pot fi utilizate, declarația publică a acelui proxy de acceptare a unei versiuni vă autorizează permanent să alegeți acea versiune pentru Program.

Versiunile ulterioare de licență vă pot oferi permisiuni suplimentare sau diferite. Cu toate acestea, nu sunt impuse obligații suplimentare vreunui autor sau deținător al drepturilor de autor ca urmare a alegerii dvs. de a urma o versiune ulterioară.

15. Declinarea răspunderii privind garanția.

NU EXISTĂ NU EXISTĂ GARANȚIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICabilă. CU EXCEPȚIA CÂND CÂND SE DECLARA CONTRUS ÎN SCRIS, DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI/SAU ALTE PĂRȚI FURNIZAȚI PROGRAMUL „CA AȚIE” FĂRĂ GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE ȘI GARANTIILE DE COMERCIABILITATE PENTRU COMERCIABILITATE . ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA ȘI PERFORMANȚA PROGRAMULUI ÎȚI ȚINE LA DVS. ÎN CAZUL ÎN CAZ PROGRAMUL SE DEFECTEAZĂ DEFECT, VĂ ASUMAȚI COSTUL TUTUROR SERVICELOR, REPARAȚILOR SAU CORECTĂRII NECESARE.

16. Limitarea răspunderii.

ÎN NICIO CAZ CU FĂCÂT ÎN CAZ DE LEGEA APLICABILĂ SAU ACORDAT ÎN SCRIS, ORICE DEȚINĂTOR DE DREPTURI DE AUTOR SAU ORICE CELALĂ PĂRȚE CARE MODIFICĂ ȘI/SAU TRANSMITĂ PROGRAMUL ASA PERMIS MAI SUS, VA FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE DVS. PENTRU DAUNE, INCLUSIV ORICE SPECIALE GENERALE, SPECIALE INCIDENTALE. PREJUDICIILE DERIVATE DIN UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE UTILIZARE A PROGRAMULUI (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERE DE DATE SAU DATE INEXACTE SAU PIERDERI SUPORTATE DE DVS. SAU DE TERȚI SAU O EșeCĂ A PROGRAMULUI DE A FUNCȚIONA CU ORICE ALTE PROGRAME), ACEST DEȚINĂTOR SAU O CELALĂ PĂRȚE A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE.

17. Interpretarea secțiunilor 15 și 16.

În cazul în care declinarea garanției și limitarea răspunderii prevăzute mai sus nu pot avea efect juridic local în conformitate cu termenii acestora, instanțele de revizuire vor aplica legea locală care se apropie cel mai mult de o renunțare absolută la orice răspundere civilă în legătură cu Program, cu excepția cazului în care o garanție sau o presupunere. de răspundere însoțește o copie a Programului în schimbul unei taxe.

SFÂRȘITUL TERMENILOR ȘI CONDIȚILOR

Cum să aplicați acești termeni noilor dvs. programe

Dacă dezvoltați un nou program și doriți ca acesta să fie de cea mai mare utilizare posibilă pentru public, cel mai bun mod de a realiza acest lucru este să îl faceți software gratuit, pe care toată lumea să-l poată redistribui și modifica în conformitate cu acești termeni.

Pentru a face acest lucru, atașați programului următoarele notificări. Cel mai sigur este să le atașați la începutul fiecărui fișier sursă pentru a declara cel mai eficient excluderea garanției; și fiecare fișier ar trebui să aibă cel puțin linia „copyright” și un indicator către locul în care se găsește notificarea completă.

  Drepturi de autor (C) Acest program este software gratuit: îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU publicate de Free Software Foundation, fie versiunea 3 a Licenței, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară. Acest program este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără nici măcar garanția implicită de VANTABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii. Ar fi trebuit să primiți o copie a licenței publice generale GNU împreună cu acest program. Dacă nu, vezi .

De asemenea, adăugați informații despre cum să vă contactați prin poștă electronică și pe hârtie.

Dacă programul interacționează cu terminalul, faceți-l să scoată o scurtă notificare ca aceasta când pornește într-un mod interactiv:

  Drepturi de autor (C) Acest program vine cu ABSOLUT NU GARANȚIE; pentru detalii tastați „show w”. Acesta este software gratuit și sunteți binevenit să îl redistribuiți în anumite condiții; tastați „show c” pentru detalii.

Comenzile ipotetice „show w” și „show c” ar trebui să arate părțile corespunzătoare ale licenței publice generale. Desigur, comenzile programului dvs. pot fi diferite; pentru o interfață GUI, ați folosi o „cutie despre”.

De asemenea, ar trebui să solicitați angajatorului dvs. (dacă lucrați ca programator) sau școlii, dacă există, să semneze o „declinare a răspunderii privind drepturile de autor” pentru program, dacă este necesar. Pentru mai multe informații despre aceasta și despre cum să aplicați și să urmați GNU GPL, consultați <https://www.gnu.org/licenses/>.

Licența publică generală GNU nu permite încorporarea programului dumneavoastră în programele proprietare. Dacă programul dumneavoastră este o bibliotecă de subrutine, puteți considera că este mai util să permiteți conectarea aplicațiilor proprietare cu biblioteca. Dacă aceasta este ceea ce doriți să faceți, utilizați Licența publică generală minoră GNU în loc de această licență. Dar mai întâi, vă rugăm să citiți <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.