Item Locatie taxonomie

Locatie taxonomie is beschikbaar voor Item custom post type, elke Item post kan worden toegewezen aan een of meer Locaties.
Om een nieuwe locatie toe te voegen of je aangemaakte locatie te vinden, navigeer je naar Items > Item Locaties via het hoofdmenu van WordPress.

Voor elke locatie kan de naam (titel) worden gedefinieerd, de ouder van de locatie als je een ouder-kind hiërarchie van locaties maakt, en ook een beschrijvingstekst die in het kort meer kan vertellen over de aangemaakte locatie.

Met de optie Uitgelicht kun je de locatie als uitgelicht markeren. In relevante blokken kun je dan op de voorkant alleen uitgelichte locaties laten zien en niet allemaal.

Locaties kunnen worden weergegeven op de voorkant met behulp van dee Lijst Locaties Lijstblok.