Taksonomia lokalizacji pozycji

Taksonomia lokalizacji jest dostępna dla niestandardowego typu postu elementu, każdy post elementu może być przypisany do jednej lub więcej lokalizacji.
Aby dodać nową lub znaleźć utworzoną lokalizację, przejdź do pozycji Elementy > Lokalizacje elementów za pośrednictwem głównego menu WordPress.

Dla każdej Lokacji można zdefiniować nazwę (tytuł), rodzic Lokacji, jeśli tworzysz hierarchię Lokacji nadrzędny-podrzędny, a także tekst opisu, który w skrócie może powiedzieć więcej o tworzonej Lokacji.

Korzystając z opcji Polecane, możesz oznaczyć lokalizację jako polecaną. W odpowiednich blokach możesz wtedy pokazać na interfejsie tylko wyróżnione lokalizacje, a nie wszystkie.

Lokalizacje mogą być wyświetlane na interfejsie za pomocą the Listowanie bloku listy lokalizacji.