Taksonomi for varens plassering

Stedstaksonomi er tilgjengelig for den egendefinerte innleggstypen Element, og hvert elementinnlegg kan tilordnes ett eller flere steder.
For å legge til nye eller finne en opprettet plassering, naviger til Elementer > Elementplasseringer via hovedmenyen i WordPress.

For hvert sted kan du definere navn (tittel), stedets overordnede hvis du oppretter et hierarki av steder som er overordnet og underordnet, og også en beskrivelse som kort kan fortelle mer om stedet som er opprettet.

Ved hjelp av alternativet Utvalgt kan du markere stedet som utvalgt. I relevante blokker kan du deretter bare vise utvalgte steder på forsiden, og ikke alle.

Lokasjoner kan vises på frontend ved hjelp ave Oppføringssteder Listeblokk.