Öğe Konum sınıflandırması

Öğe özel gönderi türü için konum sınıflandırması mevcuttur, her Öğe gönderisi bir veya daha fazla Konuma atanabilir.
Yeni eklemek veya oluşturduğunuz Konumu bulmak için ana WordPress menüsü aracılığıyla Öğeler > Öğe Konumları'na gidin.

Her Konum için, Konumların üst-alt hiyerarşisini oluşturuyorsanız, Konum'un adı (unvanı), ebeveyni ve kısaca oluşturulan Konum hakkında daha fazla bilgi verebilecek açıklama metni tanımlanabilir.

Öne Çıkan seçeneğini kullanarak konumu öne çıkan olarak işaretleyebilirsiniz. İlgili bloklarda, ön uçta yalnızca öne çıkan konumları gösterebilirsiniz, hepsini gösteremezsiniz.

Konumlar ön uçta th kullanılarak görüntülenebilir.e Listeleme Yerleri Liste bloğu.