Taxonomi för objektets placering

Taxonomin Plats är tillgänglig för den anpassade inläggstypen Artikel, varje artikelinlägg kan tilldelas en eller flera platser.
För att lägga till en ny eller hitta din skapade plats, navigera till Objekt > Objektplatser via WordPress huvudmeny.

För varje plats kan du ange namn (titel), platsens överordnade om du skapar en överordnad hierarki av platser, och även en beskrivningstext som kortfattat berättar mer om den skapade platsen.

Med hjälp av alternativet Featured kan du markera platsen som featured. I relevanta block kan du sedan visa endast utvalda platser på frontend och inte alla.

Platserna kan visas på frontend med hjälp ave listning platser listning block.