Oppføringssteder Listeblokk

Blokken viser en liste over Item Locations basert på filtre som er tilgjengelige i blokkinnstillingene.
Inne i blokken kan du skrive tittelen på blokken for frontend, og du kan navngi seksjonen som vises med tilpasset tekst.

Blokkeringsinnstillinger i verktøylinjen

Til høyre i blokkverktøylinjen kan du definere layout og størrelse på stedene som vises. Du kan velge mellom liste- og boksoppsett, og du kan velge Liten, Middels eller Stor størrelse for stedene som vises.

Blokkeringsinnstillinger i sidepanelet

I sidefeltinnstillingene for blokken kan du velge hvilke lokasjoner som skal vises. Du kan vise alle overordnede lokasjoner, eller velge spesifikke lokasjoner hvis du vil vise de underordnede underlokasjonene.
Ved hjelp av filteret i sidefeltet kan du velge å bare vise steder som er merket som Utvalgt i denne listen.

Med alternativene for stedsdetaljer kan du definere hvilken informasjon som skal vises med steder, og du kan vise eller skjule stedsikoner og beskrivelsestekst.

Med karusellalternativer kan du vise data i en lysbildesløyfe:

  • vise eller skjule navigasjonspiler
  • vise eller skjule pagineringskuler
  • angi uendelig sløyfe
  • automatisk avspilling med tid mellom lysbildene i sekunder