Blok Senarai Lokasi Penyenaraian

Sekat paparan menyenaraikan Lokasi Item berdasarkan penapis yang tersedia dalam tetapan blok.
Di dalam blok boleh ditulis tajuk blok untuk bahagian hadapan, anda boleh menamakan bahagian yang dipaparkan dengan teks tersuai.

Sekat tetapan dalam bar alat

Betul-betul dalam bar alat blok boleh ditakrifkan Reka Letak dan Saiz Lokasi yang dipaparkan. Anda boleh memilih daripada susun atur Senarai dan Kotak, dan pilih Saiz Kecil, Sederhana atau Besar untuk Lokasi yang dipaparkan.

Sekat tetapan dalam bar sisi

Daripada tetapan bar sisi blok, anda boleh memilih lokasi yang akan dipaparkan. Anda boleh menunjukkan semua Lokasi induk atau pilih lokasi tertentu jika anda ingin menunjukkan sublokasi anaknya.
Menggunakan penapis dalam bar sisi anda boleh memilih untuk menunjukkan dalam senarai ini hanya lokasi yang ditandakan sebagai Ditampilkan.

Pilihan Butiran Lokasi membolehkan anda menentukan maklumat yang akan dipaparkan dengan Lokasi, anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan ikon lokasi dan teks penerangan.

Dengan pilihan Carousel data boleh dipaparkan dalam gelung slaid, terdapat pilihan:

  • tunjukkan atau sembunyikan anak panah navigasi
  • tunjukkan atau sembunyikan peluru penomboran
  • tetapkan gelung tak terhingga
  • automain dengan masa antara slaid dalam beberapa saat