Listningsställen Listningsblock

Block visar listning av artikelplatser baserat på filter som finns tillgängliga i blockinställningarna.
Inuti blocket kan du skriva titeln på blocket för frontend, du kan namnge det visade avsnittet med anpassad text.

Blockera inställningar i verktygsfältet

I blockets verktygsfält kan du definiera layout och storlek på de platser som visas. Du kan välja mellan list- och boxlayout och välja liten, medelstor eller stor storlek för de platser som visas.

Blockera inställningar i sidofältet

I blockets sidofältinställningar kan du välja vilka platser som ska visas. Du kan visa alla överordnade platser eller välja specifika platser om du vill visa de underordnade platserna.
Med hjälp av filtret i sidofältet kan du välja att i den här listan endast visa platser som är markerade som Utvalda.

Med alternativet Location Details kan du definiera vilken information som ska visas med Locations, du kan visa eller dölja platsikoner och beskrivningstext.

Med Carousel-alternativ kan data visas i en bildslinga, tillgängliga är alternativ:

  • visa eller dölja navigeringspilar
  • visa eller dölja pagineringsbollar
  • ställa in oändlig slinga
  • autoplay med tid mellan bilderna i sekunder