Notering av kartblokk

Viser oppføring av innlegg på et kart basert på filtre som er tilgjengelige i blokkinnstillingene. Du kan velge hvilken kategori eller plassering som skal vises på kartet, og du kan bestemme om bare utvalgte innlegg skal vises.

Blokkeringsinnstillinger i sidepanelet

Fra sidefeltinnstillingene i blokken kan du velge leverandør av kartet. Du kan velge mellom Google Maps og OpenStreetMaps. Det er opp til deg hvilken du foretrekker for nettstedet ditt.
I tillegg kommer tilgjengelige alternativer:

 • vise søkeskjemaet i kartet
 • ved hjelp av filterinnstillingene velger du Kategori og Steder for å vise bare bestemte innlegg
 • vis bare innlegg som er merket som Utvalgt
 • definere om elementmarkører eller også GPX-spor skal vises på kartet
 • velg fargetema for kartet under fanen Utseende - les mer om tilgjengelige fargetemaer

Markører og spor på kartet

Ved hjelp av alternativet "Vis på et kart" kan du velge mellom tre alternativer for å bestemme hva som skal vises på kartet:

 • Markører - viser standard kartmarkører relatert til Item Posts
 • GPX-spor - vises alle elementposter som har lastet opp GPX-sporfiler, i stedet for markører gjengis relaterte spor
 • Markører og GPX-spor - det resulterende kartet er en kombinasjon av standard kartmarkører og gjengitte spor. Elementinnlegg som ikke har lastet opp GPX-fil, presenteres på kartet med standard kartmarkør, innlegg med opplastet GPX-fil presenteres ved hjelp av spor

For spor som gjengis på kartet, finnes det flere alternativer:

 • Dynamisk sporsynlighet - hvis den er slått på, er sporet bare synlig på kartet hvis det ikke er for lite i forhold til gjeldende kartzoom. Når du zoomer inn, vises sporet automatisk på kartet. Hvis kartet er for mye zoomet ut, erstattes sporet automatisk med en markør. Etter at du har klikket på markøren, zoomer kartet for å tilpasse sporet til kartet.
 • Sporfarge - fargen på alle spor på kartet kan være den samme, sett opp fargen på sporet
 • Farge på sporets sluttpunkter - definerer fargen på sporets start- og sluttpunkter

Tilpassede høydeinnstillinger

Kartets høyde kan tilpasses i px-, vw- og vh-enheter. I tilfelle når kartblokken er satt inn i WordPress Column-blokken, kan alternativet Cover Height aktiveres som tilpasser karthøyden til høyden på selve kolonnen.
Merk at høydeverdien for kartet er anbefalt høyde, og at den minimale høyden på kartet kan variere på grunn av behovene til innholdet som vises i kartet (f.eks. søkeskjemablokken inne i kartet).