Wyświetlanie bloku listy lokalizacji

Blok wyświetla listę lokalizacji elementów na podstawie filtrów dostępnych w ustawieniach bloków.
Wewnątrz bloku można wpisać tytuł bloku dla frontendu, można nazwać wyświetlaną sekcję własnym tekstem.

Blokuj ustawienia na pasku narzędzi

Bezpośrednio na pasku narzędzi bloku można zdefiniować układ i rozmiar wyświetlanych lokalizacji. Możesz wybrać układ Lista i Ramka oraz wybrać Mały, Średni lub Duży rozmiar dla wyświetlanych Lokalizacji.

Zablokuj ustawienia na pasku bocznym

W ustawieniach paska bocznego bloku możesz wybrać, które lokalizacje będą wyświetlane. Możesz wyświetlić wszystkie lokalizacje nadrzędne lub wybrać określone lokalizacje, jeśli chcesz pokazać ich podlokalizacje podrzędne.
Za pomocą filtra na pasku bocznym możesz wybrać wyświetlanie na tej liście tylko lokalizacji oznaczonych jako Polecane.

Opcje Szczegóły lokalizacji pozwalają określić, które informacje będą wyświetlane w lokalizacji, możesz wyświetlać lub ukrywać ikony lokalizacji i tekst opisu.

W opcjach karuzeli dane mogą być wyświetlane w pętli slajdów, dostępne są opcje:

  • pokaż lub ukryj strzałki nawigacyjne
  • pokaż lub ukryj punktory stronicowania
  • ustaw nieskończoną pętlę
  • autoodtwarzanie z czasem między slajdami w sekundach