Μπλοκ λίστας τοποθεσιών καταχώρισης

Ο αποκλεισμός εμφανίζει τη λίστα Τοποθεσίες αντικειμένων με βάση τα φίλτρα που είναι διαθέσιμα στις ρυθμίσεις μπλοκ.
Στο εσωτερικό μπλοκ μπορεί να γραφτεί ο τίτλος του μπλοκ για το frontend, μπορείτε να ονομάσετε την εμφανιζόμενη ενότητα με προσαρμοσμένο κείμενο.

Αποκλεισμός ρυθμίσεων στη γραμμή εργαλείων

Δεξιά στη γραμμή εργαλείων μπλοκ μπορεί να οριστεί η Διάταξη και το μέγεθος των εμφανιζόμενων τοποθεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε από τη διάταξη λίστας και πλαισίου και να επιλέξετε Μικρό, Μεσαίο ή Μεγάλο μέγεθος για τοποθεσίες που εμφανίζονται.

Αποκλεισμός ρυθμίσεων στην πλαϊνή γραμμή

Από τις ρυθμίσεις της πλαϊνής γραμμής του μπλοκ, μπορείτε να επιλέξετε ποιες τοποθεσίες θα εμφανίζονται. Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις γονικές τοποθεσίες ή να επιλέξετε συγκεκριμένες τοποθεσίες εάν θέλετε να εμφανίσετε τις θυγατρικές δευτερεύουσες τοποθεσίες του.
Χρησιμοποιώντας το φίλτρο στην πλαϊνή γραμμή, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα μόνο τοποθεσίες που έχουν επισημανθεί ως Επιλεγμένες.

Οι επιλογές Λεπτομέρειες τοποθεσίας σάς επιτρέπουν να ορίσετε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται με τις Τοποθεσίες, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε εικονίδια τοποθεσίας και κείμενο περιγραφής.

Με τις επιλογές Carousel μπορούν να εμφανίζονται δεδομένα σε βρόχο διαφανειών, διαθέσιμες είναι οι επιλογές:

  • εμφάνιση ή απόκρυψη βελών πλοήγησης
  • εμφάνιση ή απόκρυψη κουκκίδων σελιδοποίησης
  • ορίστε άπειρο βρόχο
  • αυτόματη αναπαραγωγή με χρόνο μεταξύ των διαφανειών σε δευτερόλεπτα