Listeplaceringer Listeblok

Blokken viser en liste over Item Locations baseret på de filtre, der er tilgængelige i blokindstillingerne.
Inde i blokken kan du skrive titlen på blokken til frontend, og du kan navngive den viste sektion med brugerdefineret tekst.

Bloker indstillinger i værktøjslinjen

Lige i blokværktøjslinjen kan man definere layout og størrelse på de viste steder. Du kan vælge mellem liste- og kasselayout og vælge lille, mellem eller stor størrelse for de viste steder.

Blokindstillinger i sidepanelet

I blokkens sideindstillinger kan du vælge, hvilke lokationer der skal vises. Du kan vise alle overordnede lokationer eller vælge specifikke lokationer, hvis du vil vise de underordnede lokationer.
Ved hjælp af filteret i sidepanelet kan du vælge kun at vise steder, der er markeret som Featured, på denne liste.

Med indstillingerne for lokationsdetaljer kan du definere, hvilke oplysninger der skal vises med lokationer, og du kan vise eller skjule lokationsikoner og beskrivelsestekst.

Med karruselindstillinger kan data vises i en slidesløjfe, der er tilgængelige indstillinger:

  • Vis eller skjul navigationspile
  • Vis eller skjul pagineringskugler
  • Indstil uendelig løkke
  • autoplay med tid mellem slides i sekunder