City Guide WordPress θέμα

Κατάλογος θέματος WordPress

Ο διάδοχος του θέματος καταλόγου των περισσοτέρων πωλήσεων στο themeforest με 8000 + πωλήσεις. Είστε σε θέση να δημιουργήσετε εύκολα μια διαδικτυακή πύλη λίστα καταλόγου με κατηγοριοποιημένα αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου-επιχειρήσεις, καταστήματα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, ιστοσελίδες και ούτω καθεξής. Τα πάντα απλά με το WordPress και μόνο με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει περιορισμός στο περιεχόμενο ή στη διάταξη. Το City Guide είναι το τελευταίο θέμα που θα χρειαστείτε ποτέ για τον σκοπό αυτό.

v3.41
ΔημιουργήθηκεSeptember 12, 2014
Τελευταία ενημέρωσηNovember 8, 2018
Ανάπτυξη1327 Ώρες
WordPress 4.9.x
WooCommerce 3.x
Μεταφρασμένες Γλώσσες 28
Αριθμός Sidebars 2
Συμβατά προγράμματα περιήγησης IE9+, Chrome, Firefox, Safari
Διάταξη Ανταποκρίνεται
Συμβατό με GDPR Ναι, με τα GDPR plug-ins
v3.41 November 8, 2018
- Fix: Fixed translation of payment methods in user profile page
v3.40 October 25, 2018
- Fix: H3 text-overflow disabled for blog posts
- Improvement: Speed improvement for search query
v3.39 October 11, 2018
- Fix: Fixed portfolio filter for iOS touch devices
v3.38 October 4, 2018
- Fix: Fixed registration process in case the only keyboard is used to fill the registration form
v3.37 September 20, 2018
- Fix: Fixed size of icons in Google Maps to meet the new design of buttons applied by Google
v3.36 September 13, 2018
- Fix: Login widget - dropdown in registration part of widget displayed only when two or more packages are available
v3.35 August 23, 2018
- Fix: Featured image of Item Post is displayed with item gallery images
v3.34 July 26, 2018
- New: Load Google Maps on request after click on button
v3.33 July 12, 2018
- Fix: Added taxonomy title as alt attribute for Category and Location icon images
- Fix: Fixed work with Items authors which username was defined as number instead of text
v3.32 June 14, 2018
- Improvement: Save button in Page Builder and Theme Options will be disabled until page has fully loaded to prevent unintended save with uninitialized inputs
v3.31 June 7, 2018
- Fix: Item and EventsPro posts are displayed in all languages once they are marked as not translatable in AIT Languages plugin
- Fix: Email notifications of Item post submitted to review by administrator
v3.30 May 31, 2018
- Fixed: Comments form 
- Added: Captcha item review form
v3.29 May 24, 2018
- Update: Form fields reset styles in reset.css
- Added: Support for AIT Comments Extension plugin
- Added: GDPR support for contact owner form, custom notification text can be displayed within Name, Email, Subject and Message inputs
- Added: GDPR support for registration form, custom notification text can be displayed within Username and Email inputs
- Added: GDPR support for AIT Claim Listing plugin
- Added: GDPR support for AIT Item Reviews plugin
v3.28 April 19, 2018
- Added: Helper input for all Inputs in Contact Form element (GDPR requirement)
v3.27 April 12, 2018
- Fix: Fixed email notification for expired Package - can be defined in Theme Options > Packages settings.
- Fix: Fixed typo in theme admin
- Update: Contact Owner form on Item detail page updated. Added Captcha and loader icon.
v3.26 March 22, 2018
- Fix: Fixed admin translation problem for AIT Events Pro plugin
v3.25 March 15, 2018
- Update: Updated product image cropping sizes for Woocommerce 3.3+
- Update: Allowed opening of Woocommerce Product images in lightbox in responsive design
- Update: Updated Colorbox jquery library to latest version
v3.24 March 8, 2018
- Fix: woocommerce gallery
- Update: Compatibility with WooCommerce 3.3.3
v3.23 March 1, 2018
- Fix: Starting position of Header Map Element is always position defined in Header Map element, instead of position 0,0
v3.22 January 25, 2018
- Fix: Fixed wrong Username displayed in Login Widget if email address used as username
- Fix: Fixed Streetview for header map on standard Pages, Streetview is displayed according to settings in Header Map element
v3.21 January 18, 2018
- Fix: Fixed number of Item posts displayed in Header Resources section on multilingual website
v3.20 December 7, 2017
- Fix: Fixed Add Media button in admin screen for directory users
- Fix: Missing functionality from Yoast SEO plugin in SEO metabox
- Update: Updated FontAwesome library
v3.19 November 9, 2017
- Fix: Fixed missing My Items button in login widget when administrator have to approve users Item posts.
v3.18 October 26, 2017
- Fix: Wrong redirection on password protected posts
v3.17 September 21, 2017
- Fix: Registered user could see all Items while creating new Event Pro
v3.16 September 7, 2017
- Fix: Captcha in Contact Form Element is regenerated after form submit and reset
v3.15 September 7, 2017
- Fix: Problem with untranslatable notificiation payment email. Text in the email is translated now. Make sure have also latest AIT Languages plugin.
v3.14 August 24, 2017
- Fix: Item featured image use post title as alt attribute
v3.13 August 17, 2017
- Fix: Fixed text color dropdown in WordPress visual editor
v3.12 August 10, 2017
- Fix: Fixed dropdown menus in WordPress visual editor
v3.11 August 3, 2017
- Fix: Fixed special characters escaping for categories title in portfolio filter
v3.10 July 20, 2017
- Fix: Fixed item infowindow on the map covered by Google Maps buttons
v3.9 July 13, 2017
- Fix: Google Map infowindow problem
- Fix: search filter pagination error
v3.8 June 29, 2017
- Fix: Button Items in login widget displayed only if logged in user has capability to manage Item Posts
v3.7 June 1, 2017
- Fix: Search element position when there is no map and menu
- Tweak: Search form dropdowns position in responsive
v3.6 April 27, 2017
- Update: WooCommerce 3 compatibility
v3.5 April 13, 2017
- Added: Scroll offset to urls with hash to work nicely with sticky menu
- Update: Demo images are now downloaded via HTTPS
- Fix: Minor bugs in JS in Advertisements element
- Fix: Do not send full server directory paths to JS object in elements
- Update: Basic compatibility with WooCommerce 3.0 (resolved deprecated notices)
- Fix: Preview of Text element in Page Builder for other languages
- Fix: Missing names for sidebars in some languages caused widget administration to be unusable
v3.4 April 7, 2017
- Fix: In narrow layout page background was not applied on unsortable elements
- Fix: Disable header menu rendering when Main Menu is empty (no links)
- Update: Year range from 1900-3000 for datepicker in Theme Options / Page Builder
- Fix: Proccess shortcodes in promotion element's text area
- Fix: Show Page Builder button on Admin Bar only when user has permission to access Page Builder
- Fix: Enabled fuzzy search in jquery.chosen.js selectboxes in Page Builder - able to find nested items now
- Fix: Shortcodes Generator modal window failed to load in Page Builder for Text Elements
- Fix: Use HTTPS protocol for external services - Twitter, Mixcloud
- Fix: Header Image for specific Event Pro
- Fix: Header Map centered to wrong position when returned from Streetview mode (Event Pro detail page)
v3.3 February 23, 2017
- Fix: Structured data on single item page
v3.2 February 16, 2017
- Fix: Horizontal tabs responsive script
v3.1 February 2, 2017
- Fix: User couldn't access wordpress login screen via direct link example.com/wp-admin/
v3.0 January 27, 2017
- Update: Speed optimization for projects with large number of items
- Update: Header Map loads items asynchronously (prevents server failures and heavy loads)
- Update: php7 optimization
- Update: Support for free basic packages
v2.94 January 20, 2017
- Update: Updated demo-content
- Improved: Usability of Page Builder on smaller resolutions
- Added: Collapsible Available Elements to gain more screen estate while scrolled
v2.93 January 12, 2017
- Fix: W3C validation error in Search Form element
- Fix: Password protected pages works correctly with Page Builder
- Fix: Position of Columns Element On-off switch
- Fix: Max 4 rows in Element Content previews in the Page Builder
- Improvement: Allows users to register with Cyrillic usernames
- Fix: Problem with malfunctioned permalinks after importing Demo Content
v2.92 December 8, 2016
- Fix: Upcoming Advanced Search plugin styles interferee with original Search Form location input
- Fix: Php warning when Event's Pro Fee price was empty
v2.91 December 1, 2016
- New: Content preview of Elements in Page Builder. You can have brief look what will Element look like on frontend when you are working in Page Builder.
- Update: Removed deprecated meta value target-densityDpi
v2.90 November 21, 2016
- Added: Notice when only registered users can add review
- Added: Compatibility with upcoming Ait Advanced Search Plugin
- Added: Locale based number formatting for price in WpLatte currency macro
- Fix: Carousel initialization conditions
v2.89 November 10, 2016
- Update: Updated demo-content
- Fix: Placeholder in range input
- New: Option for enabling 'Anonymize IP address' feature in Google Analytics
- Fix: TinyMCE editor fullscreen in Page Builder
- Fix: Problem with searching in other languages then default
- Improvement: Sort Font Awesome icons alphabetically
- Update: Drag&drop ordering pages and custom post types is removed, it caused some serius problems. Can be enabled back with 'Simple Page Ordering' plugin
v2.88 October 31, 2016
- Update: Compatibility with AIT permissions manager plugin
v2.87 October 24, 2016
- Fix: Past events displayed current date on archive page
v2.86 October 10, 2016
- New: Redesigned Page Builder, Theme Options and other admin pages related to AIT theme features
v2.85 September 22, 2016
- Fix: Special Offers unavailable in Easy Admin
v2.84 September 16, 2016
- Added: Custom message in Google Map element if there is a problem with API key
- Fix: In some cases Event Pro date wasn't displayed
- Fix: sub, sup style was missing
- Fix: Stripe payment process possible security issue
v2.83 September 8, 2016
- Update: Bundled plugins updated
v2.82 August 30, 2016
- New: Compatibility with new membership system
v2.81 August 25, 2016
- Fix: Cases when Ait Toolkit plugin isn't active
v2.80 August 18, 2016
- Fix: If "Date To" wasn't specified theme displayed current date
- Fix: Admin google map streetview initialization
v2.79 August 11, 2016
- Fix: Events order on item's detail page
- Update: Updated mobile.js library
- Fix: Export function fatal error when revolution slider directory doesn't exists
v2.78 August 5, 2016
- Added: Compatibility for Special Offers filters on archive page
- New: Theme now displays also Events Pro which have already started and are still running (requires most recent version of Events Pro plugin)
v2.77 July 28, 2016
- Fix: Blank space under Header Map in responsive
- Fix: Fixed header resources link when translation exists
- Fix: Megamenu with Icon Image
- Fix: Fixed comment pagination links
v2.76 July 22, 2016
- Update: Updated Google Fonts list
- Fix: Potencial fatal error with AIT Get Directions & AIT Item Extension after their deactivation
v2.75 July 14, 2016
- Update: Code refactoring and stability fixes
- Update: Updated TGM Plugin Activation library to v2.6.1
- Fix: When there are multiple version of same language like en_US, en_GB, en_CA, item search wasn't working
- Fix: Captcha in Contact Form element now works with cache plugins like WP Super Cache
- Update: Requirements checker now checks for max_input_vars param, it is recommended to set this PHP param to value at least 3000
v2.74 June 29, 2016
- New: In Theme Option you can insert Google Maps API key (requirement for all Google Maps since 22.06.2016)
- New: Added Greek, Canadian English, Turkish and Ukrainian languages to Google Maps Element
v2.73 June 23, 2016
- Fix: Woocommerce my-account pages
v2.72 June 16, 2016
- Added: Compatibility with Special Offers Plugin
- Update: Updated ajax return messages for contact form element
v2.71 June 9, 2016
- Update: Regenerated POT file for translations containing the newest text strings
- Fix: PHP error - Undefined var $parentTheme in AitUpgrader
- Improvement: Google Maps are loaded in the WP admin and on the frontend according to selected language
- Fix: Need for "double" save of Theme Options to invoke color/design changes is gone
- Update: Response notification when required fields for wp-mail are missing
v2.70 June 3, 2016
- Improvement: Skeleton and Theme Upgrader
- Fix: Package slug and compatibility with AIT Claim Listing
v2.69 June 3, 2016
- Updated: Widget Area element progressive page loading
- Fixed: Package name now accepts special symbols
- Fix: Woocommerce checkout page wasn't displaying image for paypal payment option when progressive loading was enabled
- Update: Added response notification for wp_mail ajax in contact form element. Now there is also a notification if the mail wont send.
- Improvement: Export only images which are in media library and all their sizes. This results in reduced size of exported content.
v2.68 May 26, 2016
- Fixed: Url param escaping for search filters
- Update: Updated return headers for contact owner ajax
- Fixed: Added admin capabilities for yoast seo plugin
- Fixed: Header map display on single detail page
- Added: Possibility to order Events in Event Element by Event's date (requires updated Ait Toolkit plugin)
- Fix: SEO element on 404 page (and other spcial pages) is working again
- Fix: Better compatibility with Object Cache plugins and WpLatte engine
v2.67 May 19, 2016
- Fix: WooCommerce Style fix
- Fix: Allow language inputs for text controls on Blog special page in Page Builder
- Fix: Do not display commnets element on frontend on these special pages 404, search, archive, wc_product, wc_shop
v2.66 May 13, 2016
- Update: Updated demo-content 
- Fix: Do not display comments element on irrelevant pages in Page Builder, such as 404, search page, etc.
- Fix: Post dates in Posts Element
- Fix: Responsive toggles display
- Fix: Woocommerce select display
- Fix: Dragging elements from/to columns in pagebuilder
- Fix: Problem with saving content in 2 Text Elements placed within the same Columns Element
v2.65 May 5, 2016
- Added: Email validation during registration of new users
- Fix: Clean up dead captcha files
- Fix: (Related only to all directory-type themes) Our AIT Shortcodes button in the editor can use even package users. There are no restrictions for that button (aka shortcodes generator) now
- Fix: Bug in Categories Widget with double title when categories are displayed as dropdown
- Fix: Disabled conflicting selectbox library on woocommerce pages
- Fix: Category option does not show "+ Add new category" text when user hasn't got the capabilities
v2.64 April 29, 2016
- Fix: Missing sidebars on frontend
v2.63 April 29, 2016
- Fix: Months translation of Events Pro posts in Events Pro Element, Archive and Category pages
- Fix: Fixed map input "NaN" value breaking map in administration
- Fix: Some edge cases in Import/Export processing were fixed
- Fix: Detect correct locale for cloned item label in Page Builder
- Fix: Special edge case whean footer area has title "Footer 1"
- Added: OrderBy Title option for posts element
- New: WooCommerce breadcrumbs with categories on shop pages
- New: UI indication for delete theme cache and images cache buttons when deleting was finished
- Update: demo content
v2.62 April 19, 2016
- Added: Item Extension plugin style
- Fix: datepicker time zones caused wrong time in admin inputs
- Update: Updated POT files
v2.61 April 12, 2016
- Updated: New theme implementation for Ait Get Directions plugin
- Fix: Some compatibility fixes for AIT plugins
v2.60 April 5, 2016
- Fix: Some compatibility fixes for upcoming WordPress 4.5
- Fix: Compatibility fixes for upcoming AIT Languages v2.1 plugin
v2.59 March 30, 2016
- Fix: RSS widget does not display 'h3' tags anymore
- Fix: jQuery Waypoint does not throw error anymore
- Fix: On special pages some elements with categories (e.g. advertisements spaces) didn't work correctly with translations
v2.58 March 16, 2016
- Fix: Quickfix for map input in the admin
- Update: New version of Slider Revolution - v5.2.2
v2.57 March 15, 2016
- Fix: Map input crashing javascript when no location is found
- Fix: Date input problem with different timezones
v2.56 March 8, 2016
- Update: Regenerated POT files
- Fix: Reset Layout Options functionality works again
- Tweak: CSS is now generating on "Theme/Page Builder Options" save instead on the frontend
v2.55 March 1, 2016
- Updatad: Escaping characters entered to the search preventing possible xss
- Added: Dependencies for modernizr js lib
v2.54 February 23, 2016
- Fixed: Item couldnt be trashed by single user
- Fixed: Items element item count condition when item reviews plugin is enabled
- Added: Page Title search on-off
- Update: Reduced number of DB queries about 59%
v2.53 February 4, 2016
- Update: All WooCommerce styles separated
- Update: WooCommerce default cart layout
- Fixed: Item search pagination break
- Updated: Item address javascript fix
- Fix: Official Revolution Slider, when you purchase it by yourself, not our custom bundled version, is supported by our theme framework (Page Builder)
- Fix: PHP error - redeclared class in WpLatte (occurred in Event Guide theme)
- Tweak: Compatibility tweaks for upcoming more performant AIT Toolkit plugin
v2.52 January 27, 2016
- Fix: Inline-block layout of social icons with names
- Update: Updated captcha validation for login widget
- Fix: Compatibility of comment form fields with WP 4.4 (Reverts the "comment" field position to below the other form fields.)
- Tweak: Minor internal tweaks of the framework
v2.51 January 15, 2016
- Fix: Undefined variable wp_version
v2.50 December 15, 2015
- Fix: Admin js tweaks
v2.49 December 9, 2015
- Fix: (Critical) Theme Options couldn't save changed values, there were still default values after page refresh
- Fix: Reset button on Default Layout admin page works correctly now
v2.48 December 9, 2015
- Fix: Blog page menu item highlighting, if blog is currently opened page
- Fix: Advanced search on directory themes when polylang is enabled
- Fix: PHP Notices in Shortcode Generator Modal Window
- Fix: Amongst some categories (e.g. Portfolios) there was incorectly listed language name from AIT Languages
v2.47 December 1, 2015
- Added: Contact owner form options to define the sender of email
- Fixed: Package item count when item trashed
- Fixed: Package event count when event trashed
- Fix: Corrected behaviour of WP custom queries (mostly in Elements) when some CPT is set as non translatable in AIT Languages settings
- Update: Font Awesome v4.5.0
v2.46 November 24, 2015
- Fix: Default list element styles were not applied in item detail content
- Fix: Embed URLs for YouTube and Vimeo videos were generated incorrectly resulting in not loading the videos
- Fix: Fixed all dates where they were displaying current date and time
- Fix: Issue with missing texts in widgets after updating to AIT Languages 2.0 is now fixed
- Fix: Fullscreen option for youtube video element
v2.45 November 18, 2015
- Added: Added default header to package options
v2.44 November 12, 2015
- Fixed: Package upgrade process failed to change package
v2.43 November 10, 2015
- Added: Added captcha validation for registration widget
- New: Google Street View in Google Map Element
- Update: Various updates for upcomming new AIT Languages 2.0 plugin
- Fix: Improved compatibility of Advertising Spaces Element vs. Ad blockers
v2.42 November 3, 2015
- Update: Updated author metabox display 
- Fixed: Stripe gateway user upgrade
v2.41 October 20, 2015
- Fix: Better blog entries footer info layout in responsive
- Fix: Some comment form inputs were overflowing in responsive
- Fix: When adblocker extension in a browser blocked Advertising Spaces Element whole web page was broken
- Added: Added streetview functionality to google maps element 
v2.40 October 13, 2015
- Added: Lost Password feature in Login Widget
- Added: Break-word in Page title for long words
- Update: Contact form element form submit button disabled while form submitting
- Fix: No more huge amount of old cache files (mainly old .css) in uploads/cache/ folder
- Fix: Some forgotten text are now included in POT file
v2.39 October 6, 2015
- Added: Package feature to enable / disable yoast seo plugin metabox on item detail
- Fixed: Removed "Login failed" notification on successful login
- Fixed: Fixed Items Element count for list layout
- Fixed: Changed zoom and street view map controls position, weren't clickable before
- Added: Header map dragging disabled while page loading
v2.38 September 29, 2015
- Added: Search input of Search Form element has now auto-grow feature
- Fix: Rating tooltip overflow in the end of page
- Updated: Admin author change feature
v2.37 September 22, 2015
- Fix: In responsive the first widget of sidebar was overflowing
- Updated: Register compatibility with wordpress 4.3.1
- Added: Frontend notification on login fail
- Fix: Page-title Item Reviews responsive
- Fix: Item listing stars rating responsive
- Added: Item author change functionality
- Fixed: Map input verification
- Updated: Ajax emails formatting
v2.36 September 16, 2015
- Fixed: Duplicate featured image for pages in page title
- Fixed: AIT Claim Listing plugin claim conditions
- Fixed: Stars rating overlap in responsive
- Fixed: Item detail social like buttons responsive
- Fixed: Single item contact owner mail form
- Update: Updated facebook element
- Update: Font Awesome v4.4.0
- Update: Framework compatibility with upcoming improved AIT Languages plugin
v2.35 September 8, 2015
- Updated: Package on/off option for comments
- Fix: Typo in variable name in jquery.portfolio.js
- Tweak: Theme Admin: if switched section contains map preview trigger resize to re-render map
- Update: Font Awesome icons v4.4.0
- Update: Updated condition to show / hide item description in services element
- Update: Updated google map element
- Update: Updated capabilities for ait-item cpt
v2.34 September 2, 2015
- Fix: Header map default position on location pages
- Added: Preparation for stripe payments plugin
v2.33 August 28, 2015
- Fix: Date format on Event single page
- Added: Support for updated ait claim listing plugin
- Fix: When Visual Editor is disabled in user settings, Text Element in Page Builder doesn't work.
v2.32 August 19, 2015
- Fix: Allow special characters in Member custom post type Title
- Fix: Video element - fixed some PHP errors
- Fix: Posts element - fixed some PHP errors
- Fix: Added Sender parameter in Contact Form - some hostings didn't send emails from Contact Form
v2.31 August 11, 2015
- Fix: 'Notice: Array to string conversion'
- Fix: Missing some text elements on non-english WP installs after demo content import
- Fix: PHP notice on 404 page
- Fix: One letter of text string displayed in metabox text fields
- Update: Removed "Dev mode:" menu in Admin Bar and dev mode is disabled
- Update: Updated javascript for content element on woocommerce pages
v2.30 July 21, 2015
- Fix: Design on wp-activate.php page was broken
- Fix: Move "Languages" menu item back under "Theme Admin" item
- Fix: When datepicker bundled with WP was used by some plugins (eg. Easy Reservations) that calendar was displayed in zh-TW language
v2.29 July 14, 2015
- Fix: Datetime picker in admin was not working properly in Firefox
- Added: Support for Ait Paypal Subscriptions plugin
v2.28 July 7, 2015
- Update: Improved compatibility with recent stand-alone AIT Languages plugin - this plugin is no more required and pre-packed with the theme, so there is no need to display "install required plugin" admin notice
v2.27 July 1, 2015
- Fixed: featured items are pushed on top positions of category and location pages
- New: AIT Languages plugin is no more pre-packed with theme. And also all translations from theme are moved to AIT Languages plugin. Theme package has smaller size in MB. Just update the AIT Languages plugin and the theme and everthing will work as previous.
- Update: Minimum requirements for our themes and plugins are PHP 5.3.1 and WordPress 4.0. It's time to use modern and secure technologies.
- Fix: Datepicker on the backend and frontend is translated properly now
v2.26 June 9, 2015
- Added: Archive page for ait-item cpt
- Update: Updated all translations - translated some new strings
- New: Added new Ukrainian (uk) translation
- Fix: Fixed login screen tooltip on logo - it displays correctly text from "Theme Options -> Admin Branding -> Login Screen Logo Tooltip"
- Fix: Load Facebook Likebox in current language
- Fix: Woocommerce product review form colorbox height
- Fix: Woocommerce product variations form selects clear
v2.25 June 2, 2015
- Fixed: possibility to enable/disable streetview scrolling on mobile devices
- Added: option to specify header resources button link for not logged in user
- Tweak: Updated portfolio colorbox widths
- Fix: Fixed responsive Toggles (double text in selected tab)
v2.24 May 26, 2015
- Fixed: Images displayed twice in portfolio colorbox with excerpt turned on
- Updated: wp_mail headers
- Updated: Ajax mail reply-to headers (Contact Form element)
- Updated: YouTube video embedding (Portfolio element)
v2.23 May 21, 2015
- Fixed: Header Map element - advanced settings were not taking effect
v2.22 May 19, 2015
- Fixed: Featured items are pushed on top positions of search result
- Fixed: Widget Login and Register - on certain resolution login link could not be clickable
- Updated: WooCommerce styles and responsive
- Updated: TGM Plugin Activation class v2.4.2 - security update
- Updated: JavaScript datetime picker compatibility for Firefox (Countdown element)
- Updated: Email notification data
v2.21 May 12, 2015
- Added: Styles for review submit button in sending state
- Added: New 'AIT Updater' plugin for automatic updates of AIT themes and plugins
- Update: Time picker available for Count Down element
- Added: 4 new social icons for Font Awesome
- Fixed: Made "Activate map" button text translatable right after page load
- Updated: Featured items settings
- Fixed: Special pages for category / location in page builder
- Updated: Item on default coordinates 1:1 does not show on map
v2.20 May 5, 2015
- Fixed: WP SEO by Yoast compatibility
- Update: Woocommerce 2.3.8 compatibility
- Fixed: empty url in css 'background' property caused longer website load
- Updated: Revolution slider 4.6.92
- Added: Featured categories
- Updated: Item display on map with no gps
v2.19 April 28, 2015
- Added: Better responsive in item detail gallery and rating link in item list layout
- Fixed: Woocommerce prevented non-admin users to access easyadmin
- Fixed: Paypal plugin integration - checkout price, title, description
- Fixed: Wp Query optimization for items element
- Update: Updated all languages
v2.18 April 23, 2015
- Fixed: AIT plugins are not activated on first theme install (problem with updated TGM-Plugin-Activation library)
v2.17 April 22, 2015
- Important security fix
v2.16 April 21, 2015
- Updated: Beter results with advanced filters plugin
- Updated: Features section expanded with advanced filters
- Updated: Taxonomy items and locations advanced filters support
v2.15 April 15, 2015
- Fixed: Advanced filters search results count
- Fixed: Map click on touch devices
v2.14 April 14, 2015
- Added: Better responsive in item detail address information
- Fixed: Compatibility with uppercase extension of assets - changed to lowercase
- Fixed: Account upgrade bug
- Added: Support for advanced filtering plugin
v2.13 April 8, 2015
- Fixed: Unescaped html tags on search page
- Fixed: WooCommerce - shortcode's Add to Cart button, cart layout
- Fix: Content Import - Optimization of fetching attachments from remote location
v2.12 March 31, 2015
- Fixed: Call the phone number on mobile devices
- Fixed: Redundant closing div in image header type layout causing clipped menu
- Added: Item Header type in package capabilities
- Added: Header Image align options for standard Pages, Category/Location pages and Item pages
- Fix: WordPress 4.2 compatibility with new handling of shared terms - implemented split_shared_term hook
- New: font awesome icons v4.3
- Fixed: Images with caption are not loading
v2.11 March 19, 2015
- Updated: Item custom fields feature disabled
v2.10 March 19, 2015
- Fixed: Item detial not showing on localhost
- Fixed: Adding image or Fontawesome icon from select as Social Icon for Item
v2.9 March 17, 2015
- Fixed: Carousel JS for Job Offers element
- Updated: Responsive menu
- Added: Category and location seo support
- Added: Job offers translatable date
- Added: Data validation for javascript illegal characters in map
- Fixed: Frontend registration notification in default (english) language
- Added: Item custom fields support
- Added: Social icons select option
v2.8 March 10, 2015
- Fixed: categories, locations and search results pages display Excerpt of item if is filled in admin
- Fixed: search results order by rating
- Added: order by rating on category and location pages
- Fixed: menu on iphone
- Added: seo keywords for category and location pages
v2.7 March 10, 2015
- Added: Multiple phone numbers for each Item
- Fixed: PHP Warning if tried to display empty item features
- Added: Custom styles for Get Directions plugin
- Added: Ability select if Register or Login tab of "Login Widget" appear first after page load
- Added: Packages in registration widget are ordered according to order of packages in Theme Options
- Added: validation to map input for latitude and longitude values
- Fixed: typography settings remember selected option on page refresh
- Fixed: red color for new created counter element
- Updated all language files (mo/po files)
v2.6 February 27, 2015
- Fixed: Hide opening hours
- Fixed: Woocommerce product search
- Fixed: Woocommerce 2.3.5 compatibility
- Added: Greek translation
- Fixed: compatibility of our AIT Languages plugin with WordPress SEO by Yoast plugin
- Fixed: Search results display featured items on top position
- Added: Newest Items widget
v2.5 February 12, 2015
- Added: Item telephone number dialing
- Added: Header map ability to show telephone number of item in infobox
- Added: Web Link Label field on Item Edit page to display text label instead full url of business website
- Added: Ability hide empty contact information on Item detail pages and hide GPS information from Theme Options
- Added: Ability add nofollow attribute for Item website link
- Fixed: Maximum zoom of map with one marker displayed
- Fixed: Address special characters escaping
- Added: Ability to upgrade account from profile
- Added: Rich Snippet support for reviews
v2.4 January 27, 2015
- Fixed: Narrow layout Google Map overflow
- Fixed: Comment form labels overflow
- Fixed: Menu display on mobile devices
v2.3 January 25, 2015
- Fixed: iOs buttons issues
- Fixed: Job Offer email link on detail page
- Added: Optional checkbox for terms and conditions in registration widget
v2.2 January 14, 2015
- Fixed: Products price text overflow
- Added: Romanian language
- Updated: Revolution Slider to v4.6.5
- Updated: New twitter icons
- Updated: Packages Manager
- Updated: Registration/Login Widget
- Fixed: Item quick edit bugs
- Updated: Pagination display
v2.1 December 17, 2014
- Added: support for wp-signup.php. Prior to this additional support, design of that page was broken
- Fixed: Google Maps are now translated according to your frontend page language in which is page viewed
v2.0 December 10, 2014
- Added: Brazilian Portuguese translation
- Added: Albanian translation (partly translated)
- Added: Accounts - Packages Support 
- Added: Bank transfer gateway
- Added: Payment Gateways Support available through AIT Payment Gateways plugin
- Added: Reviews Support available through AIT Item Ratings plugin
- Added: EasyAdmin Support available through AIT Easy Admin plugin
- Added: Import & Export content support through AIT Import & Export Plugin
- Updated: Login Widget with Package and Payments Type
- Feature: Compatible with upcoming WordPress 4.1
v1.5 November 25, 2014
- Updated: hentry class on article
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.4 November 24, 2014
- Display/hide opening hours at all using button switcher in Opening Hours section
- Allow to load "portal" functions files from child theme if they exist there, otherwise they'll beloaded from parent theme
- Added: Google Fonts in typography
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.3 November 4, 2014
- Updated demo-content
- Added activate/deactivate map button for header-map element
- Do not display HTML in tagline
- Fixed css for "Taxonomy List Element"
- All other changes related to framework are now in framework-changelog.txt file
v1.2 October 13, 2014
- Updated: Header map element
- Added: Streetview control in map input
- Updated: Search element and search results page
- Added: Social icons to single item
v1.1 September 25, 2014
- Updated: woocommerce templates
- Added: Google rich snippet support
- Added: Directory items widget
v1.0 September 12, 2014
- Theme Released

Ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

Πρώτο πολλαπλών γλωσσών WordPress θέματα με ολοκληρωμένο πολύγλωσσο σύστημα και γλώσσα μετάφρασεις. Μπορείτε να έχετε τον ιστοχώρο σας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή να δημιουργήσετε ένα πολύγλωσσο δικτυακό τόπο σε πολλές γλώσσες. Θέμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το κουτί. Τα πάντα είναι ήδη μεταφρασμένα. Απλά πληκτρολογήστε το περιεχόμενο στη γλώσσα σας και είναι έτοιμο.

Φορτώνει…

Ανταποκρινόμενη Σχεδίαση

Το θέμα WordPress είναι 100% ανταποκρινόμενο και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συσκευές. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν online χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητό υπολογιστή και σταθερή μονάδα. Ολόκληρη η ιστοσελίδα θα προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης αυτόματα. Το θέμα εξετάστηκε σε πολλά διαφορετικά σύγχρονα και επίσης παλαιότερα τηλέφωνα και tablet, όπως το iPhone, iPad και Android και Windows συσκευές.

Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές

image

Στοιχεία που αποτελούν το Site καταλόγου

Στοιχεία της ιστοσελίδας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά σας όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη. Μπορείτε να προκαθορίσετε ρυθμίσεις στην ενότητα "προεπιλογή" διάταξη "και να τις χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Πληροφορίες που θα ορίσετε στους προσαρμοσμένους τύποι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εύκολα σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

Επικεφαλίδα

Η επικεφαλίδα παρέχεται με μια γρήγορη λειτουργία για χρήστες ή admin για να προσθέσουν ένα νέο στοιχείο. < br / > περιέχει επίσης μια αρίθμηση όλων των απαριθμημένων στοιχείων.

Χάρτης & Αναζήτηση

Το κύριο χαρακτηριστικό του οποιοδήποτε θέματος καταλόγου. Ο χάρτης δείχνει με καρφίτσες όλα τα αντικείμενα του καταλόγου με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που εμφανίζονται κάνοντας κλικ σε αυτό.

Σχεδιάσαμε επίσης μια μπάρα αναζήτησης πολυ πιο ενδιαφέρον για τους χρήστες με μια νέα νέα προσέγγιση, αλλά συνεχίζουμε να παρέχουμε ακόμα μια κλασική αναζήτηση για τους συντηρητικους.

Geolocation είναι ένα σίγουρο πράγμα.

Προτεινόμενα στοιχεία

Με στοιχείο αντικειμένων μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες ως προτεινόμενες. < br / > Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στην επόμενη έκδοση όπου ο admin θα μπορούσε να καθορίσει ποια στοιχεία θα πρέπει να εμφανίζονται με ένα μικρό ποσό που θα πληρώσει ο χρήστης. Παρέχει πιο προηγμένη προβολή της επιχείρησης.

Λίστα ταξινόμησης

Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος της ιστοσελίδας του καταλόγου. Στοιχείο ταξινόμησης λίστας δείχνει την κατηγορία και τον τόπο καταχώρισής. Και τα δύο ή χωριστά σε οποιαδήποτε σελίδα.

Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε εικόνα για κάθε κατηγορία ή τοποθεσία τις υποκατηγορίες και τις περιγραφές τους.

Είσοδος & Εγγραφή Widget

Πολύ απλό. Αλλά το widget δεν πρέπει να είναι μόνο στην πλαϊνή μπάρα. Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο με στοιχείο εμβαδού Widget.

υπάρχουν επίσης πακέτα εγγραφής και πληρωμένοι λογαριασμοί για τους χρήστες.

Πληροφορίες Στοιχείων

Αυτό το πανό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των στοιχείων, τις κατηγορίες και τις τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων.

Στην επόμενη έκδοση θα υπάρχει επίσης αρίθμηση όλων των στοιχείων κριτικής.

Είδη Στοιχείων

Επιτέλους μπορούμε να δείξουμε τα στοιχεία. Κατηγοριοποιημένα, με οποιαδήποτε σειρά, ακόμα και τυχαία. Μπορείτε να τα δείτε σε οποιαδήποτε σελίδα ως λίστα, πλέγμα ή σε καρουσέλ.

Υποσέλιδο Widgets

Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το υποσέλιδο περιοχής στηλών widget , να αλλάξετε χρώμα, να προσθέσετε μήνυμά πνευματικών δικαιωμάτων και ακόμη και κάνετε copy&paste τον κώδικα javascript μέσω θέματος admin.

Αναζήτηση & Αποτελέσματα

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί, κατηγορία και τοποθεσία. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την geolocation και την ακτίνα αναζήτησης γύρω από τη θέση σας. Υποστηρίζουμε 2 μονάδες, χιλιόμετρα και μίλια. Υπάρχουν 2 τύποι γραμμές αναζήτησης, κλασική και με τα πεδία που σχηματίζονται ως πρόταση. Το αποτέλεσμα δείχνει τα στοιχεία που ταιριάζουν στη λίστα με τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων από την καταμέτρηση, ημερομηνία και acsending ή φθίνουσα σειρά.

Κατηγορίες & Τοποθεσίες

Στοιχεία ταξινομούνται σε κατηγορίες και τοποθεσίες. Μπορείτε να έχετε όσες κατηγορίες, καθώς και υποκατηγορίες Θέλετε. Μπορείτε να τις ορίσετε οποιοδήποτε εικονίδιο, εικονίδιο χάρτη και περιγραφή. Τοποθεσίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Στην διαχείρηση, μπορείτε να ορίσετε μια αρίθμηση στηλών. Η λεπτομέρεια κατηγορίας μπορεί να έχει 3 τύπους της κεφαλίδας: Χάρτη, εικόνα ή τίποτα.

automotive business education food health it shop sport travellocation

Είδος Στοιχείοτ & Λεπτομέρεια

Με αυτό το στοιχείο μπορείτε να εμφανίσετε στοιχεία σε οποιαδήποτε σελίδα. Μπορούν να παρουσιαστούν ως λίστα ή πλέγμα και καρουσέλ. Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία ή ορισμένη κατηγορία. Στις ρυθμίσεις του στοιχείου, είστε σε θέση να καθορίσετε, τίτλο, περιγραφή, κατηγορίες, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας και προσαρμοσμένη λίστα χαρακτηριστικών. Στην επόμενη έκδοση θα υπάρξει περισσότερο προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

Θέμα γεμάτο από Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να δείτε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

Περιλαμβάνονται ήδη στο θέμα

Απευθείας από την συσκευασία

 • Λογαριασμοί

  Οι διαχειρηστές θα έχουν περισσότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο του χρήστη. Για παράδειγμα, ρυθμίσεις για το όριο των στοιχείων που ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, τιμή και λήξη, τη δυνατότητα να ανανεώσει τη ληξιπρόθεσμη συνδρομή, να ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαδικασία έγκρισης, η δυνατότητα να ορίσει τα επιλεγμένα στοιχεία.

 • Google Rich Snippets

  Τα αποσπάσματα είναι οι γραμμές κειμένου που εμφανίζονται κάτω από κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης που έχουν σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες μια αίσθηση για αυτό που είναι στην σελίδα και γιατί είναι σχετικά με την αναζήτηση τους.

 • Στοιχεία Widget

  Εμφάνιση Καταλόγου Στοιχείων στην πλαϊνή μπάρα μέσω Widget.

Επεκτάσιμη με Plugins

Διαθέσιμο προς αγορά

 • Κριτικές

  Δυνατότητα για τους χρήστες να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν αναφερόμενο περιεχόμενο. Αξιολόγηση Star θα περιλαμβάνεται στα στοιχεία. Κάθε κατηγορία θα έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης.

 • Easy Admin

  Το plugin παρέχει την ευκολότερη διαχείριση για το χρήστη. Ο τρόπος για να προσθέσετε στοιχεία και η διαχείριση των λογαριασμών τους.

 • Εισαγωγή & Εξαγωγή Plugin

  Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής του περιεχομένου της τοποθεσίας με ευκολία.

 • Πύλες πληρωμής

  Ως διαχειρηστής, είστε σε θέση να ρυθμίσετε πολλαπλές τιμές για εγγραφή λογαριασμού. Αυτό το plugin θα καταφέρει να αποδεχθεί πληρωμή μέσω ολοκληρωμένων πυλών, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε με το θέμα μόνοι σας.

 • Μετανάστευση από Ευρετήριο Καταλόγου και Επιχειρήσεων

  Plugin μετανάστευσης των προηγούμενων και πιο επιτυχημέννων θεμάτων καταλόγου.

 • Get Directions

  Αυτό το plugin θα προσθέσει τη δυνατότητα για πιο ευφυές αναζήτηση, όπου θα μπορείτε να ορίσετε σημεία Α και Β και θα εμφανίζονται στο χάρτη επιθυμητό περιεχόμενο με πληροφορίες πλοήγησης.

 • Διεκδίκηση Καταχώρησης

  Αν ο διαχειρηστής απαριθμεί τις επιχειρήσεις που δεν του ανήκουν, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να αναλάβει τον έλεγχο της διοίκησης της παρουσίασής του στην περιοχή.

Δυνατότητα επέκτασης από Plugins

Φορτώνει…

Ποιός το έκανε να συμβεί;

Αυτό το στοιχείο δημιουργήθηκε, αναπτυχθήκε και ετοιμάστηκε για σας από την παρακάτω ομάδα μεγάλων σχεδιαστών και προγραμματιστών:

Peter

Peter

Θέση: Σχεδιαστής & Front-end Προγραμματιστής
Patrik

Patrik

Θέση: Προγραμματιστής
Jaro

Jaro

Θέση: Προγραμματιστής
Ivan

Ivan

Τεκμηρίωση

Και ακόμα περισσότερα καταπληκτικά χαρακτηριστικά

Κάθε θέμα περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα του. Πέρα από αυτό θα λαμβάνετε όλα τα καταπληκτικά πρότυπο και χαρακτηριστικά επιχειρησιακών γνωρισμάτων που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα σας. Ρίξτε μια ματιά παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοναδικό Επιχειρησιακό Στοιχεία

Τα ακόλουθα Business Elements είναι διαθέσιμα για σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μόνο theme ή να γίνετε μέλος. Αυτά τα καθολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι πολύ χρήσιμα για προσωπικές και εταιρικές ιστοσελίδες.

icon

Λίστα Ταξινόμησης

icon

Πληροφορίες στοιχείων

icon

Στοιχεία

icon

Χώροι προβολής

icon

Στήλες

icon

Σχόλια

icon

Φόρμα Επικοινωνίας

icon

Αντίστροφη μέτρηση

icon

Μετρητές

icon

Easy Slider

icon

Εκδηλώσεις

icon

Facebook

icon

FAQs

icon

Χάρτες Google

icon

Προσφορά Εργασίας

icon

Μέλη

icon

Mixcloud

icon

Ώρες λειτουργίας

icon

Τίτλος σελίδας

icon

Συνεργάτες

icon

Χαρτοφυλάκιο

icon

Άρθρα

icon

Πίνακας Τιμών

icon

Προϊόντα

icon

Revolution Slider

icon

Κανόνας

icon

Υπηρεσίες

icon

Χάρτης ιστοσελίδας

icon

SoundCloud

icon

Μαρτυρίες

icon

Κείμενο

icon

Διακόπτες

icon

Twitter

icon

Βίντεο

icon

Περιοχή widget

Όα τα θέματα είναι Responsive και λειτουργεί τέλεια σε κινητές συσκευές. Όλα τα θέματα μας έρχονται με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. Πίνακα διαχειρηση & Κατασκευαστής σελίδας είναι πλήρως μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες. Όλα τα θέματα υποστηρίζουν επίσης το WooCommerce plugin.

Περισσότερες λεπτομέρειες Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα χαρακτηριστικά

Εμπίστευση από καταπληκτικούς ανθρώπους

Χτίζουμε WordPress θέματα από το 2008. Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για τα θέματα και μετά την υποστήριξη αγοράς.

Φορτώνει…

Έχετε μια προ-πώληση ερώτηση ή πρόταση;

Αισθανθείτε ελεύθεροι να μας γράψτε το σχόλιό σας.

Σχόλια (2)

 1. Makis Dimi

  Is there an option at the catalogue to list for first some feutured business, in the order i decide, and then al; the rest in an alphabetical way?
  Is there the option to make these 2 difrent types of taxonomy -for example paid the feutured and free the rest- to have some optical diference at hte apearence of the catalogue?

  1. Zlatko

   Hello Makis,
   thanks for asking and interesting in City Guide directory theme. We are sorry, there is no such an option nor functionality available by default. Regarding taxonomy menu, please have a look for the detailed info at: https://www.ait-themes.club/doc/taxonomy-menu/
   In addition:
   We are sorry, we don’t offer any additional services related to websites of themes users except the following ones: https://www.ait-themes.club/services/ . In general, support covers mainly finding of solutions for problems in theme and help users use the product, if there is a bug we’ll fix it as soon as possible. Unfortunately we are not capable working on user’s custom websites. But we have created and keep working on adding knowledge base, please kindly have a look at: https://www.ait-themes.club/knowledgebase/
   Secondly, i would advise you to contact an experienced wordpress developer/designer who will help you to create unique web site, for example at some market place like “fiverr.com”

   Thanks for understanding.
   Best regards!
   Zlatko

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your comments help us to improve our products and services so we keep recording them. We use the comment also for future reference. For further details please see our privacy policy

Άλλα WordPress Θέματα από το Χαρτοφυλάκιό μας

Pre-sale Questions