Taksonomia lokalizacji postów

Posty Taksonomia lokalizacji jest dostępna dla domyślnych postów na blogu WordPress, każdy post na blogu można przypisać do jednej lub więcej lokalizacji.
Aby dodać nową lub znaleźć utworzoną lokalizację, przejdź do Posty > Lokalizacje za pomocą głównego menu WordPress.

Dla każdej Lokacji można zdefiniować nazwę (tytuł), rodzic Lokacji, jeśli tworzysz hierarchię Lokacji nadrzędny-podrzędny, a także tekst opisu, który w skrócie może powiedzieć więcej o tworzonej Lokacji.

Utworzone lokalizacje są dostępne w tyse Blok formularza wyszukiwania postów aby przeszukiwać posty według określonej lokalizacji.