Οροι χρήσης

Ορισμοί

 1. Η "Εταιρεία" είναι η Affinity Information Technology, sro (LTD). Η εγγεγραμμένη του διεύθυνση είναι Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Σλοβακία. Αριθμός μητρώου εταιρείας: 44169990, εγγεγραμμένος στο Business Register of Commerce Court Košice I, Section Ltd. (Sro), ένθετο αρ. 21822/V. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας για ερωτήσεις προπώλησης είναι info@ait-themes.club.
 2. Η «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.ait-themes.club
 3. Το "Θέμα" είναι το πρότυπο ιστού που αναπτύχθηκε από την Εταιρεία και βρίσκεται στην ιστοσελίδα με σκοπό την πώλησή του.
 4. Το "Plugin" είναι το πρόσθετο web που αναπτύχθηκε από την Εταιρεία και βρίσκεται στην ιστοσελίδα με σκοπό να το πουλήσει.
 5. "Πελάτης" είναι ένα άτομο που εγγράφηκε στην Ιστοσελίδα και πλήρωσε για ορισμένα από τα πακέτα Υπηρεσιών.

Πακέτα υπηρεσιών

Η Εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα πακέτα Υπηρεσιών στους πελάτες της, μαζί με περιγραφή των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτά.

Premium Μηνιαίο

 • Θέμα Citadela
 • Πρόσθετο Citadela Pro
 • Πρόσθετο Citadela Listing
 • Διατάξεις εκκίνησης
 • 1 άδεια ιστοσελίδας
 • Άδεια χρήσης 1 μήνα
 • 1 μήνας πρόσβαση σε ενημερώσεις
 • 1 μήνας πρόσβαση στην υποστήριξη

Premium Single

 • Θέμα Citadela
 • Πρόσθετο Citadela Pro
 • Πρόσθετο Citadela Listing
 • Διατάξεις εκκίνησης
 • 1 άδεια ιστοσελίδας
 • Άδεια χρήσης 1 έτους
 • 1 έτος πρόσβαση σε ενημερώσεις
 • 1 έτος πρόσβαση στην υποστήριξη

Premium Multi

 • Θέμα Citadela
 • Πρόσθετο Citadela Pro
 • Πρόσθετο Citadela Listing
 • Διατάξεις εκκίνησης
 • Απεριόριστη άδεια ιστοτόπων
 • Άδεια χρήσης 1 έτους
 • 1 έτος πρόσβαση σε ενημερώσεις
 • 1 έτος πρόσβαση στην υποστήριξη

Agency Single

 • Θέμα Citadela
 • Πρόσθετο Citadela Pro
 • Πρόσθετο Citadela Listing
 • Διατάξεις εκκίνησης
 • 1 άδεια ιστοσελίδας
 • Άδεια χρήσης εφ' όρου ζωής
 • Δια βίου πρόσβαση σε ενημερώσεις
 • 1 έτος πρόσβαση στην υποστήριξη

1ΤΡ4Τ

 • Θέμα Citadela
 • Πρόσθετο Citadela Pro
 • Πρόσθετο Citadela Listing
 • Διατάξεις εκκίνησης
 • Απεριόριστη άδεια ιστοτόπων
 • Άδεια χρήσης εφ' όρου ζωής
 • Δια βίου πρόσβαση σε ενημερώσεις
 • 1 έτος πρόσβαση στην υποστήριξη

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Υπόχρεος για καταβολή ΦΠΑ είναι το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία (σύμφωνα με τα άρθρα 193 έως 196 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/ 138/ΕΚ της 19ης Δεκεμβρίου 2006). Ο ΦΠΑ προστίθεται στην τιμή του πακέτου Υπηρεσιών σύμφωνα με τον αντίστοιχο Νόμο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, εάν ένας Πελάτης είναι εγγεγραμμένος ως υπόχρεος ΦΠΑ και παρέχει στην Εταιρεία έναν σωστό ΑΦΜ. Ο ΦΠΑ διέπεται από νόμους της Σλοβακικής Δημοκρατίας και από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Εγγραφή και πληρωμή

 1. Εάν ένας Πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα πακέτα Υπηρεσίας, πρέπει να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα.
 2. Κατά την εγγραφή του ο Πελάτης υποβάλλει τα ζητούμενα δεδομένα όπως: διεύθυνση email (χρησιμοποιείται ως σύνδεση), κωδικό πρόσβασης, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση εταιρείας, χώρα, Αριθμός εγγραφής εταιρείας και εάν ο Πελάτης είναι υπόχρεος ΦΠΑ, επίσης τον ΑΦΜ του και είναι ζήτησαν να πληρώσουν το τίμημα του πακέτου Υπηρεσίας που επέλεξαν. Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να εξοικειωθεί και να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσε.
 3. Τα πακέτα υπηρεσιών πληρώνονται απευθείας μέσω Braintree, Stripe ή PayPal.
 4. Τα στοιχεία πληρωμής, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, δεν αποστέλλονται ούτε αποθηκεύονται σε κανένα διακομιστή της Εταιρείας.
 5. Μετά την πληρωμή του πακέτου Υπηρεσίας, ενεργοποιούνται τα στοιχεία σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης του Πελάτη, επιτρέποντάς του να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα και να κατεβάσει θέματα.
 6. Ο Πελάτης συμφωνεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 7. Τα θέματα και τα πρόσθετα κυκλοφορούν κάτω από το Δημόσια άδεια GNU έκδοση 3.0 (GPL).

Αναβάθμιση σε Πακέτο Ανώτερων Υπηρεσιών

 1. Ο Πελάτης δικαιούται να αναβαθμίσει σε υψηλότερη Συνδρομή εντός 30 ημερών από την αρχική ημερομηνία αγοράς.
 2. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται αφού συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα και μετά την πληρωμή του Πελάτη της τιμής αναβάθμισης που καθορίζεται στον ιστότοπο.
 3. Η πληρωμή για μια τέτοια αναβάθμιση σε πακέτο υψηλότερης υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω Braintree, Stripe ή PayPal.
 4. Η ισχύς του πακέτου ανώτερης εξυπηρέτησης είναι ίδια με την εγκυρότητα του αρχικού πακέτου Εξυπηρέτησης πελατών.

Ανανέωση ισχύος του πακέτου Υπηρεσίας

 1. Η περίοδος ισχύος κάθε πακέτου Υπηρεσίας εξαρτάται από το πακέτο που αγοράσατε.
 2. Πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του πακέτου Υπηρεσιών, ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένου email.
 3. Εάν ένας Πελάτης ενδιαφέρεται για την ανανέωση της ισχύος του πακέτου Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος να ανανεώσει την εγκυρότητα του πακέτου Υπηρεσιών αφού συνδεθεί στον Ιστότοπο.
 4. Εάν ένας Πελάτης συμφωνήσει, τα Πακέτα Υπηρεσιών ανανεώνονται αυτόματα μέσω Braintree, Stripe ή PayPal.

Δοκιμαστική και επιστροφή χρημάτων

 1. Ο πελάτης δικαιούται να δοκιμάσει όλες τις δυνατότητες για δωρεάν πριν από την αγορά.
 2. Εάν ένας Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το πακέτο Υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία.
 3. Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων μπορεί να εφαρμοστεί από τον Πελάτη μόνο εντός 30 ημερών από την ημέρα της εγγραφής του και της πρώτης αγοράς του θέματος.
 4. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω ακολουθώντας το url.
 5. Η εταιρεία έχει 30 ημέρες για να επεξεργαστεί το αίτημα επιστροφής χρημάτων.
 6. Μόλις επιστραφούν τα χρήματα, η πρόσβαση του Πελάτη στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασής του ακυρώνεται και η άδεια χρήσης του Πελάτη για χρήση θεμάτων, προσθηκών και κλειδιών API τερματίζεται.

Τεχνική υποστήριξη

 1. Κάθε πακέτο Υπηρεσιών περιέχει τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Εταιρεία υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.
 2. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
 3. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει υποστήριξη κατάλληλων ιδιοτήτων και λειτουργικότητας θέματος.
 4. Η τεχνική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει: γενική υποστήριξη και ρύθμιση λειτουργικότητας του WordPress, βοήθεια με τροποποιήσεις και προσαρμογές θέματος, ρύθμιση προσθηκών τρίτων και διασφάλιση συμβατότητας, επέκταση προεπιλεγμένων χαρακτηριστικών θεμάτων και λύσεις για λειτουργικότητα που δεν παρουσιάζεται στο θέμα.
 5. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Κλειδιά API

 1. Ο πελάτης με έγκυρο πακέτο υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει το κλειδί API για κάθε ιστότοπο στον οποίο χρησιμοποιεί Προϊόντα. Το πακέτο Inactive Service απενεργοποιεί αυτόματα όλα τα συσχετισμένα κλειδιά API.
 2. Απαγορεύεται η μεταπώληση, η αναδιανομή, η αναπαραγωγή ή η κοινή χρήση κλειδιών API. Η παράβαση θα οδηγήσει σε άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού πελατών χωρίς αποζημίωση επιστροφής χρημάτων.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τροποποιεί ή/και μεταφέρει το θέμα ή το πρόσθετο όπως επιτρέπεται παραπάνω, θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε γενικής, ειδικής, παρεπόμενης ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του θέματος ή της προσθήκης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, απώλειας δεδομένων ή δεδομένων που καθίστανται ανακριβή ή απωλειών που υπέστησαν εσείς ή τρίτα μέρη ή αδυναμία λειτουργίας του θέματος ή της προσθήκης με οποιοδήποτε άλλα θέματα ή πρόσθετα), ακόμη και αν ο κάτοχος ή άλλο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Άδεια GPL

Όλα τα θέματα και τα πρόσθετα που είναι διαθέσιμα για λήψη στον ιστότοπο έχουν άδεια χρήσης GPL έκδοση 3 ή νεότερη έκδοση.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης.