Blok formularza wyszukiwania postów

Formularz wyszukiwania umożliwia odwiedzającym wyszukiwanie postów na blogu według zdefiniowanego słowa kluczowego, kategorii lub lokalizacji.
Wyniki wyszukiwania po przesłaniu formularza są wyświetlane na stronie Specjalna strona wyników wyszukiwania postów.

Blokuj ustawienia na pasku narzędzi

W prawym pasku narzędzi bloku można zdefiniować wyrównanie formatki do lewej, do środka, do prawej strony lub wyrównać do dostępnej szerokości.

Zablokuj ustawienia na pasku bocznym

Ustawienia formularza

  • ukryj wprowadzanie lokalizacji, aby umożliwić odwiedzającym wyszukiwanie tylko przy użyciu słowa kluczowego i kategorii postów

Ustawienia granicy

Można dostosować:

  • wybierz szerokość obramowania, dostępne są opcje cienkie, grube lub bez obramowania
  • kolor granic
  • promień granicy

Ustawienia cienia

Dostosuj cień pod formularzem. Ustaw brak cienia, domyślny cień lub cień ze zdefiniowanym niestandardowym kolorem i innymi parametrami cienia.