Post Locatie taxonomie

Posts Location taxonomy is available for default WordPress blog Posts, each blog post can be assigned to one or more Locations.
To add new or find your created Location navigate to Posts > Locations via the main WordPress menu.

Voor elke locatie kan de naam (titel) worden gedefinieerd, de ouder van de locatie als je een ouder-kind hiërarchie van locaties maakt, en ook een beschrijvingstekst die in het kort meer kan vertellen over de aangemaakte locatie.

Created locations are available in the Posts Search Form block to search through posts by specified Location.