Konum taksonomisini yayınla

Gönderi Konum sınıflandırması, varsayılan WordPress blog Gönderileri için kullanılabilir, her blog gönderisi bir veya daha fazla Konuma atanabilir.
Yeni eklemek veya oluşturduğunuz Konumu bulmak için ana WordPress menüsünden Gönderiler > Konumlar'a gidin.

Her Konum için, Konumların üst-alt hiyerarşisini oluşturuyorsanız, Konum'un adı (unvanı), ebeveyni ve kısaca oluşturulan Konum hakkında daha fazla bilgi verebilecek açıklama metni tanımlanabilir.

Oluşturulan konumlar şu adreste mevcuttur:e Gönderi Arama Formu bloğu belirtilen Konuma göre gönderiler arasında arama yapmak için.