Infobalk instellingen

Infobalk kan worden gebruikt om een melding op je website weer te geven. Meestal gebruikt om cookie-informatie weer te geven. De Infobalk wordt getoond aan alle nieuwe bezoekers op je website. Zodra ze op de knop klikken om de infobalk te verbergen, wordt deze voor hen verborgen gedurende een aantal dagen dat is gedefinieerd in de instelling Cookie Expiration.

Er zijn instellingen beschikbaar:

 • positie van de Infobalk, deze kan boven of onder aan het scherm worden weergegeven,
 • Meldingsbericht kan html bevatten om bezoekers door te linken naar een pagina met meer informatie over het getoonde bericht,
 • Zodra u Knoptekst invult, wordt in de Infobalk een knop weergegeven waarmee u de balk kunt verbergen, anders wordt een eenvoudige X op de balk weergegeven om deze te sluiten.

Verlopen Cookie

De optie voor het verlopen van cookies bepaalt het aantal dagen dat de cookie wordt opgeslagen in de browser van bezoekers en Infobar voor hen verborgen blijft.
Er zijn drie verschillende situaties waarin de balk zich gedraagt, afhankelijk van de waarde die is opgeslagen in de Cookie Expiration-invoer:

 • Cookie Vervaldatum is gelijk aan 0 (nul)
  De infobalk wordt altijd geopend voor alle bezoekers na het laden van een pagina, zelfs als ze deze eerder hebben gesloten.
 • Cookie Vervaldatum invoer is leeg
  Zodra de bezoeker Infobar sluit, is deze gesloten voor deze bezoeker totdat de browsersessie eindigt (dit betekent totdat hij de browser sluit).
 • Vervaldatum cookie is gelijk aan of groter dan 1
  Als de bezoeker de Infobalk verbergt, blijft deze voor een bepaald aantal dagen verborgen. Cookie wordt opgeslagen in zijn browser voor een bepaald aantal dagen.