Ustawienia paska informacyjnego

Infobar może być wykorzystany do wyświetlenia dowolnego powiadomienia na Twojej stronie internetowej. Zwykle używany do wyświetlania informacji o plikach cookie. Pasek informacyjny jest wyświetlany dla wszystkich nowych odwiedzających Twoją witrynę. Gdy klikną przycisk, aby ukryć pasek informacyjny, będzie on dla nich ukryty przez liczbę dni określoną w ustawieniu Wygaśnięcia ważności plików cookie.

Dostępne są ustawienia:

 • położenie Infobaru, może być wyświetlany na górze lub na dole ekranu,
 • wiadomość z powiadomieniem może zawierać html, aby odsyłać odwiedzających do strony z dodatkowymi informacjami związanymi z wyświetlaną wiadomością,
 • po wypełnieniu tekstu przycisku, w pasku informacyjnym zostanie wyświetlony przycisk, który służy do ukrycia paska, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony prosty X na pasku, aby go zamknąć.

Wygaśnięcie plików cookie

Opcja wygaśnięcia ważności pliku cookie określa, przez ile dni plik cookie jest przechowywany w przeglądarkach odwiedzających, a Infobar jest dla nich ukryty.
Mogą wystąpić trzy różne sytuacje, w których pasek zachowuje się w zależności od wartości zapisanej w wejściu Cookie Expiration:

 • Data wygaśnięcia pliku cookie równa się 0 (zero)
  Infobar jest zawsze otwierany dla wszystkich odwiedzających po każdym załadowaniu strony, nawet jeśli wcześniej go zamknęli.
 • Dane wejściowe dotyczące daty wygaśnięcia pliku cookie są puste
  Gdy odwiedzający zamknie Infobar, jest on dla niego zamknięty do czasu zakończenia sesji przeglądarki (tj. do momentu zamknięcia przeglądarki).
 • Data wygaśnięcia pliku cookie jest równa lub większa niż 1
  Gdy odwiedzający ukryje Infobar, jest on ukryty dla odwiedzającego przez określoną liczbę dni. Cookie jest przechowywane w jego przeglądarce przez określoną liczbę dni.