Blokk for fotnoter

WordPress Footnotes Block er en funksjon i WordPress-editoren, også kjent som Block Editor eller Gutenberg, som er utviklet for å hjelpe deg med å legge til fotnoter i innleggene eller sidene dine. Fotnoter er nyttige for å gi tilleggsinformasjon, referanser eller sitater uten å forstyrre hovedinnholdet på siden din. Her kan du se...

Here’s how you can use the Footnotes Block in WordPress:

 1. Open the Editor: When editing a post or page, you are typically in the Block Editor.
 2. Add the Footnotes Block:
  • Klikk på "+"-knappen for å legge til en ny blokk.
  • Search for “Footnotes” in the block search bar.
  • Click on the Footnotes Block to add it to your content.
 3. Add Your Footnote Content:
  • Once the block is added, you can type in your footnote text directly into the block.
  • Format the text as needed using the block’s toolbar (e.g., bold, italics).
 4. Referencing Footnotes in Text:
  • Typically, you would reference a footnote in your main content by adding a superscript number or symbol.
  • This reference isn’t automatically linked to the Footnotes Block, so you need to manually keep track of which footnote corresponds to which reference in your text.
 5. Placement of the Footnotes Block:
  • You can place the Footnotes Block anywhere in your post or page, but it’s conventional to put it at the end of your content.
 6. Forhåndsvisning og publisering:
  • After adding your footnotes, preview your post or page to see how they appear.
  • When satisfied, publish or update your post/page.

The Footnotes Block is a simple way to add extra information without disrupting the flow of your main content.