Sidans titelblock

Page title visar H1-sidans titel var som helst i sidans innehåll. Det är användbart om du bestämmer dig för att inte använda temats standardavsnitt för sidtitel, utan hellre visa titeln på en annan plats med blockredigeraren.
Block visar samma sidtitel som används för sidan. Dessutom kan ytterligare undertexter visas inom titeln.

Både huvudtiteln och undertexten kan färgläggas med hjälp av färgväljare på fliken Färginställningar som finns i blockinställningarna, vilket innebär att du kan använda andra färger för texten än den färg som definierats för titlar på hela webbplatsen. 

För den huvudsakliga H1-taggen finns ytterligare alternativ:

  • Teckensnittsvikt 100 - 900
  • Googles teckensnittsfamilj
  • Enhet för teckenstorlek i px, em och vw
  • Linjehöjd
  • Avstånd mellan bokstäver

Med responsiva alternativ aktiverade för block kan du definiera olika justering, teckensnitt, storlek och radhöjd för skärmstorlekar för datorer och mobiler. Brytpunkt, när mobilparametrar tillämpas, kan ändras, som standard är mobilparametrar definierade på skärmbredd mindre än 600px.