Responsivt distansblock

Responsive Spacer block lägger till tomt utrymme på din webbplats, som du kan definiera i olika enheter. Det gör att du kan visa distansen även på mindre skärmar där höjden på fältet inte är samma fasta antal pixlar på stora stationära datorer och små mobilskärmar.du kan välja...
Du kan välja mellan olika enheter:

  • px - fast höjd i pixlar
  • vh - relativt till 1% av höjden på visningsfönstret (2vh betyder 2% av skärmens höjd)
  • vw - relativt till 1% av bredden på viewport (2vw betyder 2% av skärmbredden)
  • rem - relativt rotelementets fontstorlek (2rem betyder 2 gånger storleken på rotelementets fontstorlek)
  • em - i förhållande till elementets teckenstorlek (2em betyder 2 gånger storleken på den aktuella teckenstorleken)
  • % - relativt det överordnade elementet (2% betyder 2% av det överordnade elementets höjd)

Negativa värden är också möjliga. På så sätt kan innehåll under spacer överflöda över innehållet ovanför spacer.
I responsiv design kan spacern stängas av helt och hållet med toggle Dölj i responsiv. Distansen kommer att inaktiveras på skärmar som är mindre än 600px.