Blok Tajuk Halaman

Tajuk halaman menunjukkan tajuk halaman H1 di mana-mana dalam kandungan halaman. Ia berguna jika anda memutuskan untuk tidak menggunakan bahagian tajuk halaman tema lalai, sebaliknya tunjukkan tajuk di tempat lain dengan editor blok.
Blok memaparkan tajuk halaman yang sama yang digunakan untuk halaman tersebut. Selain itu, teks sari kata tambahan juga boleh ditunjukkan dalam tajuk.

Kedua-dua tajuk utama dan teks sari kata boleh diwarnakan menggunakan pemilih warna dalam tab Tetapan Warna yang tersedia dalam tetapan blok, oleh itu anda boleh menggunakan warna yang berbeza untuk teks daripada warna yang ditakrifkan untuk tajuk secara menyeluruh di seluruh tapak. 

Untuk tag H1 utama terdapat pilihan tambahan:

  • Berat fon 100 – 900
  • Keluarga fon Google
  • Unit saiz fon dalam px, em dan vw
  • Ketinggian garisan
  • Jarak huruf

Dengan pilihan responsif dihidupkan untuk blok, boleh ditakrifkan penjajaran berbeza, unit fon, saiz dan ketinggian garisan untuk saiz skrin desktop dan mudah alih. Titik putus, apabila parameter mudah alih digunakan, boleh diubah suai, secara lalai ialah parameter mudah alih ditakrifkan pada skrin lebar lebih kecil daripada 600px.