Responsiv avstandsblokk

Responsive Spacer-blokken legger til tom plass på nettstedet ditt, som du kan definere i forskjellige enheter. Det gjør at du kan vise avstandsstykket også på mindre skjermer der høyden på linjen ikke er det samme faste antallet piksler på store stasjonære datamaskiner og små mobilskjermer.
Du kan velge mellom flere enheter:

  • px - fast høyde i piksler
  • vh - relativt til 1% av høyden på visningsvinduet (2vh betyr 2% av skjermhøyden)
  • vw - relativt til 1% av bredden på visningsvinduet (2vw betyr 2% av skjermbredden)
  • rem - relativt til fontstørrelsen til rotelementet (2rem betyr 2 ganger størrelsen på rotskriftstørrelsen)
  • em - relativt til skriftstørrelsen til elementet (2em betyr 2 ganger størrelsen på den gjeldende skriftstørrelsen)
  • % - relativt til det overordnede elementet (2% betyr 2% av høyden på det overordnede elementet)

Negative verdier er også mulig. På den måten kan innholdet under avstandsstykket overskride innholdet over avstandsstykket.
I responsivt design kan avstandsstykket slås helt av med en bryter Skjul i responsiv. Avstandsstykket deaktiveres på skjermer som er mindre enn 600 piksler.