Så här döljer du PHP-varningar och meddelanden i WordPress

PHP-varningar och PHP-meddelanden kan komma från olika plugins och kan fylla upp din fellogg. Du kan stänga av dem i din wp-konfig.php fil med dessa inställningar:

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);