Πώς να αποκρύψετε προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις PHP στο WordPress

Οι προειδοποιήσεις PHP και οι ειδοποιήσεις PHP μπορούν να προέρχονται από διάφορες προσθήκες και μπορεί να γεμίσουν το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων σας. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε στο δικό σας wp-config.php αρχείο με αυτές τις ρυθμίσεις:

ini_set('display_errors','Off'); ini_set('error_reporting', E_ALL ); define('WP_DEBUG', false); define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);