Slik skjuler du PHP-advarsler og varsler i WordPress

PHP-advarsler og PHP-varsler kan komme fra ulike plugins og kan fylle opp feilloggen din. Du kan slå dem av i wp-config.php filen med disse innstillingene:

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);