Zoekformulier voor advertenties

Met het zoekformulier kunnen bezoekers itemberichten zoeken op trefwoord, categorie of locatie. Zoekresultaten na het verzenden van het formulier worden weergegeven op de Speciale pagina met zoekresultaten.

Blokkeer instellingen in werkbalk

Rechts in de blokwerkbalk kan de uitlijning van het formulier naar links, midden, rechts of uitlijnen op de beschikbare breedte worden gedefinieerd.

Blokkeer instellingen in zijbalk

Geolocatie-instellingen

Blok biedt functionaliteit om berichten te zoeken op geolocatie. Van blok instellingen kunnen worden aangepast:

  • Eenheden - afstand gedefinieerd in Kilometers of Mijlen
  • Stap - stap van controle waarbij bezoekers de afstand definiëren waarbinnen de zoekopdracht wordt verwerkt, waarde 1km/mi voor grotere afstanden of 0,1km/mi voor kleinere afstanden
  • Maximale afstand - maximaal beschikbare afstand waarbinnen kan worden gezocht
  • Tekstinstellingen voor labels gebruikt in geolocatie popup.

Randinstellingen

Kan worden aangepast:

  • kies de breedte van de randen, beschikbaar zijn dunne, dikke of geen randen opties
  • kleur van randen
  • grensradius

Schaduw instellingen

Pas de schaduw onder het formulier aan. Stel geen schaduw, standaardschaduw of schaduw met gedefinieerde aangepaste kleur en andere schaduwparameters in.

Ontwerpopties voor uitlijning, randen en schaduw zijn alleen beschikbaar met de actieve Citadela Pro-plugin.