Innleggsblokk

Blokker viser blogginnlegg basert på filtre som er tilgjengelige i blokkinnstillingene. Vis for eksempel bare et definert antall innlegg fra en spesifisert innleggskategori. Inne i blokken kan du skrive tittelen på blokken for frontend, og du kan navngi den viste delen med tilpasset tekst.

Blokkeringsinnstillinger i verktøylinjen

Til høyre i blokkverktøylinjen kan du definere layout og størrelse på de viste innleggene. Du kan velge mellom liste- og boksoppsett, og velge Liten, Middels eller Stor størrelse på innleggene som vises.

Blokkeringsinnstillinger i sidepanelet

Fra sidefeltinnstillingene til blokken kan du velge fra hvilken innleggskategori som skal vises innlegg og også hvor mange innlegg som skal vises i stedet for blokken.

Bestillingsalternativer

Med alternativene kan du endre rekkefølgen på innleggene som vises. Innleggene kan ordnes etter:

  • Dato
  • Tittel
  • Tilfeldig rekkefølge

Stigende eller synkende rekkefølge kan også defineres.

Detaljer om innlegget

Med alternativene for innleggsdetaljer kan du definere hvilken informasjon som skal vises sammen med innleggene, og du kan vise eller skjule informasjon som:

  • utvalgt bilde
  • Opprettelsesdato
  • beskrivelsestekst
  • kategorier tilordnet til innlegget
  • lokasjoner tilordnet til innlegg - tilgjengelig med Citadela Listing-plugin