Inlägg block

Block visar blogginlägg baserat på filter som finns tillgängliga i blockinställningarna. Till exempel, visa endast ett definierat antal inlägg från en angiven inläggskategori. Inuti blocket kan du skriva titeln på blocket för frontend, du kan namnge det visade avsnittet med anpassad text.

Blockera inställningar i verktygsfältet

I blockets verktygsfält kan du definiera layout och storlek på de blogginlägg som visas. Du kan välja mellan list- och boxlayout och välja liten, medelstor eller stor storlek på de inlägg som visas.

Blockera inställningar i sidofältet

Från sidofältets inställningar för blocket kan du välja från vilken inläggskategori som ska listas inlägg och även hur många inlägg som ska visas i stället för blocket.

Beställningsalternativ

Med alternativen kan du ändra ordningsföljden för de inlägg som visas. Inläggen kan sorteras efter:

  • Datum
  • Titel
  • Slumpmässig ordning

Stigande eller fallande ordning kan också definieras.

Detaljer om inlägg

Med alternativen Post Details kan du definiera vilken information som ska visas med inlägg, du kan visa eller dölja informationen som:

  • utvald bild
  • datum för skapande
  • beskrivningstext
  • kategorier som tilldelats posten
  • platser tilldelade till inlägg - tillgängligt med Citadela Listing plugin