Blokk med kontaktinformasjon for varen

Block er kun tilgjengelig på Spesiell side for varedetaljer.

Blokken viser kontaktinformasjon relatert til Artikkel Post.
Inne i blokken kan du skrive tittelen på blokken for frontend, og du kan navngi seksjonen som vises med tilpasset tekst.

På forsiden vises informasjon: adresse, GPS, telefon, e-post og nettadresse.