Blokk for utvalgt bilde

Med denne blokken kan du vise bilder for hver vare. Du kan bare bruke denne blokken når du konfigurerer Spesialside for varedetaljer.

Block er kun tilgjengelig på Spesiell side for varedetaljer.

For å vise hovedbildet som er valgt for Artikkel Post plasser denne blokken hvor som helst på en spesiell side.

Det finnes noen alternativer i Inspector-verktøyet på høyre side i Gutenberg-editoren. Velg bildestørrelse og om bildet skal åpnes i et popup-vindu. Se delen Egendefinerte høydeinnstillinger for mer tilpasning.