Block för artikelns utvalda bild

Med det här blocket kan du visa en bild för varje artikel. Du kan bara använda det här blocket när du konfigurerar specialsidan för artikeldetaljer.

Block är endast tillgängligt på Artikeldetaljer Särskild sida.

För att visa den huvudbild som valts för Artikel Post placera detta block var som helst på en speciell sida.

Det finns några alternativ i Inspector-verktyget på höger sida i Gutenberg-redigeraren. Välj bildstorlek och om bilden ska öppnas i ett popup-fönster. Se avsnittet Anpassade höjdinställningar för mer anpassning.