Menyenaraikan Halaman Khas

Selepas pemasangan pemalam Citadela Listing anda boleh perhatikan Halaman Khas Citadela dalam menu pentadbir WordPress.

Halaman khas digunakan untuk memaparkan kandungan untuk halaman yang dijana oleh WordPress secara automatik dan anda tidak boleh menukar kandungan halaman ini seperti yang anda boleh lakukan untuk Halaman atau Catatan standard. Anda boleh menyusun semula atau menambah lebih banyak blok dalam editor mengikut keperluan anda dan mencipta reka letak unik anda sendiri dengan cara itu untuk halaman jenis ini.

  • Hasil Carian Siaran – halaman yang digunakan untuk membina susun atur halaman hasil carian bagi catatan blog
  • Halaman Butiran Item – halaman yang digunakan untuk membina susun atur siaran Item
  • Halaman Kategori Penyenaraian – halaman yang digunakan untuk membina susun atur untuk halaman taksonomi Kategori Item
  • Halaman Lokasi Penyenaraian – halaman yang digunakan untuk membina susun atur untuk halaman taksonomi Lokasi Item
  • Hasil Carian Penyenaraian – halaman yang digunakan untuk membina reka letak bagi hasil carian Item penyenaraian

Anda boleh melihat lebih banyak halaman istimewa yang tersedia pada halaman Halaman Khas Citadela dalam pentadbir WordPress anda. Pemalam Citadela Pro menambah halaman khas sendiri juga, baca lebih lanjut tentang Halaman Khas Citadela Pro.