Listning av specialsidor

Efter installation av Citadela Listing-plugin kan du märka Citadela Särskilda sidor i WordPress admin-meny.

Specialsidor används för att rendera innehåll för sidor som genereras av WordPress automatiskt och du kan inte ändra innehållet på dessa sidor som du kan göra för vanliga sidor eller inlägg. Du kan omorganisera eller lägga till fler block i redigeraren efter dina behov och på så sätt skapa din egen unika layout för den här typen av sidor.

  • Sökresultat för inlägg - sida som används för att bygga upp layouten för sökresultatsidan för blogginlägg
  • Sida med artikeldetaljer - sida som används för att skapa layout för artikelinlägg
  • Lista Kategori Sida - sida som används för att skapa layout för taxonomisidor för artikelkategorier
  • Sidan för listningsplats - sida som används för att skapa layout för taxonomisidorna Item Location
  • Sökresultat för listning - sida som används för att bygga layout för listning av objekt i sökresultat

Du kan märka fler specialsidor som finns tillgängliga på Citadela Special Pages-sidan i din WordPress-admin. Citadela Listing-plugin lägger också till egna specialsidor, läs mer om Citadela Pro Särskilda sidor.