Blok Kandungan Item

Sekatan hanya tersedia pada Halaman Khas Butiran Item.

Sekat memaparkan kandungan yang ditulis dalam editor visual penyenaraian tertentu Catatan Item.
Di dalam blok boleh ditulis tajuk blok untuk bahagian hadapan, anda boleh menamakan bahagian yang dipaparkan dengan teks tersuai.